مجله سلول و بافت (Cell & Tissue Journal) (JCT) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است