فصلنامه
علمی - پژوهشی
بررسی تاثیر حمایتی عصاره‌ی اتانولی چای کوهی (Stachys lavandulifoliaVahl.) بر روی تخریب بیضه‌ای القا شده با اتانول در رت نژاد ویستار

سیامک یاری؛ رویا کرمیان؛ امیرحسین اسدبگی؛ مصطفی اسدبگی؛ مجید رجبی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 310-320

https://doi.org/10.52547/JCT.9.4.310

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی چای کوهی بر تخریب القا شده با اتانول می­باشد.مواد و روش­ها: در این مطالعه، 24 رت ویستار نر به 4 گروه مساوی شامل: کنترل، اتانول (5 g. kg−1)،  اتانول+ عصاره­(500 mg. kg−1) و عصاره تنها (500 mg. kg−1) تقسیم شد. بعد از تیمار به‫مدت 4 هفته، میانگین قطر لوله­­های سمی‫نیفر (MSTD) و رتبه‫بندی آسیب بافتی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر هورمون رشد انسانی نوترکیب و جمسیتابین بر تکثیر و روند چرخه سلولی سلول‫های طبیعی فیبروبلاست شش

مهسا میرزایی فرد؛ آسیه آرام وش

دوره 9، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 321-332

https://doi.org/10.52547/JCT.9.4.321

چکیده
  هدف: در این بررسی اثر هورمون رشد انسانی نوترکیب و جمسیتابین به‏تنهایی و در ترکیب با یکدیگر بر سلول‫های فیبروبلاست شش انسانی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‫ها: هورمون رشد انسانی در مقادیر 10 تا 400 نانوگرم بر میلی‫لیتر و داروی جمسیتابین نیز در غلظت‏های 1 تا 100 میکروگرم بر میلی‫لیتر با سلول‏های فیبروبلاست شش انسانی تیمار و بررسی‏ها ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تاثیر تکثیری عصاره متانولی برگ گیاه گزنه بر سلول های بنیادی عصبی در محیط اکسیداتیو

سارا هراتی زاده؛ مریم نظم بجنوردی؛ محمدعلی ابراهیم زاده؛ کسری احمدی مقدم؛ غزاله گودرزی؛ هاتف قاسمی حمیدآبادی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 333-343

https://doi.org/10.52547/JCT.9.4.333

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ایجاد شرایط اکسیداتیو در محیط کشت سلول‏های بنیادی عصبی و تیمار این سلول‏ها با عصاره متانولی برگ گیاه گزنه است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی استخراج سلول‏های بنیادی عصبی از ناحیه هیپوکامپ نوزاد یک روزه موش صحرایی نر انجام شد. شرایط اکسیداتیو در محیط کشت سلولی، با افزودن هیدروژن پراکسید ایجاد شد. پس از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی بیان ژن MMP9 و اثر نانو ذرات نقره بر روی رده سلولی HT29 سرطان کولون

بهاره حسنی درخشنده؛ سید عطا اله سادات شاندیز؛ مریم عباسی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 344-352

https://doi.org/10.52547/JCT.9.4.344

چکیده
  هدف: نانوذرات نقره یکی از مهم‫ترین نانو مواد تجاری محسوب می‏شود. از سوی دیگر سرطان یکی از چالش‏های بزرگ و پیچیده‫ای است که بشر با آن دست و پنجه نرم می‏کند و راه‏های رسیدن برای جلوگیری یا درمان آن بسیار مهم و ضروری است. بر این اساس در این مطالعه به ‏بررسی اثر سمیت نانو ذرات نقره سنتز شده به‏روش زیستی بر روی سرطان کولون (HT29) و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی مقاومت دارویی به دوکسوروبیسین در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 در نتیجه‌ی تیمار با انسولین

پریسا خردمند؛ صادق ولیان بروجنی؛ سعید اسماعیلی ماهانی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 353-359

https://doi.org/10.52547/JCT.9.4.353

چکیده
  هدف: در مطالعه حاضر هدف بررسی اثر انسولین در القای مقاومت دارویی به دوکسوروبیسین در رده‌ی سلولی سرطان پستان MCF-7 می‫باشد.مواد و روش­ها:سلول‫­های MCF-7 با 10نانومولار انسولین  به‏ مدت 48 و 72 ساعت تیمار شدند و سپس چاهک‫های حاوی سلول­های این گروه با دوز­های متفاوت دوکسوروبیسین (1، 5 و 10 میکرومولار) به‏ مدت 24 ساعت دیگر در انکوباتور ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تغییرات بیان ژن های دفاعی فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز و پراکسیداز در برهمکنش با عصارۀ گیاه چریش در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد Meloidogyne javanica

فاطمه ناصری نسب؛ رامین حیدری؛ فروغ سنجریان؛ فرشاد رخشنده رو

دوره 9، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 360-377

https://doi.org/10.52547/JCT.9.4.360

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر چند غلظت عصاره آبی میوه چریش بر روی میزان بیان ژن­های رمز کننده دو آنزیم فنیل­آلانین­آمونیالیاز و پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی (دو رقم متین و ارلی اوربانا) در برهم‫کنش با نماتد بیمارگر Meloidogynejavanica بود.مواد و روش­ها: به‏این‏منظور، گیاه‫چه­های گوجه­فرنگی در مرحله 4 تا 6 برگی با غلظت­های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی خواص آنتی اکسیدانتی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) و گل حنا(Impatiens walleriana) و اثر سیتوتوکسیک آنها بر روی سلول‫های سرطانی معده رده AGS‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

پریچهر حناچی؛ شقایق صالحی زاده؛ ریحانه رمضانی؛ خدیجه کیارستمی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 378-387

https://doi.org/10.52547/JCT.9.4.378

چکیده
  هدف:. این مطالعه برای بررسی اثر سایتوتوکسیکی عصاره آبی ریحان و گل حنا بر روی سرطان معده رده سلولی AGS انجام شد.مواد و روش‏ها: جهت سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها از روش FRAP استفاده شد. پس از تهیه عصاره آبی ریحان و گل حنا، اثر ضد سرطانی آن‏ها بر روی رشد سلول‏های سرطانی AGS در زمان‏های 24، 48 و 72 با روش MTT مورد سنجش قرار گرفت.نتایج: بیشترین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تغییرات ساختار تشریحی برگ در جمعیت‏های مختلف گونهMarrobium anisodonC. Koch در ایران

سید مهدی طالبی؛ مسعود شیدایی؛ فاطمه آریانژاد

دوره 9، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 388-395

https://doi.org/10.52547/JCT.9.4.388

چکیده
  هدف: در این مطالعه ساختار تشریحی برگ و تغییرات بافت شناسی آن در سه جمعیت از گونهM. anisodon  در ایران بررسی شد.مواد و روش‏ها: از هر جمعیت دو فرد انتخاب شد. برگ‏های میانی ساقه بعد از تثبیت در محلول تثبیت کننده، تحت برش دستی قرار گرفته و برش‏های نازکی از آن‏ها تهیه شد. سپس نمونه‏ها رنگ آمیزی مضاعف شده و توسط میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. ...  بیشتر