فصلنامه
علمی - پژوهشی
تمرین ورزشی زودهنگام پس از سکته قلبی سطح سیستاتین C و آنتی ژن کربوهیدراتی 125 را در موش صحرایی کاهش می‌دهد

بابک امیرسرداری؛ عباس صارمی؛ محمد ملکی پویا

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 1-10

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.1

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین هوازی بر تغییرات قلبی متابولیکی و التهابی ناشی از سکته قلبی در موش صحرایی انجام شد.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی، موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار دو ماهه سکته داده شدند و به‏طور تصادفی به‏دو گروه تقسیم شدند (هر گروه 11 سر): آنفارکتوس+بی‏تحرکی (MI+S) و آنفارکتوس+تمرین هوازی (MI+EX). پس از دوره ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تغییرات تشریحی گیاه‮چه‌های رازیانه متعاقب تابش پلاسمای سرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اعظم اسناوندی؛ گیتی برزین؛ تانیا داوری مهابادی؛ ملیحه انتظاری؛ لیلا پیشکار

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 11-19

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.11

چکیده
  هدف: این مطالعه به‎منظور تعیین تاثیر پرایمینگ بذر با پلاسمای سرد بر رشد و ویژگی‌های تشریحی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare L.) انجام شده است.مواد و روش‏ها: بذور گیاه رازیانه پس از تهیه، در معرض تابش پلاسمای سرد به‎مدت ۰، 5، 10 و 20 دقیقه قرار گرفتند. پس از جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه‌چه‌ها، ویژگی‎های تشریحی ریشه، ساقه و برگ رشد یافته از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر منتول بر القای آپوپتوزیس و بیان ژن‌های Bax و Bcl2 در سلول‌های سرطانی کولون رده CT-26

سمیه خضری؛ جواد بهارآرا؛ الهه امینی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 20-28

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.20

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه­ بررسی اثرات آپوپتوتیکی منتول بر سلول­های سرطان کولون رده­ی CT-26 می­باشد.          مواد و روش‏ها: در این پژوهش تجربی آزمایشگاهی سلول­های سرطانی کولون رده­ی CT-26  با غلظت­های 1 تا 5 میلی­مول از منتول به‌مدت 24 و 48 ساعت تیمار شدند. میزان زیست‌پذیری سلول­های سرطانی با آزمون ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر اسانس Artemisia herba alba بر بیان ژن های ADA و ODC1 در سلول‌های سرطان پستان انسانی رده MCF-7

هما هراتی؛ فاطمه سعید نعمت‌پور

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 29-40

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.29

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش اثر اسانس گیاه Artemisia herba alba بر درصد زنده­مانی و بیان ژن­های ODC1 و ADA در رده سلول‌های سرطان پستان انسانی MCF-7 است.مواد و روش‏ها: اسانس گیاه A. herba alba با استفاده از کلونجرگرفته شد. اجزا اسانس توسط دستگاه GC-Mass  آنالیز شد. رده سلولی MCF-7 تحت تاثیر غلظت­های افزایشی اسانس از 01/0 تا 03/0 میکروگرم بر میلی­لیتر قرار گرفت. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی خواص آنتی ‌اکسیدانتی منابع تغذیه‌ای سلنیوم بر کیفیت اسپرم پرندگان چالش یافته با استرس حاد

نامدار کامرانی؛ امیر کریمی؛ محمدرضا شیخ‏لو

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 41-52

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.41

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر، به‏منظور ارزیابی اثرات خوراکی منابع سلنیوم آلی و معدنی بر کیفیت منی خروس­ چالش­یافته با دگزامتازون، انجام شد.مواد و روش‏ها: برای این منظور تعداد 24 قطعه خروس سویه راس 308 با سن 28 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 6 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی، تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر تیمار برگی کادمیوم بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی، فیزیولوژیکی و تکوین گامتوفیت نر و ماده در درمنه خزری (Artemisia annua)

زهره شیرخانی؛ عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ فریبا محسن زاده؛ منصور غلامی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 53-71

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.53

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ریخت­شناختی، تنکارشناختی (فیزیولوژیک) و تکوین دانه­ی گرده و تخمک در شرایط تنش ناشی از تیمار کادمیوم در درمنه خزری است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه انباشتگی کادمیوم در بافت­های گیاهی، فاکتورهای رشد، محتوای نسبی آب بافت، شاخص پایداری غشا، محتوای رنگیزه­های فتوسنتزی، محتوای کربوهیدرات­های ...  بیشتر