فصلنامه
علمی - پژوهشی
بررسی بیان پروتئین شوک گرمایی (HSPA2) A2 در موش‌های صحرایی نر دیابتی پس از تمرین ورزشی

عباس صارمی؛ محمد پرستش؛ محمد بیات؛ زهرا داوود آبادی فراهانی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 193-201

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.193

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ورزش هوازی بر بیان HSPA2 در بیضه و پارامترهای اسپرم در موش‏های صحرایی دیابتی بود.مواد و روش‏ها: موش‏های صحرایی نر نژاد ویستار 2 ماهه، به‏طور تصادفی به سه گروه (هر گروه 10 سر): تقسیم شدند: کنترل (C)، دیابتی (D) و تمرین دیابتی (DT). دیابت از طریق یک نوبت تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین القا شد. موش‏های گروه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات ساماریوم سنتز شده به‮ کمک عصاره گیاه زنجبیل روی سلول‏های سرطانی کولورکتال HCT116‬‬‬‬

زهرا قدرتی؛ عادله دیوسالار؛ سعید آیریان؛ مریم سعیدی ‏فر

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 202-213

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.202

چکیده
  هدف: با توجه به پیشرفت و شیوع سرطان، تلاش بر این است که ترکیب‏های جدید در جهت سرکوب تومور و همراه با سمیت کمتر باشند. طی دهه‏های گذشته به‏منظور توسعه سیستم انتقال دارو برای غلبه برمحدودیت‏های داروهای رایج مورد استفاده در درمان بیماری‏ها، نانو تکنولوژی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: لذا در این مطالعه برای اولین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
طراحی و ساخت ناقل نوترکیب CRISPR حاوی ژن LRRK2 بیماری پارکینسون

آزاده ثمره غلامی؛ حسینعلی ساسان؛ محمد هاشم آبادی؛ هادی روان

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 214-225

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.214

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه تخریب ژن کیناز غنی از لوسین شماره 2 LRRK2))، مهم‌ترین ژن درگیر در بیماری پارکینسون با استفاده از تکنولوژی CRISPR-Cas بود.مواد و روش‏ها: مراحل همسانه سازی قطعات راهنما در این پژوهش با استفاده از کیت کلونینگ  gRNAسیستم کریسپر (شماره کاتالوگ C8324K شرکت زاور زیست آزما) انجام شد. ابتدا 4 الیگونوکلئوتید برای توالی اگزون 41 ژن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اندازه‌گیری فعالیت و بیان ژن برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت وصفات کیفی میوه‌های پرتقال تحت تیمارهای پوششی

طیبه باران ‏زهی؛ جلال غلام‏ نژاد؛ مریم دهستانی؛ اعظم جعفری؛ فاطمه ناصری‏ نصب

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 226-242

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.226

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره آبی و  اتانولی گیاهان دارویی شامل چریش، میخک، آویشن و اسطوخودوس بر روی افزایش عمر انبارمانی پرتقال به‏وسیله کاهش اکسیژن­های فعال و متعاقب آن کاهش فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانت است.مواد و روش‏ها: در این پژوهش ابتدا از چریش، میخک، آویشن و اسطوخودوس با استفاده از حلال­های آبی و اتانولی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر عصاره الکلی گیاه سیاه‏دانه (Nigella sativa L) بر القای مرگ برنامه‏ریزی شده در سلول‌های سرطانی رده HL-60

مریم رحیمی؛ آرش بابایی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 243-251

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.243

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر آپوپتوتیک عصاره الکلی سیاه‏دانه بر روی سلول‌های سرطانی HL-60 بود..مواد و روش‏ها: دراین مطالعه تجربی غلظت‏های350، 650، 950 و 1250 میکروگرم/میلی‏لیتر عصاره الکلی سیاه‏دانه در محیط کشت، روی سلول‌های سرطانی HL-60 به‏مدت 24 ساعت اثر داده شد. برای بررسی درصد سلول‌های زنده از آزمون MTT استفاده شد. همچنین برای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره هیدروالکلی گیاه درمنه (Artemisia sieberi) بر سلول‏های سرطانی پستان رده سلولی SKBr3

شیوا معلم زاده؛ الهام رجب ‏بیگی؛ مریم منتظری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 252-260

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.252

چکیده
  هدف: در این مطالعه اثرات سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی درمنه (Artemisia sieberi) و تاثیرگذاری آن بر چرخه سلولی در رده سلولی سرطان پستان ‌‌SkBr3‌‌ بررسی شد.مواد و روش‏ها: در این پژوهش، عصاره هیدروالکلی گیاه درمنه استخراج شد و سلول‏های SkBr3  با غلظتهای مختلف عصاره (1، 10، 100و 1000 میکروگرم بر میلی‏لیتر) به‏مدت 24 و 48 ساعت ...  بیشتر