فصلنامه
علمی - پژوهشی
اثر میدان‏های الکترومغناطیس فرکانس پایین بر فعالیت حرکتی و هیستومورفومتری ناحیه حرکتی قشر پیشانی مغز در موش صحرایی نر بالغ

مهدی نظری؛ محمود مفید؛ سید همایون صدرایی؛ غلامرضا کاکا

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 167-177

https://doi.org/10.52547/JCT.11.3.167

چکیده
  هدف: اثر امواج الکترومغناطیسی فرکانس پایین بر فعالیت حرکتی و بافت ناحیه حرکتی مغز در موش صحرایی بررسی شد.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی، 20 سر موش صحرایی به‏صورت تصادفی به‏چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول کنترل، گروه دوم امواج MHz900، گروه سوم امواج MHz 1800 و گروه چهارم امواج MHz 2450، به‏ترتیب با شدت 1، 2 و 20 وات بر کیلوگرم، به‏مدت یک ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی ارتباط بیان ژن آنتی اکسیدانتی NRF2 و کیفیت اسپرم در مردان نابارور آستنوتراتوزواسپرمی

راحیل جنتی فر؛ لیلا ناصرپور؛ سیده سعیده صحرایی؛ حمید پیروزمنش

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 178-187

https://doi.org/10.52547/JCT.11.3.178

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بیان ژن آنتی اکسیدانتی فاکتور هسته­ای اریتروئید 2 مرتبط با فاکتور 2 ((NRF2 و کیفیت اسپرم در مردان نابارور آستنوتراتوزو اسپرمی می­باشد.مواد و روش‏ها: این مطالعه در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم، ایران انجام شد. در این مطالعه 50 فرد نابارور آستنوتر اتوزواسپرمی و 50 فرد بارور به‏عنوان گروه کنترل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعه اثر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و تشریحی گیاه گل‮ناز یخی ‬‬‬‬‬‬ (Aptenia cordifolia)

لاله احمدی؛ مریم کلاهی؛ هانیه محجل شجاء؛ الهام محجل کاظمی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 188-203

https://doi.org/10.52547/JCT.11.3.203

چکیده
  هدف: در این بررسی اثر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌عنوان نانوذره­ای که گسترده­ترین مصرف جهانی را در صنایع دارد برروی ویژگیهای ریخت‌شناسی، تشریحی و فیزیولوژیکی گیاه گل­ناز یخی بانام علمی ailofidroc ainepA در شیوه محلول‌پاشی با چهار غلظت مختلف، موردمطالعه قرار گرفت.مواد و روش‏ها: تیمار نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌صورت محلول‌پاشی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر محلول‌پاشی پوترسین بر القا مقاومت به خشکی در گیاه جعفری مکزیکی(Tagetes minuta L.)

فائزه آراسته؛ محمد مقدم؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 204-220

https://doi.org/10.52547/JCT.11.3.204

چکیده
  هدف: در این مطالعه تاثیر محلول‌پاشی سطوح مختلف پوترسین بر صفات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان اسانس گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) تحت تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در شرایط گل‏خانه‌ای اجرا شد. فاکتور اول تنش خشکی در سه سطح (75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر تنظیم‌کننده‌های رشد در کالوس‌زایی و باززایی گیاه زینتی زامی‌فولیا

ابراهیم بیرامیزاده؛ علی آرمینیان؛ آرش فاضلی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 221-232

https://doi.org/10.52547/JCT.11.3.221

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق، دسترسی به پروتکل تکثیر سریع و بهینه و زامی­فولیا با کشت بافت می­باشد.مواد و روش‏ها: برای کالوس­زایی و باززایی، دو آزمایش به‏صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه کشت بافت پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی درسال 1397 انجام شد. در آزمایش اول جهت کالوس­زایی فاکتورهای 2, 4-D (0، 1 ، 2 و 4 میلی‌گرم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره سیر بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم در قوچ عربی

شادان گل اندام؛ صالح طباطبایی وکیلی؛ خلیل میرزاده

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 233-242

https://doi.org/10.52547/JCT.11.3.233

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف عصاره سیر به‏عنوان آنتی ­اکسیدانت به ‏رقیق‏کننده بر خصوصیات منی قوچ عربی تحت شرایط مایع در 5 درجه سانتیگراد بود.مواد و روش‏ها: اسپرم­گیری از 12 راس قوچ عربی به‏طور هفتگی به‏مدت 8 هفته انجام و منی آن‏ها بلافاصله با هم مخلوط و رقیق­سازی شده و به تعداد تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر