راهنمای نویسندگان

«راهنمای تدوین مقاله»

مجله سلول و بافت (فصلنامه علمی پژوهشی) گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اراک جهت بالا بردن سطح علمی و پژوهشی محققین، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی و کمک به برقراری ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه و دست آوردهای تازه علمی فعالیت می‏ نماید. این نشریه افتخار دارد مقاله‏ های اساتید، دانشمندان، دانش‏ پژوهان و دانشجویان گرامی را در زمینه‏ های مختلف سلول و بافت به چاپ برساند. 

شرایط پذیرش مقاله به شرح زیر است:

1-       نوع مقاله

الف) مقاله ‏های پژوهشی(Original Articles): این مقاله‏ ها حاصل یافته‏ های تحقیقی نویسندگان است و شامل خلاصه فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش‏ها، نتایج، بحث، نتیجه گیری، تقدیر و تشکر و منابع می‏ باشد.

ب) مقاله‏ های مروری (Review Article): نویسنده یک مقاله مروری باید حداقل سه مقاله پژوهشی در زمینه مربوط به مقاله، به‏ عنوان نویسنده مسئول (اگرچه نویسنده اول نباشد) داشته باشد . مقاله‏ های مروری باید حداقل دارای 30 منبع باشند. هر مقاله مروری بایستی متشکل از بخش‏های زیر باشد.

چکیده: شامل مقدمه، متن، نتیجه گیری، هدف و واژگان کلیدی.

مقدمه: شامل هدف نویسنده از انجام مطالعه مروری و اینکه در مرور صورت گرفته چه چیزی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

متن:  شامل بررسی متون و تحقیقات متعدد صورت گرفته در ارتباط با موضوع (ارائه شواهد مربوط با جزئیات کامل و اجتناب از کلی گویی).

نتیجه ‏گیری: شامل خلاصه‏ ای از یافته‏ ها و مفاهیم مقاله‏ ها.

مقاله ‏هایی که به درخواست نشریه از نویسندگان نوشته می‏ شود نیاز به طی کردن فرآیند داوری ندارد، در غیر این‏صورت این نوع مقاله‏ ها نیز در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت.

ج) مقاله ‏های کوتاه(Short Communications): این مقاله‏ ها گزارش مختصری از تحقیقات در حال اجرا هستند که در برگیرنده یافته‏ های جدید می‏ باشند.

2-  مراحل ارسال مقاله:

2-1) تهیه نامه: نام ه‏ای که نویسندگان را متعهد می‏ کند که مقاله مورد تاییدشان بوده و این مقاله در هیچ نشریه دیگری به زبان فارسی یا انگلیسی چاپ نشده یا مورد بررسی همزمان قرار نگرفته است. همچنین نویسندگان در صورت امکان سه داور را که در زمینه مقاله شان تخصص داشته باشند، به نشریه معرفی کنند.

2-2) تنظیم مقاله:

الف) صفحه اول مقاله شامل:

٭ عنوان مقاله (به فارسی و انگلیسی) که لازم است در برگیرنده موضوع تحقیق بوده و با حروف ضخیم (Bold) تایپ شود.

٭ نام نویسنده و یا نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) و سپس آخرین مدرک تحصیلی آنان (MD ، Ph.D.، M.Sc و... )

٭ نشانی نویسنده و یا نویسندگان که شامل گروه، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی مربوط به آن است، باید به‏طور کامل قید شود.

٭ درج آدرس نویسنده مسئول جهت تماس ‏های علمی دیگر محققین به ‏زبان فارسی در صفحه اول مقاله لازم است. این آدرس به‏ طور کامل همراه با ذکر کدپستی، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه،  نمابر و پست الکترونی (e-mail) قید شود.

٭ نوشتن کد ارکید برای نویسنده مسئول مقاله الزامی می باشد.

٭ عنوان مکرر (Running tittle) با حداکثر 50 کاراکتر

٭ در صورتی‏که نتایج مقاله از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه مستخرج شده است، نویسنده (گان) موظف هستند این موضوع را با ذکر شماره و تاریخ قرارداد طرح مربوط به آن موسسه در بخش تشکر و قدردانی مقاله ذکر نمایند. همچنین برای پژوهش هایی که بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شده است درج جمله " در این پژوهش کلیه موازین اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت شده است" و برای پژوهش هایی که بر روی انسان انجام شده، ارائه کد اخلاق از مراجع ذی صلاح، الزامی است.

ب) صفحه دوم مقاله:

شامل عنوان فارسی و چکیده فارسی باشد.

٭ چکیده فارسی مقاله حداکثر 250 کلمه بوده و به تفکیک شامل: هدف، مواد و روش‏ ها، نتایج، نتیجه گیری و واژگان کلیدی ( بین 3 تا 5 کلمه و بر اساس MeSH) به ‏طور جداگانه باشد.

ج) صفحه سوم مقاله:

شامل عنوان انگلیسی و چکیده انگلیسی باشد.

٭ چکیده انگلیسی مقاله بین 200 تا 250 کلمه بوده و به تفکیک شامل:

Aim،Material and Methods ،Results  ،Conclusion  و Keywords باشد.

د) اصل مقاله شامل:

٭ صفحات متن مقاله که شامل مقدمه، مواد و روش‏ها، نتایج، بحث، نتیجه‏ گیری و تشکر و قدردانی باشد.

٭ صفحات جدایی برای هر یک از جداول، نمودارها، تصاویر و عکس‏ها (دارای عناوین کامل) به‏ علاوه زیرنویس آن‏ها در نظر گرفته شود.

٭ صفحه مجزایی برای منابع

نحوه نگارش منابع

٭ کلیه منابع به‏ صورت انگلیسی ذکر گردد.

٭ منابع در متن مقاله شماره گذاری شود (در داخل پرانتز) و به ترتیب ورود در متن مقاله در فهرست منابع آورده شود. در صورتی‏که تعداد نویسندگان بیشتر از چهار نفر باشد بعد از نفر چهارم از عبارت et.al. استفاده شود.

٭ کتاب: نام نویسندگان. نام کتاب. ویراست کتاب. محل نشر: ناشر; سال انتشار.

Bloomf Fawcett, A. Texbook of histology. 12th Ed. Now York: Champan & Hall co; 1994. 1.

٭ فصل کتاب: نام نویسندگان فصل. نام فصل کتاب. نام مولفین کتاب. نام کتاب. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار؛ صفحه.

1. Young N.S. Aplastic anemia, myelodysplasia, and related bone marrow failure syndromes. In Bruounwald  E, Fauci AS, Kasper D.L, Hauser SDL, Longo DL, Jameson JL,(eds). Harrison’s principles of internal medicine. 15th edn. New York:  MC Grow Hill; 2001;692-706.

 

٭ مقاله: نام نویسندگان. عنوان مقاله. نام اختصاری نشریه. سال انتشار; شماره: صفحه.

1. Goorash SS, Esmyot ML, Boojhawon R.The health impact of non- hazardous solid waste disposal in a community:the case of the Mare chicose landfill in Mauritius. J Environ Health.2009; 72(1): 48-54.

٭ رجوع به هرگونه سایت اینترنتی برای منابع غیرقابل قبول می ‏باشد.

٭ رجوع به پایان‏ نامه و مقاله ‏هایی که به چاپ نهایی نرسیده‏ اند، غیرقابل قبول می‏ باشد.

 5) نحوه ارسال تصاویر، نمودارها  و جدول ها

٭ تصاویر: باید شماره گذاری شده و در متن به آن‏ها اشاره شده باشد. تصاویر باید علاوه بر درج در مقاله با فرمت Tif یا JPG با کیفیت تصویری 300dpi به‏صورت فایل (های) جداگانه نیز از طریق سامانه مجله ارسال شوند.

٭ نمودارها و جداول:  در صفحات جداگانه قرار گرفته و در متن به آن‏ها اشاره شود. هر جدول باید دارای عنوان کوتاه، توضیح اختصارات و توضیح نمودار در بالای آن باشد. نمودارها باید علاوه بر درج در مقاله با فرمت Excel به‏ صورت فایل (های) جداگانه نیز از طریق سامانه مجله ارسال شوند.

 3- رعایت آداب پژوهش و مورد تایید بودن مقاله از نظر کمیته اخلاقی مرکز مربوطه در کلیه مقاله‏ هایی که بر روی نمونه های انسانی و حیوانی صورت گرفته، الزامی بوده و بایستی به‏ صورت مستند در بخش مواد و روش‏ های مقاله قید شود.

4- اگر در مقاله از مخفف‏ ها و علائم استاندارد بین المللی استفاده شده باشد در اولین تکرار به‏ صورت کامل در متن به آن اشاره شود. از ذکرمخفف‏ ها در عنوان خودداری شود. واحدهای اندازه ‏گیری به زبان فارسی نوشته شود.

5- کلیه مقاله‏ ها و فایل‏ های مربوطه بایستی صرفا از طریق سامانه مجله سلول و بافت به نشانی http://jct.araku.ac.ir ارسال گردند.

6-  ترتیب درج مقاله‏ ها در نشریه صرفا بر اساس تاریخ دریافت و پذیرش آن‏ها می‏ باشد.

7- مسئولیت صحت مطالب به‏ عهده نویسندگان می باشد.

8- شورای نویسندگان در رد یا قبول مقالات آزاد است.

9- مقاله‏ های رسیده برای حداقل 5 داور ارسال شده و با اخذ سه پاسخ داوری، در شورای نویسندگان مطرح خواهد شد. در صورت تائید مقاله توسط شورای نویسندگان، نظرات داوران برای نویسنده مسئول ارسال و پس از دریافت پاسخ نویسنده به نظرات داوران، مقاله اصلاح شده برای داور مرجع ارسال خواهد شد. تائید نهایی مقاله جهت چاپ در نشریه سلول و بافت توسط داور مرجع و سر دبیر انجام می پذیرد.

10- در مرحله ویراستاری ممکن است مقاله برای رفع هرگونه اشکال احتمالی به نویسنده مسئول ارجاع گردد. بدیهی است چاپ نهایی مقاله (با وجود داشتن پذیرش) منوط به همکاری کامل نویسنده مسئول با دفتر مجله برای رفع نواقص می‏ باشد.

11-  تائید نهایی مقاله‏ های آماده شده جهت چاپ، توسط نویسنده مسئول انجام می‏ پذیرد.

  مقاله‏ های چاپ شده بر روی سایت مجله قابل دسترسی است و به ‏صورت رایگان قابل دریافت می‏ باشد.pdf12- فایل

13- استفاده از مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.

 

 

Journal of Cell and Tissue

Instructions for Author

Journal of cell and tissue is the first official journal of Arak University being published since 2010. This peer-reviewed journal is a quarterly publication covering all areas of cell and tissue researches. The journal welcomes articles reporting original research, review articles and short communications. Articles appear in a Persian full text accompanied with an English abstract. This journal aims at rapid publication of research results while maintaining the quality of journal in regard to the significance of published materials.

 

1. Type of articles

A. Original articles are scientific reports from original studies. The article consists of abstract (English and Persian including aims, material and methods, results and conclusion) key words, introduction, material and methods, results, discussion, conclusion, acknowledgements and references.

B. Review articles written by experts in their field and with references to their own published works (at least 3 articles). The article should have at least 30 references and consists of abstract (introduction text and conclusion), key words, introduction, text, conclusion, acknowledgments and references.

C. Short communications are the articles containing new finding. The sections of this type of articles are similar but shorter than the original one.

2. Submission process

A. Cover letter: The manuscript must be accompanied by a cover letter, signed by all authors. The letter should be sent to the editor in chief and state that the manuscript has not been published previously nor submitted simultaneously else where.

B. Manuscript preparation:Manuscript should be type in wood 2007 or 2010 in a size of at least 12, double spaced, with margins of at least 2.5 cm (1 inch). Each manuscript should be arranged in the following sequence:

Title page: Including full title, full name (s) of authors, highest academic degree, affiliation(s) of all authors, full postal address, telephone and fax numbers, e-mail  of corresponding author and running title with a maximum 50 characters.

Abstract and keywords: Abstract, should be in structural format as mentioned above. Abstract should not exceed 250 words. The abstract should be followed by a list of 3-5 keywords chosen from the Medical Subject Heading (MeSH).

Text: Original articles should be divided into sections headed: Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusion and Acknowledgments.

References: The references should be cited by numbers in parenthesis e.g. (12) in the order in which they are first cited in the text. Include the names of all authors when four or fewer; when five or more, list only the first four names and add et al.

Examples of references:

 1. Book:

Bloomf Fawcett, A. Textbook of histology. 12th Ed. Now York: Chapman & Hall co; 1994.

2.  Book chapter:

1. Young N.S. Aplastic anemia, myelodysplasia, and related bone marrow failure syndromes. In Bruounwald  E, Fauci AS, Kasper D.L, Hauser SDL, Longo DL, Jameson JL,(eds). Harrison’s principles of internal medicine. 15th Ed. New York: MC Grow Hill; 2001; 692-706.

3. Journal article:

1. Goorash SS, Esmyot ML, Boojhawon R.The health impact of non- hazardous solid waste disposal in a 1- community:the case of the Mare chicose landfill in Mauritius. J Environ Health.2009; 72(1): 48-54.

٭Citation to electronic web site (s) is not allowed.

٭Citation to unpublished researches is not allowed.

Tables: Tables should be submitted as text (not as illustrations) and in a word document format on separate pages. Each table should be assigned an Arabic numeral, e.g. Table 4 in accordance with the order of citation in text and in separate pages.

Illustrations: Micrographs should include a scale bar. Each figure should be assigned an Arabic numeral, e.g. Figure 2 in accordance with the order of citation in the text. The figures should also be sent to the journal website in tiff or Jpg format with 300dpi resolution.

Ethical considerations: (Human and animal):

Ethical considerations must be addressed in the material and methods section. 1) State that in formed consent was obtained from all participants. 2) Include the name of the appropriate institutional review board that approved the project. 3) Indicate in the text that the maintenance and care of experimental animals complies with National Institutes of Health guidelines or those of your Institute for the humane use of laboratory animals.

 

3. Manuscript submission:

All manuscripts should be sent as  online submission to the Journal website: http//Jct.araku.ac.ir

٭ All published article are available on the journal website.