فصلنامه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 946
تعداد پذیرش 99
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 486
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 447

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 402
تعداد مشاهده مقاله 2369807
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 614759
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز
درصد پذیرش 10 %