فصلنامه
علمی - پژوهشی
بررسی اثرات هم‌افزایی سمیت سلولی داروی بواسیزومب و نانوذرات نقره بر روی رده سلولی سرطان تخمدان (A2780) و بیان ژن‌های آپوپتوزی Bcl-2 و کاسپاز 3

امیر میرزایی؛ هدیه دیباه؛ فریبا خسروی‌نژاد؛ هدی جوانمردی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 72-87

https://doi.org/10.52547/JCT.12.2.72

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه، بررسی اثرات هم‌افزایی سمیت سلولی نانوذرات نقره و داروی بواسیزومب علیه رده سلولی سرطانی تخمدان (A2780) و آنالیز بیان ژن­های آپوپتوزی کاسپاز 3 و Bcl-2 می­باشد.مواد و روش‏ها: ابتدا میزان سمیت سلولی نانوذرات نقره و داروی بواسیزومب به‌ترتیب در غلظت­های 5/62 تا 1000 میکروگرم در میلی‌لیتر و 1000 تا 3000 میکروگرم در میلی‌لیتر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر سینامیک‌اسید برمیزان فعالیت آنزیم‌های فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز(PAL) و تیروزین‌آمونیالیاز ( TAL) و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ‌تنباکو Nicotiana rustica L. تحت شرایط تنش شوری کشت در شیشه

الهام محققیان؛ علی‌اکبر احسان‌پور

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 88-102

https://doi.org/10.52547/JCT.12.2.88

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر سینامیک‌اسید (CA) بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان تحمل‌به‌شوری گیاه‌تنباکو (Nicotiana rustica L.) می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه قطعات جداکشت گیاه تنباکو رشد‌یافته در محیط MS به محیط‌های کشت MS حاوی سینامیک‌اسید (غلظت‌های 0، 5، 10 و 20 میلی‌گرم‌در‌لیتر) و نمک NaCl (غلظت‌های 0، 100 و 200 میلی‌مولار) منتقل‌گردید. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر تزریق درون صفاقی بوپره‌نورفین بر تغییر در بیان ژن‌های اختصاصی در قطعه‌ی کمری نخاع رت‌های نر

حمیرا حاتمی نعمتی؛ حاتم احمدی؛ رضا شهبازی ایلخچی؛ حافظ حسینی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 103-113

https://doi.org/10.52547/JCT.12.2103

چکیده
  هدف: بوپره­نورفین به‌عنوان مشتقات الکالوئیدی مورفینی در درمان وابستگی به اوپیوئید‌ها اثربخش است. گزارش­های متعددی در مورد اثرات مفید و غیرمفید بوپره­نورفین در مطالعات قبلی آمده است.مواد و روش‏ها: تغییرات در ببان ژن­های اختصاصی پروتئین کیناز B (AKT)­، آنزیم گلیکوژن سنتاز کیناز ­3 (GSK3)، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی میزان انتقال پذیری و سمیت شکل‌های مختلف پلاسمید در سلول HEK293 به‌عنوان میزبان

محمد هاشم‌آبادی؛ حسینعلی ساسان؛ م‍ژده اماندادی؛ مهیار انصاری؛ آزاده ثمرغلامی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 114-121

https://doi.org/10.52547/JCT.12.2.114

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر، تاثیر شکل­های ساختاری مختلف پلاسمید برکارایی انتقال به‌درون میزبان مورد بررسی قرار گرفت و میزان سمیت حاصل از شکل­های مختلف پلاسمید برسلول­های میزبان بررسی شد.مواد و روش‏ها: فرم­های ﺳﻮﭘﺮﮐﻮﯾﻞ، ﺣﻠﻘﻮی، نیمه‌برش خورده و ﺧﻄﯽ پلاسمید از ژل آگارز تفکیک شد. این ساختارها به‌سلول­های HEK293 انتقال داده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر متیل‌جاسمونات و سالیسیلیک‌اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانتی، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در کشت سلولی سیاه‌دانه (Nigella sativa)

سحر ابراهیم‌زاده؛ فروغ سنجریان

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 122-133

https://doi.org/10.52547/JCT.12.2.122

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه القای کالوس و تولید سوسپانسیون سلولی از گیاه دارویی شناخته شده سیاه‌دانه Nigella sativa)) و به‌دنبال آن تاثیر الیسیتورهای سالیسیلیک­اسید و متیل­جاسمونات برروی مقدار و توان آنتی اکسیدانت­های آن بود.مواد و روش‏ها: از برگ­های لپه­ای گیاه، کالوس تهیه شد. سپس استقرار کشت سوسپانسیون سلولی با استفاده از کالوس مناسب، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین A در افزایش کیفیت اسپرم قوچ قزل طی سردسازی، انجماد و یخ‌گشایی

مهدی نظری؛ حسین دقیق‌کیا؛ ابوذر نجفی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 134-145

https://doi.org/10.52547/JCT.12.2.134

چکیده
  هدف: این پژوهش به‌منظوره بررسی اثرات حفاظتی افزودن سطوح مختلف ویتامین A به‌رقیق‌کننده اسپرم قوچ طی نگه‌داری اسپرم تا زمان تعادل و قبل از انجماد در دمای سردسازی  و انجماد و یخ‌گشایی بود.مواد و روش‏ها: در این مطالعه، نمونه‎‌های اسپرم از 4 راس قوچ، به‌وسیله واژن مصنوعی جمع‌آوری شد، پس از ارزیابی اولیه، نمونه‌ها در صورت نرمال ...  بیشتر