فصلنامه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 995
تعداد پذیرش 105
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 495
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 456

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 432
تعداد مشاهده مقاله 2618056
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 676297
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 147 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 11 %