فصلنامه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، ، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی تولید مثل، گروه جنین شناسی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

چکیده

هدف: در روش‌های کمک باروری انتخاب یک جنین با کیفیت بسیار مهم و مستلزم دسترسی به‌ یک روش استاندارد است. امروزه روشهای مختلفی جهت ارزیابی جنین­های آزمایشگاهی وجود دارد. در روز سوم و پنجم تکوین، ارزیابی ریخت شناسی براساس میزان کلیواژ، شکل و تقارن بلاستومرها انجام می‌شود، هم‌چنین در روش تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی، جنین‌ها از نظر وجود بیماری‌های ژنتیکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، تا در نهایت جنین مناسب برای انتقال به‌رحم مادر انتخاب ‌شود. از آن‌جایی‌که دستیابی به‌ یک روش کم خطر و با دقت بالا برای انتخاب جنین با کیفیت از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، اخیرا ارزیابی متابولیسم جنین با تجزیه و تحلیل مواد جذب و ترشح شده توسط جنین‌ها در محیط کشت، به‌عنوان یک روش غیرتهاجمی مطرح شده است که می‌تواند همراه با ارزیابی مورفولوژیکی، چگونگی رشد و نمو جنین را بادقت بیش‌تری پیش‌بینی کند. بر این ‌اساس در این مطالعه مروری روایتی، ارزیابی جنین‌ها براساس ارتباط متابولیسم جنین و کیفیت آن به‌عنوان یک روی‌کرد نوین مورد بحث قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

dor -

عنوان مقاله [English]

New Findings in Non-invasive Assessment of Embryo Quality

نویسندگان [English]

  • O Badri seighaldehi 1
  • H Mohseni Kouchesfahani 1
  • N Nasiri 2
  • M Shahverdi 2
  • M Hezavehei 2
  • A Shahverdi 2

1 Department of Animal Biology, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Embryology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-invasive assessment of embryo
  • Embryo morphology
  • Embryo metabolism