فصلنامه
علمی - پژوهشی
بررسی اثر کاتچین هیدرات بر توان زیستی، توان تکثیری و بیوشیمی سلول‫های مزانشیم مغز استخوان رت در حضور عنصر بور به‫عنوان یک ریز مغذی

محمد حسین آبنوسی؛ سمیرا منصوری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 214-230

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.214

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیرکاتچین هیدرات (CH) و اسید بوریک (BA) بر سلول‫های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت(MSCs) می‫باشد.مواد و روش‫ها:  MSCsبا CH تیمار و با تست تریپان بلو توانائی حیات آن‫ها در 12، 24، 36 ساعت بررسی شد. دوزهای 400و3200میکرومولار CH به همراه 6نانوگرم بر میلی‫لیتر BA و زمان 36 ساعت انتخاب شد. توانایی تکثیر توسط آزمون تشکیل کلونی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بیان آنزیم فعال بتا-گلوکورونیداز در بذر گیاه توتون

خدیجه باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ مهسا مکانیک

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 231-241

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.231

چکیده
  هدف: طراحی و تهیه سازه ژنی مناسب و انتقال آن به گیاه توتون و بررسی گیاهان تراریخت حاصله بوده است.مواد و روش‌ها: سازه اختصاصی بذر حاوی پیشبرنده Napin، توالی Ω ، ژن GUS و توالی SAR در پلاسمید pBI121 طراحی و تهیه و در باکتری E. coli تکثیر شد. ریزنمونه‌های برگی توتون با آگروباکتریوم سویه LBA4404 به‫روش استاندارد تلقیح شدند. گزینش جوانه‌های باززایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی زیست سازگاری و واکنش سیستم ایمنی رت روی داربست‌های منفرد و مرکب نانوالیاف الکتروریسی شده (PCL/PU) جهت کاربرد در مهندسی بافت

نفیسه جیرفتی؛ داود محبی کلهری؛ غلامحسین کاظم‌زاده؛ عبدالرضا صمیمی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 242-249

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.242

چکیده
  هدف: ساخت داربست­های نانوالیافی  منفرد و مرکب که علاوه بر داشتن حد‌اقل فعل و انفعالات با بدن (عدم ایجاد واکنش سیستم ایمنی در بدن)، زیست سازگار بوده و شرایط بهینه‫ای را جهت رشد و تکثیر سلول­ها فراهم نمایند.مواد و روش­ها: ابتدا با استفاده از روش الکتروریسی اقدام به ساخت 3 نمونه ساختار نانوالیافی از پلیمرهای زیستی پلی­کاپرولاکتان، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی اثرات توکسیسیتی و ضد سرطانی فراکشن های حاصل از زهر مار کبری ایرانی Naja naja oxiana بر رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد Jurkat E6.1))

معصومه براتی؛ فاطمه داوودی دهاقانی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 250-260

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.250

چکیده
  هدف: سرطان یک بیماری تهدید کننده زندگی که توسط تمایز کنترل نشده و تکثیر‫ی تعیین شده است. شیمی درمانی روش معمول در درمان سرطان است، اما تومورها اغلب به شیمی درمانی که منجر به عوارض جانبی بسیاری نیز می‫شود مقاومت نشان می‫دهند. بسیاری از سموم بیولوژیکی دارای ترکیبات فعال با فعالیت ضد توموری می‫باشند. این مطالعه جهت جستجوی یک عامل ضد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مهار تکثیر سلول‌های Calu-6 سرطان ریه با استفاده از shRNA ژن Cdc42

زهره قمبری؛ محمد نبیونی؛ هانیه جلالی؛ لطیفه کریم زاده

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 261-270

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.261

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر بیان ژن Cdc42 در سلول‌های Calu-6 مربوط به کارسینومای ریه با استفاده از سیستم مهاری shRNA کاهش یافته و اثرات این کاهش بر رشد و تکثیر سلولی بررسی شد.مواد و روش‌ها: به‫منظور کاهش بیان ژن Cdc42 از مکانیسم مهاری shRNA استفاده شد. سیستم‌ لنتی‌ویروسی برای رسانش shRNA اختصاصی ژن Cdc42 به سلول‌های Calu-6 انتخاب شد. لنتی‌ویروس‌های نوترکیب به‫کمک ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تاثیر پلیمر PLL بر خصوصیات و کارایی انتقال ژن توسط دی بلاک کوپلیمر زیست تخریب پذیر PLA-PEG

سید احمد موسوی سوها؛ هاشم یعقوبی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 271-284

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.271

چکیده
  هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر انکپسوله­سازی همزمان DNA با نسبت­های متفاوت PLL توسط کوپلیمر PLA-PEG بر افزایش کارایی انتقال ژن به سلول­های پستانداران و خصوصیاتی از قبیل زیست سازگاری، محافظت از DNA در برابر آنزیم­های برشی، سرعت رهایش DNA، اندازه و پتانسیل ذتای ذرات انجام گرفت.مواد و روش‫ها: نانوذرات PLA-PEG/PLL/DNA با نسبت­های متفاوت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر کوئرستین بر بافت تخمدان موش های صحرایی ماده نژاد ویستار تحت درمان با سیکلوفسفامید و شاخص های رشد نوزادان آن ها

دینا ظهرابی؛ کاظم پریور؛ محمد حسین صنعتی؛ نسیم حیاتی رودباری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 285-293

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.285

چکیده
  هدف: در این مطالعه اثر حفاظتی کوئرستین به‫عنوان یک آنتی اکسیدانت روی بافت تخمدان و باروری موش‫های صحرایی ماده در معرض سیکلوفسفامید بررسی شد.مواد و روش‫ها: 24 موش صحرایی ماده نژاد ویستار به 4 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه اول سیکلوفسفامید با دوز 30 میلی‫گرم بر کیلوگرم وزن بدن، گروه دوم محلول توئین 80 و گروه‫های سوم و چهارم کوئرستین با ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی سمیت سلولی نانوذره اکسید سریم (CeO2) روی رده سلولی سرطان کولون ( HT29 )و آنالیز بیان ژن های آپوپتوزی کاسپاز 3 و 9 با استفاده از روش Real Time PCR و فلوسیتومتری

رها نصیری؛ شهره زارع کاریزی؛ نسیم حیاتی رودباری؛ نازنین فرهادیار

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 294-302

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.294

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سمیت سلولی نانو ذره اکسید سریم روی رده سلولی سرطانی کلون HT29 و آنالیز بیان ژن‫های آپوپتوزیسی کاسپاز 3 و 9 می‫باشد.مواد و روش‫ها: در این مطالعه سلول‌های HT 29 در فواصل زمانی 24، 48 و 72 ساعت تحت تاثیر غلظت‌های  78/0، 56/1، 12/3، 25/6، 5/12، 25،50، 100 میلی‫گرم بر میلی‫لیتر از نانوذره اکسید سریم قرار گرفته و میزان ...  بیشتر