فصلنامه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 204
تعداد پذیرش 1
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 78
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 74

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 390
تعداد مشاهده مقاله 2237678
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 582807
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 0 %