فصلنامه
علمی - پژوهشی
ارتباط کاهش بیان ژن TINCR با اندازه تومور در بیماران مبتلا به سرطان پستان و متاستاز آن به ‌غدد لنفاوی

زینب شقاقی‌ترکداری؛ محمد خلج‌کندری؛ محمدعلی حسین‌ پورفیضی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 146-153

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.146

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی سطح بیان TINCR در بافت‌های توموری و غیرتوموری مجاور 50 زن مبتلا به سرطان داکتال تهاجمی پستان انجام شد. ارتباط بیان TINCR و خصوصیات بالینی بیماران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: RNA تام از بافت توموری و غیرتوموری مجاور بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از محلول RNX-Plus جدا شد. سپس، از معرف Prime ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) در حضور و عدم حضور سلول‌های بنیادی مزانشیمی مونولایر بر تکوین فولیکول‌ها ی تخمدانی موش سوری

علی محمدعینی؛ احمدعلی محمدپور؛ عباس پرهام

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 154-164

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.154

چکیده
  هدف: در این مطالعه تجربی تکوین فولیکول‌های تخمدانی با استفاده از فاکتور رشد شبه ‌انسولینی و سلول‌های بنیادی مزانشیمی مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: سلول‌های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان ران 20 سر موش سوری استخراج و تعداد 100 جفت تخمدان موش سوری به‌مدت هفت روز با هم‌کشتی فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) در غلظت‌های مختلف ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر سطوح مختلف ویتامین C در رقیق‌کننده منی بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم بز نجدی بعد از انجماد و یخ‌گشایی

مرتضی ممویی؛ لیلا پاک‌نهاد؛ جمال فیاضی؛ حمیدرضا ایزدنیا؛ امین کاظمی‌زاده

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 165-175

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.165

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، مقایسه اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین C (صفر، 5/1، 3، 5/4 و 6 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) در رقیق‌کننده منی بر شاخص‌های کیفی اسپرم بز نجدی پس از انجماد-یخ‌گشایی‌ بود.مواد و روش‏ها: نمونه‌های منی توسط دستگاه الکتروجاکولیتور از 4 راس بز نر با متوسط وزن 5±50 کیلوگرم، هفته‌ای دوبار جمع‌آوری شد. نمونه‌های اسپرم بعد از انجماد-یخ‌‍‌‌گشایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیرات استرس دمایی بر ترمیم بافتی بازوی ستاره شکننده Ophiocoma scolopendrina (Lamarck, 1816)

نسیم نوروزی؛ نرگس امراللهی بیوکی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 176-188

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.176

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات استرس دمایی بر روند بازسازی بازوی ستاره­ی شکننده Ophiocoma scolopendrina و مقایسه­ی آن با روند بازسازی در دمای طبیعی بود.مواد و روش‏ها: در این پژوهش، ستاره­های شکننده O. scolopendrina جمع آوری شده از جزیره قشم به‌کمک محلول 5/3 درصد MgCl2.6(H2O)  بی­حس شدند و دو بازو از هر نمونه ستاره قطع شد. نمونه­ها به 6 دسته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ساخت نانوکامپوزیت فیبروئین ابریشم حاوی یون مس برای القای رگ‌زایی توسط سلول‌های اندوتلیال

زهرا افضلی؛ اکبر کارخانه؛ فاطمه متقی‌طلب؛ مهدی فرخی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 189-205

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.189

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت نانوکامپوزیت فریزدرای بر پایهی ابریشم و نانوذرات ابریشم حاوی مس برای رهایش کنترل شدهی یون مس برای بهبود رگ زایی میباشد.مواد و روش‏ها: در این پژوهش، از داربست نانوکامپوریتی فیبروئین ابریشم حاوی یون مس برای تحریک رگ‌زایی توسط سلول اندوتلیال استفاده شد. ابتدا مقادیر مشخص مس سولفات به‌محلول فیبروئین افزوده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
یافته‌های نوین در ارزیابی غیر تهاجمی کیفیت جنین

ام‌البنین بدری صیقل‌دهی؛ هما محسنی کوچصفهانی؛ ناهید نصیری؛ مریم شاهوردی؛ مریم هزاوه‌ای؛ عبدالحسین شاهوردی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 206-219

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.206

چکیده
  هدف: در روش‌های کمک باروری انتخاب یک جنین با کیفیت بسیار مهم و مستلزم دسترسی به‌ یک روش استاندارد است. امروزه روشهای مختلفی جهت ارزیابی جنین­های آزمایشگاهی وجود دارد. در روز سوم و پنجم تکوین، ارزیابی ریخت شناسی براساس میزان کلیواژ، شکل و تقارن بلاستومرها انجام می‌شود، هم‌چنین در روش تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی، جنین‌ها از ...  بیشتر