مجله سلول و بافت (فصلنامه علمی پژوهشی)  توسط گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اراک منتشر می شود. این مجله دارای تاییدیه علمی پژوهشی  شماره 3/11/4056 مورخ 89/4/8  از کمیسیون نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  و همچنین دارای مجوز انتشار شماره 89/14871 مورخ 89/7/4 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

این مجله با همکاری (در قالب انعقاد تفاهم نامه) دانشگاه اراک با دانشگاههای اصفهان،  شهرکرد، مشهد، همدان، پژوهشکده سبز قم و پژوهشگاه رویان چاپ و منتشر می‏شود.

 

طی قراردادی که مجله ی سلول و بافت با ایرانداک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران منعقد گردید از این پس مقالات ارسالی توسط این سامانه مشابهت یابی خواهد شد.

 
شماره جاری: دوره 12، شماره 1، بهار 1400