فصلنامهبا کمال خشنودی به اطلاع علاقه مندان به مجله علمی سلول و بافت می رساند این نشریه از تاریخ 1401/12/26 در پایگاه DOAJ پذیرفته شد. پایگاه DOAJ در سوئد واقع شده و درخواست‌های ثبت شده توسط مجلات برای نمایه سازی در DOAJ توسط یک هیئت داوری بررسی می‌شوند و پس از ارزیابی مجله، در صورت رعایت استانداردها مجله در این پایگاه نمایه خواهد شد.