فصلنامه
علمی - پژوهشی
بررسی اثرات زردچوبه و روغن گاوی بر درمان زخم‏های تجربی معده در موش صحرایی

سیده عصمت سعادتیان؛ شیرین اسماعیلیان دهکردی؛ ناصر مهدوی شهری؛ مسعود فریدونی؛ سعید نیازمند؛ حسن رخشنده

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 123-134

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.123

چکیده
  هدف: این مطالعه جهت بررسی اثرات درمانی ترکیب پودر ریزوم زردچوبه و روغن گاوی در درمان زخم‏های تجربی معده در موش‏ صحرایی انجام گرفت.مواد و روش‏ها: ایجاد زخم معده در موش‏های صحرایی نر تحت 48 ساعت گرسنگی نگه‏داری شده 250 تا 300 گرمی با استفاده از ایندومتاسین خوراکی (50 میلی‏گرم بر کیلوگرم حل شده در کربوکسی متیل سلولز 1 درصد) انجام شد. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاخیر رشد و تکامل عدسی چشم ناشی از عصاره آبی میوه سنجد ((Elaeagnus angustifolia در جنین موش نژاد Balb/C

جمشید آروم؛ مهناز آذرنیا؛ غلامرضا کاکا؛ سید همایون صدرایی؛ محمد کمالی نژاد

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 135-142

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.135

چکیده
  هدف: سنجد Elaeagnus Angustifolia L. گیاهی با اثرات درمانی متفاوت است. در این تحقیق اثر عصاره آبی میوه سنجد بر تکامل عدسی چشم جنین موش نژاد Balb/C مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: تعداد 30 سر موش ماده باردار به‏طور تصادفی به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه کنترل آب آشامیدنی روزانه دریافت کرده و گروه تجربی عصاره آبی میوه سنجد را با دوز 500 میلی‏گرم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کلون سازی و بیان ژن میدکاین نوترکیب انسانی در اشریشیاکولای سویه‌ی اوریگامی

سعادت الله غفاری؛ علی اصغر دلدار؛ علی بهرامی؛ عمران اسماعیل زاده؛ بهارک مهیاد؛ فاطمه روح الله

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 143-151

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.143

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش کلون سازی و بیان ژن کد کننده‏ی میدکاین انسانی در اشریشیاکولای بوده که پس از انجام مراحل لازم در مقیاس آزمایشگاهی محقق گردید.مواد و روش‏ها: روش‌ها شامل کشت سلول، استخراج RNA، ساخت cDNA، تکنیک‌های کلون‌سازی، القای بیان با IPTG (ایزوپروپیل‌تیوگالاکتوزیداز)، ارزیابی بیان به‏وسیله‌ی ژل پلی‌اکریل‌آمید و تایید توسط ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر عصاره هیدروالکلی هسته انگور (Vitis vinifera) بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در رت ماده نژاد ویستار

هما محسنی کوچصفهانی؛ کاظم پریور؛ زهره سلم آبادی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 153-164

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.153

چکیده
  هدف: در این مطالعه تجربی اثر عصاره هیدروالکلی هسته انگور بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در رت ماده نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی ۳۰ سر موش صحرایی به ۶ گروه شامل کنترل، پلی کیستیک و 4 گروه تجربی تقسیم شدند. چهار گروه تجربی با تزریق درون صفاقی عصاره هسته انگور (دوزهای 50، 75، 100، 200 میلی‏گرم بر کیلوگرم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر نانوذرات کبالت روی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتز سزامین در کنجد (Sesamum indicum L.)

مریم حیدری فر؛ فاطمه دهقان نیری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 165-176

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.165

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف نانوذرات کبالت بر میزان بیان ژن‌های کلیدی دخیل در بیوسنتز سزامین شامل CYP81Q1، CYP81Q2، CYP81Q3 و C3H در کشت سوسپانسیون سلولی کنجد بود. مواد و روش‌ها: ابتدا بهینه‌سازی سوسپانسیون سلولی کنجد انجام شد. برای این منظور از ریزنمونه هیپوکوتیل رقم کرج1، ساکارز، 6/0 میلی‌گرم در لیتر BAP و 3 میلی‌گرم در لیتر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر دوزهای مختلف نانو ذرات نقره بر پارامترها، ساختار کروماتین و DNA اسپرم موش

مهناز یاوری؛ علیرضا طالبی؛ سعید رضایی زارچی؛ سید علیرضا رضوی ششده

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 177-185

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.177

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات مخرب دوزهای مختلف نانوذرات نقره بر پتانسیل باروری، ساختار کروماتین و DNA اسپرم اپیدیدیمی موش بود.مواد و روش‏ها: تعداد 24 موش نر سوری در چهار گروه 6 تایی شامل یک گروه کنترل و سه گروه مطالعه جهت تجویز دهانی نانوذرات نقره با دوزهای مختلف 50، 100 و 200 میکرو لیتر بر کیلوگرم در روز به‏مدت 5 هفته در نظر گرفته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر نانوذرات اکسید روی بر هیستولوژی غده جنسی موش نر و تاثیر آن بر فاکتورهای جنسی سرم خون

رحمت اله فتاحیان دهکردی؛ سعید حیدرنژاد؛ عاطفه عامری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 187-194

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.187

چکیده
  هدف: در این مطالعه اثر سمیت نانوذرات اکسید روی بر برخی هورمون‏های جنسی نر در سرم خون و بافت بیضه رت‏های سالم بالغ مورد مطالعه قرار گرفت.مواد و روش‌ها: موش‏ها در پنج گروه، شامل یک گروه کنترل و چهار گروه تیمار تقسیم شدند. نانوذرات اکسید روی در دو غلظت 5/2 و 1 گرم بر کیلوگرم وزن جانور برای دو گروه از تیمارها به‏صورت خوراکی (گاواژ) و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر نیتریک اکساید بر میزان رشد و برخی شاخص‏های فیزیولوژیک گیاهچه‏های بادرنجبویه کشت شده در شرایط In vitro

صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ آیت اله رضایی نودهی؛ شهلا نجفی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 195-203

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.195

چکیده
  هدف: در این تحقیق، اثر سدیم نیتروپروساید به‏عنوان عامل تولید کننده NO بر رشد، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و برخی شاخص‏های فیزیولوژیک در کشت گیاهچه‏های بادرنجبویه مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: پس از راه اندازی کشت گیاهچه‏های بادرنجبویه، گیاهچه‏ها با غلظت‏های مختلف نیتروپروساید (0، 25، 50 و 100 میکرو مولار) تیمارشدند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر کاربرد توام عصاره الکلی پای Chiton lamyi و بافت سلول زدایی شده مغز موش صحرایی بر رگ‏زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین مرغ خانگی

جواد بهارآرا؛ ناصر مهدوی شهری؛ فریده نامور؛ سعیده طالبی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 205-212

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.205

چکیده
  هدف: در این مطالعه اثر کاربرد توام عصاره پای کیتونChiton lamyi  و بافت سلول زدایی شده مغز موش صحرایی بر رگ‏زایی در پرده کوریوالانتوئیک جنین مرغ بررسی شده است. مواد و روش‏ها: در این مطالعه، 70 عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد راس در هفت گروه در ده تکرار شامل: 1. کنترل، 2. تیمار DMSO، 3. تیمار با بافت مغز سلول زدایی شده، 4. تیمار با غلظت 10 میکروگرم بر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
القای تنش‌های ملایم اسموتیک در محیط انجماد اسپرم و اثر آن‏ها بر کیفیت اسپرم گاو

سهراب طوسی؛ مهدی امین افشار؛ سمانه قره الیاسی پور

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 213-220

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.213

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر ایجاد تنش‌های ناشی از تنش‏های اسمزی زیر حد کشنده (325، 350، 375 و 400 میلی اسمولار) در رقیق‌کننده تجاری بیوکسل بر شاخص‏های کیفی اسپرم گاو نر هلشتاین پس از فرایند انجماد-ذوب بود. مواد و روش‏ها: اسپرم گیری از چهار راس گاو نر هلشتاین با استفاده از واژن مصنوعی دو بار در هفته نجام شد. کل اسپرم‏های به‏دست ...  بیشتر