فصلنامه
علمی - پژوهشی
الیسیتورهای غیرزیستی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

منا راعی؛ محمود اثنی‌عشری؛ مهدیه خدایاری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 333-342

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.333

چکیده
  گیاهان دارویی از هزاران سال پیش به‏عنوان یکی از مهم‏ترین منابع درمان بیماری­های مختلف کاربرد داشته­اند. این گیاهان، گروه بزرگ و متنوعی از ترکیبات آلی به‏نام متابولیت­های ثانویه را تولید می­کنند. متابولیت­های ثانویه ترکیباتی هستند که از متابولیت­های اولیه (متابولیت­های مربوط به تغذیه و بقا) که برای حفظ حیات گیاه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بیان ژن‌ سیناپتوفیزین در سلول‌های عصبی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی تحت تأثیر عصاره مغز نوزاد رت

حمیدرضا جلیل؛ فائزه عزیزی؛ سیدجمال مشتاقیان؛ فریبا اسماعیلی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 343-353

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.343

چکیده
  هدف: در این مطالعه قابلیت عصاره مغز نوزاد رت برای القای تمایز عصبی در سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینیP19 مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش­ها: عصاره مغز نوزاد رت تحت شرایط استریل جمع­آوری و غلظت پروتئین کل موجود در آن تعیین شد. سپس میزان زنده­مانی سلول­ها پس از تیمار با عصاره مغز به دست آمد. جهت تمایز، اجسام شبه­جنینی حاصل از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تاثیر نانوذرات روی و کبالت بر بیان ژن‌های STR، DAT و D4H درسوسپانسیون سلولی گیاه پروانش (Catharanthus roseus)

زهرا رضائی؛ رامین حسینی؛ بهور اصغری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 355-364

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.355

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر دو نانو ذره به عنوان الیسیتور بر بیان سه ژن کلیدی این مسیر بود.مواد و روش­ها:. به این منظور از غلظت­های 5/0، 75/0 و 1 میلی­گرم در لیتر نانو­اکسیدکبالت و نانواکسید روی استفاده و در زمان­های 8، 24و 48 ساعت پس از تیمار، نمونه­برداری انجام شد.نتایج: بررسی بیان ژن­ها به روش SQ-RT-PCR انجام شد. به طورکلی، هر دو ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شناسایی کمی و فعالیت ضدتکثیری برخی از آنتوسیانین‌های عصاره پوست لوبیا قرمز (L. Phaseolus vulgaris) تحت تیمار میدان الکترومغناطیسی

سیمین تاجیک اسمعیلی؛ احمد مجد؛ سعید آیریان؛ محمد نبیونی؛ فرخ قهرمانی نژاد

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 365-374

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.365

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین کمی برخی از آنتوسیانین­های عصاره پوست لوبیا قرمز تیمار شده با میدان الکترومغناطیسی و همچنین بررسی فعالیت ضدتکثیری عصاره­های تهیه شده می­باشد.مواد و روش­ها: در این تحقیق، گروه 1 و 2 (به‏ترتیب بذرهای خشک و مرطوب) به‏مدت 45 دقیقه و گروه 3 و 4 ( به‏ترتیب بذرهای خشک و مرطوب) دو بار، هر بار 45 دقیقه و با فاصله ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تغییرات پروتئین و سیستم آنتی‌اکسیدانتی خیار‌ رقم اصفهانی در پاسخ به تنش خشکی

فریبا امینی؛ مهری عسکری؛ مهناز حقیر

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 375-385

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.375

چکیده
  هدف: با توجه به ­اینکه ایران در دنیا یک منطقه خشک و نیمه­خشک به‌شمار می­آید و همچنین یکی از کشورهای اصلی تولیدکننده خیار محسوب می‏شود بررسی اثرات خشکی بر این گیاه و تغییرات سیستم آنتی­اکسیدانتی از اهمیت خاصی برخوردار است.مواد و روش‌ها: در این پژوهش خیار رقم اصفهانی در شرایط گلخانه­ای کشت داده شد و در مرحله 3 تا 5 برگی از رشد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی ریزازدیادی گیاه دارویی در معرض خطر انقراض پونه‌سای بی‌کرک (Nepeta nuda L.)

رسول نریمانی؛ محمد مقدم؛ سپیده مجرب

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 387-397

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.387

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تیمار‌های مختلفی از تنظیم­کننده­های رشد بر میزان شاخه­زایی، ریشه‌زایی، تولید کالوس و باززایی گیاه دارویی پونه‌سای بی‌کرک در شرایط درون شیشه­ای بود.مواد و روش‌ها: بذرهای این گیاه در محیط کشت MS (موراشیگ و اسکوگ) نیم غلظت کشت و سپس گیاهچه‌ها واکشت شدند. پس‌ از آن نمونه‌ها در سطوح مختلف تنظیم­کننده­های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کلون و بیان ژن نوترکیب هومون رشد با استفاده از برچسب تیوردوکسین

حمیده روحانی نژاد؛ ساناز یاری؛ علی اصغر دلدار؛ امیر اشکان حمیدی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 399-405

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.399

چکیده
  هدف: در قرن حاضر، تولید داروهای نوترکیب افزایش یافته است. از جمله این داروها، هورمون رشد می‏باشد که به‏علت مشکلاتی که در پروسه­ی بیان نوع سیتوپلاسمی و پری پلاسمی این پروتئین وجود دارد، یافتن راه حلی که بتواند بیان را بهینه نماید ضروری به‏نظر می‏رسد. لذا در این تحقیق با استفاده نمودن از trx-tag بیان هورمون رشد را به‏صورت محلول ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
خاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز به‏روش خاموش‌سازی القایی با ویروس در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.)

راضیه خواجوند؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ علی‌محمد لطیفی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 407-415

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.407

چکیده
  هدف: گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.) تنها منبع تجاری از آلکالوئیدهای دارویی بنزوفنانترین از زیر گروه آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین  است که  شامل مسکن­های ضد درد مانند کدئین و داروهای نیمه مصنوعی اکسی کدون، باپرنورفین و نالتروکسون می­باشد. اگرچه بیشتر ژن­های مسیر این آلکالوئیدها شناسایی شده­اند، ولی تنظیم پس از نسخه­برداری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثرمحافظتی ژل رویال و ویتامین C در برابر آسیب کلیوی ناشی از فنیل‌هیدرازین در موش: مطالعه بافت‌شناسی

حجت عنبرا؛ رسول شهروز؛ علی شالیزار جلالی؛ سید رشید تونی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 417-428

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.417

چکیده
  هدف:. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات ژل­رویال و ویتامین C در برابر آسیب کلیوی ناشی از فنیل­هیدرازین در موش بود.مواد و روش­ها: موش­های نر بالغ به‏صورت تصادفی به هشت گروه هشت­تایی تقسیم شدند. چهار گروه از موش­ها فنیل­هیدرازین را به‏میزان 60 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به­صورت داخل­صفاقی هر 48 ساعت به­مدت 35 روز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر سیلیمارین بر تمامیتDNA و هسته اسپرم قوچ تیمار شده با سدیم آرسنیت

فرزانه اسکندری؛ حمیدرضا مؤمنی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 429-436

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.429

چکیده
  هدف: این مطالعه با این هدف انجام شد تا مشخص شود که آیا سیلیمارین قادر است اثرات مخرب سدیم ارسنیت را بر روی تمامیت DNA و هسته اسپرم قوچ محافظت کند.مواد و روش‌ها: اسپرم‌های گرفته شده از اپی‌دیدیم قوچ فراهانی (Ovis aries)، پس از Swim upبه پنج گروه تقسیم شدند: 1- اسپرم‌های لحظه صفر، 2- اسپرم‌های لحظه 180 دقیقه (کنترل)، 3- اسپرم‌های تیمار شده با سدیم ...  بیشتر