فصلنامه

مجله سلول و بافت (فصلنامه علمی پژوهشی) گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اراک جهت بالا بردن سطح علمی و پژوهشی محققین، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی و کمک به برقراری ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه و دست آوردهای تازه علمی فعالیت می‏نماید. این نشریه افتخار دارد مقاله‏های دانشمندان، دانش‏پژوهان و دانشجویان گرامی را در زمینه‏های مختلف سلول و بافت به چاپ برساند.

مجله سلول و بافت در سال 1389توانست تاییدیه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات کشور «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران»  اخذ نماید. از همان زمان توانسته است مقالات علمی را به صورت فصلنامه به چاپ برساند و در پایگاه های داده یی معتبر نمایه شود.