فصلنامه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، گروه ژنتیک، تهران، ایران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی، کرمان، ایران

3 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، گروه بیوشیمی، تهران، ایران

4 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم پایه، گروه ژنتیک، اهواز، ایران

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر، تاثیر شکل­های ساختاری مختلف پلاسمید برکارایی انتقال به‌درون میزبان مورد بررسی قرار گرفت و میزان سمیت حاصل از شکل­های مختلف پلاسمید برسلول­های میزبان بررسی شد.
مواد و روش‏ها: فرم­های ﺳﻮﭘﺮﮐﻮﯾﻞ، ﺣﻠﻘﻮی، نیمه‌برش خورده و ﺧﻄﯽ پلاسمید از ژل آگارز تفکیک شد. این ساختارها به‌سلول­های HEK293 انتقال داده شد و کارایی انتقال و سمیت حاصل از هر یک از این اشکال با استفاده از تکنیک MTT مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که میزان ورود شکل سوپرکویل پلاسمید pcDNA3.1+ به‌درون میزبان، بسیار بیش‌تر از بقیه اشکال است و میزان سمیت پلاسمید­ها برای میزبان در حالت خطی بسیار بیش‌تر از سایر اشکال است. بنابراین نتایج نشان­دهنده مناسب بودن فرم سوپرکویل برای افزایش کارایی انتقال و کاهش مرگ سلولی می­باشد.
نتیجه‏گیری: محققان می­توانند با استفاده از فرم سوپرکویل پلاسمید در فرایندهای انتقال ژن کارایی این فرایند را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهند.
 

کلیدواژه‌ها

dor -

عنوان مقاله [English]

Investigating the transferability and toxicity of various forms of the plasmid in HEK293 cells as hosts

نویسندگان [English]

  • M Hashem Abadi 1
  • HA Sasan 2
  • M Amandadi 3
  • M Ansari 2
  • A Samareh-Gholami 4

1 Department of Genetics, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Department of Biochemistry, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Department of Genetics, Faculty of Science, Shahid chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene transfection
  • Cytotoxicity
  • Gene transfection carriers
  • Supercoiled plasmid form
  • HEK293 cell