فصلنامه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه گروه بیومتریال، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی، تهران، ایران

3 بانک سلولی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت نانوکامپوزیت فریزدرای بر پایهی ابریشم و نانوذرات ابریشم حاوی مس برای رهایش کنترل شدهی یون مس برای بهبود رگ زایی میباشد.
مواد و روش‏ها: در این پژوهش، از داربست نانوکامپوریتی فیبروئین ابریشم حاوی یون مس برای تحریک رگ‌زایی توسط سلول اندوتلیال استفاده شد. ابتدا مقادیر مشخص مس سولفات به‌محلول فیبروئین افزوده شده و با روش حلال­پوشی نانوذرات حاوی مس ساخته شدند. سپس با استفاده از روش خشک کن انجمادی، داربست های ابریشم حاوی نانوذرات ساخته شدند. اندازه و بار سطحی نانوذرات با استفاده از آزمون (DLS) dynamic light scattering، مورفولوژی داربست و نانوذرات با آزمون(SEM) scanning electron microscopy، ترکیب شیمیایی نانوذرات با آزمونfourier transform infrared spectroscopy (FTIR)، اندازه­گیری رهایش یون مس با آزمون atomic absorption spectroscopy (AAS) و مطالعات سلولی با آزمون­های MTT و SEM مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: با افزودن غلظت‌های مختلف یون مس، اندازه­ی نانوذرات از 128 نانومتر به 185، 220 و 282 تغییر کرد. هم‌چنین، با استفاده از داربست­های تهیه شده، میزان تکثیر و حیات سلول­های اندوتلیالHUVEC  تا 140 درصد نسبت به نمونه­ی کنترل افزایش پیدا کرد.
نتیجه‏گیری: نتایج حاصل از این مطالعه بیان‌گر تاثیر مثبت استفاده از یون مس بارگذاری شده در نانوذرات ابریشم برای القای رشد سلول‌های اندوتلیال و متعاقبا رگ‌زایی می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fabrication of silk fibroin nanocomposite containing ion copper for inducing angiogenesis by endothelial cells

نویسندگان [English]

  • Z Afzali 1
  • A Karkhaneh 1
  • F Mottaghitalab 2
  • M Farokhi 3

1 Department of Biomaterials, Faculty of Medical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 Nanotechnology research centre, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 National Cell Bank of Iran, Pasteur Institute of Iran, Teharan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silk fibroin
  • Copper ion
  • Nanoparticle
  • Angiogenesis
  • Endothelial cells