فصلنامه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 951
تعداد پذیرش 99
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 489
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 450

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 408
تعداد مشاهده مقاله 2406166
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 625515
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 146 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 10 %