فصلنامه
علمی - پژوهشی
بررسی تکوین اندام‌های زایشی در گیاه دارویی تشنه داری Scrophularia striata Boiss.

احمد مجد؛ علی‏رضا رنگین؛ گلناز تجدد؛ صدیقه مهرابیان؛ معصومه میرزایی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 233-243

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.233

چکیده
  هدف: بررسی تکوینگلبرایدرکتمایزسلولیوساز و کارهایژنتیکیلازمبرایاندام‏زاییمناسباست. درپژوهشحاضر تکوین اندام‌های زایشی S. striataبررسیشد. مواد و روش‌ها: غنچه‌هایگل‌درمراحلنموبرداشتشدند،پس از تثبیت درFAA وگذراندن مراحل آبگیری، قالب‏گیریدرپارافینبامیکروتومبرش‏گیری و باهماتوکسیلین ـ ائوزین رنگ‏آمیزیشدند. مراحلتکوین اندام ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاهش فعالیت میکروگلیا و ماکروفاژها بعد از تجوز سیتمیک والپروئیک اسید به عنوان یک مهار کننده دی استیلاسیون هیستونی

علی‏رضا عبدانی پور؛ تقی طریحی؛ سیده مهسا خاتمی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 245-252

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.245

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اسید والپروئیک به‏عنوان مهار کننده دی استیلاسیون هیستونی در کاهش فعالیت میکروگلیا/ماکروفاژها و تخریب بافت عصبی بعد از ایجاد ضایعه نخاعی در موش صحرایی می‏باشد. مواد و روش‏ها: برای ایجاد ضایعه نخاعی مدل کانتیوژن مورد استفاده قرار گرفت. تعداد ده عدد موش صحرایی دارای ضایعه نخاعی به‏طور مساوی به ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثرسیتوتوکسیسیتی عصاره تام آبی و الکلی موسیر(Allium ascalonicum) بر رده سلولی 4T1 سرطان پستان موش و سلول‌های سرطان القاء شده توسط DMBA در موش صحرایی و مقایسه آن با داروهای شیمی درمانی تاکسول و کربوپلاتین

احمد همتا؛ سید محمد علی شریعت زاده؛ ملک سلیمانی؛ مریم تجلی اردکانی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 253-261

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.253

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره آبی و الکلی موسیر بر سلول‌های سرطان پستان و مقایسه آن با داروهای کربوپلاتین و تاکسول انجام شده است. مواد و روش‏ها: ابتدا عصاره آبی و الکلی موسیر و غلظت‌های متفاوت داروهای تاکسول و کربوپلاتین‏ تهیه شد. سپس با استفاده از روش‌های تریپان بلو و MTT، سیتوتوکسیسیتی آن‏ها در غلظت و زمان‌های مختلف ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر نانوذرات‌نقره بر برخی پارامتر‌های خون‌شناسی گربه ماهی رنگین کمان (Pangasius hypophthalmus)

پرستو رزم‌آرا؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 263-272

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.263

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر نانوذرات نقره بر برخی شاخص‌های خون‌شناسی گربه‌‌ماهی ‌رنگین‌‌کمان به‏عنوان یک گونه ارزشمند آکواریمی و پرورشی است. مواد و روش‏ها: 40 قطعه گربه ‌ماهی ‌رنگین ‌کمان (میانگین وزنی 12 گرم) به‏مدت 10 روز تحت شرایط ساکن-تجدید در معرض مقادیر  1 و 20 میکروگرم بر لیتر نانوذرات‌نقره (میانگین قطر هیدرودینامیکی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر عصاره الکلی خیار دریایی گونه خلیج فارس بر تمایز اوستئوژنیک و آدیپوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی

جواد بهارآرا؛ الهه امینی؛ فریده نامور؛ مژگان سلطانی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 273-280

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.273

چکیده
  هدف :خیار دریایی به‏دلیل دارا بودن ترکیبات بیواکتیو مانند کندروئیتین سولفات در درمان بیماری‏های استخوانی مورد توجه است. در زمینه به‏کارگیری سلول‏های بنیادی مزانشیمی در ترمیم آسیب‏های استخوانی در سال‏های اخیر پیشرفت‏های خوبی انجام شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تمایز استئوژنیک و آدیپوژنیک عصاره الکلی خیار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر داروی پنتوکسی‌فیلین بر پارامترها وساختار DNA اسپرم انسانی، در محیط آزمایشگاه

سعید قاسمی اسماعیل آباد؛ محمد علی خلیلی؛ علی نبی؛ ایمان حلوایی؛ پرویز اشتری؛ سهیلا پور معصومی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 281-287

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.281

چکیده
  هدف: پنتوکسی‌فیلین یک داروی مشتق از گزانتین و گشاد کننده عروق است، که سبب افزایش تحرک اسپرم انسانی در محیط In vitro می‌شود. از این دارو برای درمان ناباروری مردانی که مشکل کاهش تحرک اسپرم (آستنو‏اسپرمی) دارند استفاده می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر داروی پنتوکسی فیلین بر پارامتر ها و ساختار DNA اسپرم انسانی با مشکل آستنواسپرمی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعه ارتباط بین مارکرهای مولکولی و صفات مهم میوه در فندق با استفاده از آنالیز رگرسیونی چندمتغیره

محمد محمدزاده؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح‌اله زمانی؛ عبداله خدیوی‌خوب

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 289-299

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.289

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق شناسایی نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR مرتبط با صفات ریخت‌شناسی مهم میوه در فندق (Corylus avellana) بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، رابطه بین نشانگرهای ISSR و RAPD با صفات مهم میوه (ابعاد و وزن نات و مغز) در 35 ژنوتیپ فندق از طریق آنالیز رگرسیونی چندمتغیره (MRA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: برخی از قطعات چندشکل ISSR و RAPD با صفات مورد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثرات تزریق ارکسینA به درون بطن سوم مغزی بر بیان ژن Translocator protein (TSPO) در تخمدان موش های آندروژنه بالغ

رضا فرتوت زاده؛ علی خراسانی؛ همایون خزعلی؛ فریبا محمودی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 301-307

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.301

چکیده
  هدف: اثرات تزریق ارکسینA به درون بطن سوم مغز بر بیان ژن TSPO در تخمدان موش‌های آندروژنه (AND) بالغ و تاثیر آن بر روی سنتز استرویید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌های ضروری در تولید مثل بررسی شد. مواد و روش‏ها: بیست و چهار سر موش صحرایی ماده سه روزه در گروه‌های شش‌تایی با تزریق زیر پوستی تستوسترون پروپیونات آندروژنه شدند و شش سر موش ماده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر عصاره آبی الکلی چای سبز بر بیان آکواپورین4 در کورتکس مغز: روشی بالقوه جهت کاهش علائم ادم مغزی

هما محسنی کوچصفهانی؛ محمد نبیونی؛ سیده سمیرا مرتضوی اصل؛ زهرا نظری؛ فاطمه امیری

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 309-316

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.309

چکیده
  هدف: آکواپورین4 اصلی‏ترین کانال آبی موجود در مغز است که در انتقال آب توسط سد خونی- مغزی نقش عمده‏ای را بر عهده دارد. اثبات شده که میزان فشار داخل جمجمه‏ای و همچنین بیان آکواپورین4 در برخی بیماری‌ها نظیر هیدروسفالی هیپوناترمی، ادم سیتوتوکسیک و تومورهای مغزی افزایش می‌یابد و داروهایی که بتوانند بیان این پروتئین‌ها را کاهش دهند، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر همزمان -Azacytidin5 و DMSO در القای تمایز کاردیومیوسیت ها از سلول های کارسینومای جنینی P19 در شرایط آزمایشگاهی

هاتف قاسمی حمیدآبادی؛ نورا... رضایی؛ رها سترگ؛ سعید عابدیان کناری؛ مصطفی لطیف‏پور؛ مجید ملک زاده شفارودی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 317-324

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.317

چکیده
    بیشتر