اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

  • مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی فصلنامه و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
  • مجله سلول و بافت از پذیرش و چاپ مقالاتی که قبلاً در سایر مجلات علمی داخل یا خارج از کشور به چاپ رسیده باشند معذور است.
  • فصلنامه در رد یا قبول مقاله­ های دریافتی آزاد است.
  • اصلاح کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام شده و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است.
  • مقاله بایستی مطابق "راهنمای نگارش مقالات" مجله آماده شود.
  • نویسندگان می بایستی فرم تکمیل شده در سامانه مجله را پس از امضای نویسندگان بصورت اسکن شده  و به همراه مقاله خود ارسال نمایند. در فرم تکمیل شده توسط نویسنده بایستی قید گردد که مقاله مستخرج از پایان نامه یا طرح تحقیقاتی بوده و در صورتیکه از پایان نامه استخراج شده است اسامی اساتید راهنما و مشاور و سایر دانشجویان نوشته شود.
  • نام، آدرس، شماره تماس و پست الکترونیکی نویسنده مسئول در صفحه عنوان به طور کامل درج شود.
  • در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر با شماره و اطلاعات کامل منبع در قسمت منابع ارجاع داده شود.