فصلنامه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 969
تعداد پذیرش 101
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 491
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 452

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 416
تعداد مشاهده مقاله 2511964
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 651596
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 147 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 10 %