دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1395 
9. بررسی اثر Chir99021 بر تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان جنین گوسفند

صفحه 91-101

لیلا سلطانی؛ حمیدرضا رحمانی؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ حوری قانعی الوار؛ امیرحسین مهدوی؛ مهدی شمس‌آرا؛ ناصر امیری‌زاده


10. بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن TNFR1 با ناباروری ایدیوپاتیک مردان

صفحه 103-110

متین باقری ماتک؛ فرهاد مشایخی؛ محمدهادی بهادری