امکان سنجی حذف زیستی غلظت‏های مختلف نفت خام توسط قارچ‌های ریزوسفری جدا شده از منطقه‌ی پالایشگاه تهران

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه زیست شناسی، همدان، ایران

چکیده

هدف: آلودگی نفتی از مشکلات مهم محیط زیست است. اخیرا زیست پالائی به‌عنوان روشی کم هزینه جهت پاکسازی آلاینده‏ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی حذف زیستی نفت خام توسط گونه‏های مختلف قارچی جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان رویش یافته در منطقه آلوده مورد بررسی در غلظت‏های مختلف آلاینده می‏باشد. مواد و روش‏ها: در این مطالعه قارچ‌های ریزوسفری  از گیاهان رویش یافته در منطقه پالایشگاه تهران جداسازی و در محیط کشت PDA حاوی مقادیر مختلف نفت خام (1 تا 15 درصد)، کشت داده شدند. راندمان حذف بعد از گذشت یک ماه برای هر گونه قارچی اندازه‌گیری گردید. نتایج: نتایج نشان داد که میزان حذف نفت خام در غلظت‌های 1، 2، 4 و 6 درصد در سطح احتمال (01/0 P≤) برای همه قارچ‏های مورد بررسی و در غلظت‌های 8، 10 و 15 درصد برای همه قارچ‏های بررسی شده به جز قارچ‌های  Diplosporium sp.  و Penicillium sp.  در سطح احتمال (05/0 P≤) معنی‌دار می‌باشد. نتیجه‏گیری: بر اساس نتایج این تحقیق همه قارچ‏های مورد مطالعه توان حذف نفت خام را دارند. از آنجا که قارچ Aspergillus sp.  کارایی نسبی بیشتری درحذف نفت از محیط را داشت، این قارچ بیشترین پتانسیل زیست‌پالایی محیط‌های آلوده به نفت را دارد.  

کلیدواژه‌ها


مقدمه

نفت‌خام ترکیبی پیچیده از هزاران ترکیب هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی از‌ جمله فلزات سنگین است. هیدروکربن‏های نفتی، عموما جزء آلاینده­های آلی شناخته می­شوند و حضور آن‏ها در محیط زیست نامطلوب می باشد (1). امروزه با توجه به بافت خاک، ماهیت و غلظت آلاینده­ها، جهت کاهش و یا حذف آن‏ها از خاک، از روش‏های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به‏صورت مجزا یا توام استفاده می­شود (2).

 در خاک، میکروارگانیسم­های مختلفی وجود دارند که قادرند در اثر تماس طولانی ­مدت با مشتقات نفتی، از هیدروکربن‏های آلیفاتیک و آروماتیک به­عنوان منبع کربن و انرژی استفاده نموده و آن‏ها را به مواد مفید و مورد نیاز گیاهان تبدیل نمایند. در این میان، قارچ­ها نقشی اساسی را در تغذیه­ی گیاه و تحمل تنش‏هایی که به­‏وسیله­ی آلاینده­های هیدروکربنه آروماتیک نفتی PAHs (Petroleum Aromatic Hydrocarbons) بر آنان وارد می­شود را دارند. مکانیسم­هایی که سبب کاهش استرس توسط قارچ‏های میکوریز می­شود شناخته نشده، اما ممکن است به بیان آنزیم­های اکسیداتیو متنوع، مرتبط باشد. تجزیه‌یPAHs  به­وسیله­ی آنزیم­های اکسیدوردوکتاز مختلف (پراکسیدازها، لاکتازها، دی­اکسیژنازها، مونوفنل­ها و مونواکسیژنازها) انجام می‏شود؛ در واقع با افزایش فعالیت اکسیدوردوکتازی توسط میکوریزها، اثرات نامطلوب PAHs روی رشد و بقا گیاهی کمتر می­شود (3، 4 و 5). سمیت هیدروکربن­های نفتی برای گیاهان، به اثر منفی آن­ها بر ظرفیت آبی خاک نسبت داده می­شود. در چنین شرایطی، قارچ­های ریزوسفری، جذب آب و مواد غذایی توسط گیاهان را بهبود می‏بخشند. کاهش جذب هیدروکربن­های نفتی و در نتیجه افزایش جذب آب و مواد غذایی توسط ریشه‫هایی که دارای قارچ هستند می­تواند دلیل مقاومت و بقای گیاهان در خاک­های آلوده به نفت باشد (6 و 7).

پژوهش‏های متعددی نشان داده که گونه‏های قارچی به آلودگی نفتی مقاوم هستند و قادرند موجب حذف آلودگی نفتی از خاک شوند.  برخی از گونه‏های قارچی نظیر Alternaria alternate ، Aspergillus flavus ، Curvularia lunata ، Fusarium solani ، Mucor racemosum ، Ulocladium atrumوPenicillium notatum از خاک‏های آلوده به نفت عربستان سعودی جداسازی شده‏اند (۸). نتایج Ulfig و همکاران (۹) نشـان داد که Trichophyton ajelloiپتـانسیل زیست پـالایی خاک‏های آلوده به ترکیبات نفتی را دارد.

از آنجائی­که خاک‏های آلوده به نفت در جهان و به­ویژه در ایران بسیار وسیع است و با توجه به لزوم پاکسازی محیط­های آلوده، می‏توان با مطالعات کافی بر روی میکروارگانیسم­ها، از توانایی آن‏ها در حذف آلودگی­ها بهره برد. این پژوهش به‏منظور شناسایی قارچ­های رایزوسفری با توان حذف غلظت‏های مختلف نفت خام جهت زیست­پالایش خاک­های آلوده صورت گرفته است، زیرا بر اساس پژوهش‏های پیشین قارچ‏های ریزوسفری نقش عمده‏ای در تجزیه و حذف آلاینده‏های نفتی دارند (10).

 

مواد و روش­ها

منطقه مورد بررسی: منطقه مورد بررسی، محل متروکه حوضچه تجمع ضایعات نفتی پالایشگاه تهران بود. این منطقه در موقعیت جغرافیایی 51 درجه و 25 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 31 دقیقه عرض شمالی واقع و ارتفاع مؤثر آن از سطح دریا 1010متر می­باشد. تخلیه ضایعات در حوضچه مورد بررسی طی سال­های اخیر متوقف شده و در بستر آن مجموعه­ای از گیاهان مقاوم به آلودگی­های نفتی اکوسیستم منحصر به‏فردی ایجاد نموده­اند.

جمع­آوری نمونه­ها: جمع­آوری نمونه­ها در فصول تابستان و اوایل پاییز انجام‌گرفت. نمونه­های ریشه و خاک همراه ریشه‏ی گیاهان آلوده به نفت و غیر آلوده به نفت (به‏عنوان شاهد) که در مناطق مورد مطالعه رویش یافته بودند، به­طور تصادفی جمع‫آوری شد؛ به­این‏‌صورت‌ که ریشه­ها از چند نقطه­ی خاک خارج و در پاکت­های یک­بار مصرف قرار داده شدند و سپس به آزمایشگاه انتقال یافتند.

جداسازی و شناسائی قارچ­های‌ ریزوسفر: به­منظور جداسازی قارچ­های ریزوسفری، قطعات ریشه و خاک اطراف آن‏را در 10 میلی­لیتر آب مقطر سترون آغشته و 20 دقیقه روی شیکر گذاشته شد تا خوب مخلوط شود. سپس 1 میلی­لیتر از رقت‏های مختلف سوسپانسیون حاصله را در محیط کشت PDA       (Potato dextrose Agar) حاوی رزبنگال، اسید لاکتیک و آنتی­بیوتیک،  به‏روش سطحی کشت داده و پلیت‏ها به‏مدت 4 روز در دمای 2±25 درجه سانتی­گراد در گرماخانه قرار داده شدند. پس از رشد و تشکیل پرگنه های قارچی مختلف، هر جدایه بر روی محیط خالص PDA، منتقل گردید. بخش‫های مختلف رویشی و زایشی جدایه های قارچی  بعد از انتقال به لام، به‏وسیله‫ی میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند و با استفاده از ویژگی‏های ریخت­شناختی و کلیدهای تاکسونومیک، تا حد امکان در حد گونه و در حداقل در حد جنس شناسائی گردیدند (11، 12 و 13).

بررسی راندمان حذف نفت خام توسط قارچ های رایزوسفر:بعد از جداسازی قارچ‏های رایزوسفر، هر گونه قارچی در پتری­های محتوی محیط کشت PDA حاوی غلظت‏های مختلف نفت خام (1 تا 15 درصد) کشت داده شدند و به‏مدت 1 ماه در دمای 2±25 درجه سانتی­گراد در گرماخانه قرار گرفتند. از محیط‏های فاقد قارچ در هر غلظت به‏عنوان شاهد استفاده گردید. هر تیمار در 3 تا 5 تکرار انجام شد. بعد از این مدت، به‏منظور اندازه­گیری میزان نفت باقیمانده در محیط‏های کشت، محتویات پلیت‏ها شامل محیط کشت حاوی قارچ و نفت را پس از جداسازی از پلیت خرد و همگن نموده، 2 گرم از آن‏را در ویال­های 2 میلی‏لیتری شیشه‏ای ریخته و به‏هر یک 100 میکرولیتر تتراکوزان و 10 میلی­لیتر دی­کلرومتان افزودیم. بعد از مخلوط­کردن در ورتکس، آن‏ها را در شیکری با نوسان 40 دور در دقیقه به مدت 30 دقیقه قرار دادیم. سپس هر نمونه با 2000 دور در دقیقه به‏مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ گردید و مواد شناور آن دکانتره­شد. دو مرحله سانتریفیوژ و دکانتره کردن، 3 تا 5 بار تکرار شد. سپس عصاره­های حاصله از هر تکرار، ترکیب و جهت آب گیری به آن 7 گرم سولفات سدیم خشک افزوده گردید. سپس 5 میلی­لیتر از عصاره­ی آبگیری شده را در ویال‏های 20 میلی ­لیتری ریخته و جهت تبخیر دی­کلرومتان  به‏مدت 12 ساعت در هود قرار دادیم. بعد از مراحل فوق وزن خشک عصاره باقیمانده اندازه‏گیری گردید و راندمان حذف با مقایسه این میزان با میزان نفت اولیه محاسبه گردید (14 و 15).

بررسی­های آماری

در این پژوهش، تمام محاسبات آماری با استفاده از نرم­افزار SAS (version9.1) توسط آزمون دانکن بر پایه طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمودارهای مربوط به نتایج حاصله با استفاده از نرم­افزار Excell 2007 رسم گردید.

 

 

نتایج

جداسازی و شناسائی قارچ­های‌ ریزوسفر

بعد از کشت نمونه­های قارچی ریشه‏ی همراه خاک گیاهان رویش یافته در محل‏های آلوده به نفت مناطق مورد مطالعه، کلنی­های قارچی جداسازی شده و سپس خالص سازی کلنی‏ها با روش واکشت پی در پی انجام گرفت. در نهایت شناسایی قارچ‏های جداسازی شده با استفاده کلیدهای شناسایی و فلورهای قارچی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که در مجموع 7 گونه قارچی در منطقه آلوده به نفت وجود دارد. گونه‏های قارچیAlternaria sp., Aspergillus sp., Diplosporium sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Rhizopus sp., Stemphylium sp. و Ulocladium sp.جداسازی و شناسائی گردیدند (شکل 1).

نتایج بررسی راندمان حذف نفت خام

پس از کشت قارچ­های رایزوسفری جدا شده از گیاهان رویش یافته در مناطق آلوده به نفت پالایشگاه تهران، در محیط کشت‫های حاوی غلظت­های مختلف نفت خام، میزان نفت باقیمانده اندازه‏گیری و با داشتن وزن اولیه­ی نفت افزوده شده به هر پلیت و وزن هر پلیت، میزان حذف نفت خام در غلظت­های مختلف محاسبه گردید. درصد نفت حذف شده بین قارچ­های متفاوت و پلیت شاهد (پلیت حاوی محیط کشت و نفت خام بدون حضور قارچ) مقایسه شد. نتایج توسط آزمون مقایسه­ای دانکن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج حذف نفت خام در غلظت 1 درصد

در این غلظت، در محیط‏های شاهد، حذف نفت به­طور طبیعی به مقدار 30/54 درصد صورت گرفت. کم ترین میزان حذف نفت، مربوط به قارچ Penicillium sp. به مقدار 13/67 درصد و بیش­ترین میزان، مربوط به قارچ Aspergillus sp. به مقدار 77/81 درصد است. بر اساس نتایج حاصله، تمام قارچ­های مورد مطالعه در غلظت 1 درصد قادر به حذف نفت خام از محیط کشت خود بودند (شکل 2).

نتایج حذف نفت خام در غلظت 2 درصد

حذف نفت خام در غلظت 2 درصد محیط‏های شاهد، به­طور طبیعی 19/66 درصد بود. کم­ترین میزان حذف نفت مربوط به قارچDiplosporium sp.  به مقدار 41/80 درصد و بیش­ترین میزان مربوط به قارچ Aspergillus sp. به مقدار 39/82 درصد است. براساس نتایج به­دست آمده تمام قارچ­های مورد مطالعه در غلظت 2 درصد قادر به حذف نفت خام از محیط کشت خود هستند (شکل 3).

 

 

شکل 1: نمونه‏های قارچی جدا شده از منطقه آلوده به نفت پالایشگاه تهران. (a) پرگنه  و (b) اسپورها و میسلیوم  قارچ Alternaria sp. ؛ (c) پرگنه و (d)  کنیدیوفور و اسپورها در قارچ Aspergillus sp.(e) پرگنهو (f) کنیدیوفور و کنیدی در قارچ Stemphylium sp.  ؛ (g) پرگنه و (h) اسپورانژیوفور ؛ قارچ Rhizopus sp. ؛ (i) پرگنه و (j)  کنیدیوفور و اسپورها قارچPenicillium sp.  ؛ (k) پرگنه و  (l); میکروکنیدیوفور و میکروسپور قارچ Fusarium sp. ؛ (m) پرگنه­ی قارچ Diplosporium sp.؛ (n) پرگنه و (o) کنیدیوفور وکنیدی قارچUlocladium sp. . شاخص در تصاویر 30 میکرومتر است.

 

شکل 2: مقایسه میزان حذف نفت خام توسط 8 نمونهی قارچی با نمونهی شاهد در آلودگی با غلظت 1 درصد نفت خام. براساس نتایج میزان حذف نفت در همه گروه‏ها نسبت به گروه شاهد معنی‏دار است (05/0 P≤). حروف متفاوت نماینگر گروه‏های با تفاوت معنی‏دار است.

 

 

شکل 3: مقایسه میزان حذف نفت خام توسط 8 نمونه‏ی قارچی با نمونه‏ی شاهد در آلودگی با غلظت 2 درصد نفت خام. براساس نتایج میزان حذف نفت در همه گروه‏ها نسبت به گروه شاهد معنی‏دار است (05/0 P≤). حروف متفاوت نماینگر گروه‏های با تفاوت معنی‏دار است.

 

 

نتایج حذف نفت خام در غلظت 4 درصد

در غلظت 4 درصد در محیط‏های شاهد، مقدار حذف نفت به‏طور طبیعی 27/70 درصد بود. در این غلظت Diplosporium sp. به مقدار 64/81 درصد کم­ترین و Aspergillus sp. به مقدار 92/88 درصد بیش­ترین درصد حذف نفت را به‏خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که تمام قارچ­ها قادر به حذف نفت خام در محیط کشت حاوی 4 درصد نفت هستند (شکل 4).

نتایج حذف نفت خام در غلظت 6 درصد

در این غلظت مقدار حذف نفت در محیطهای شاهد 31/74 درصد بود. کم­ترین حذف نفت در Diplosporium sp. به مقدار 40/83 درصد و بیش­ترین حذف نفت درStemphylium sp.  به مقدار 73/88 درصد مشاهده شد. تمام قارچ­ها، توانایی حذف نفت خام در این غلظت را دارند (شکل 5).

نتایج حذف نفت خام در غلظت 8درصد

در غلظت 8 درصد میزان حذف نفت خام در پلیت‏های شاهد، 72/78 درصد بود. کم­ترین مقدار حذف نفت مربوط بهDiplosporium sp.  به میزان 51/85 درصد و بیش­ترین مقدار مربوط به Aspergillus sp. به میزان 09/90 درصد است. در این غلظت تمام قارچ­ها قادر به حذف نفت بودند (شکل 6).

 

 

شکل 4: مقایسه میزان حذف نفت خام توسط 8 نمونه‏ی قارچی با نمونه‏ی شاهد در محیط‏های کشت با آلودگی نفت خام   4 درصد. براساس نتایج میزان حذف نفت در همه گروه‏ها نسبت به گروه شاهد معنی‏دار است (05/0 P≤)). حروف متفاوت نماینگر گروه‏های با تفاوت معنی‏دار است.

 

 

شکل 5: مقایسه میزان حذف نفت خام توسط 8 نمونه‏ی قارچی با نمونه‏ی شاهد در غلظت 6 درصد نفت خام. براساس نتایج میزان حذف نفت در همه گروه‏ها نسبت به گروه شاهد معنی‏دار است (05/0 P≤). حروف متفاوت نماینگر گروه‏های با تفاوت معنی‏دار است.

 

 

شکل 6: مقایسه میزان حذف نفت خام توسط 8 نمونه­ی قارچی با نمونه­ی شاهد در غلظت 8 درصد نفت خام. براساس نتایج میزان حذف نفت در همه گروه‏ها نسبت به گروه شاهد معنی‏دار است (05/0 P≤). حروف متفاوت نماینگر گروه‏های با تفاوت معنی‏دار است.

 

نتایج حذف نفت خام در غلظت 10 درصد

در غلظت 10 درصد در محیط شاهد، مقدار حذف نفت به‏طور طبیعی 81/81 درصد بود. کم­ترین حذف نفت توسط Ulocladium sp. به مقدار 15/87 درصد و بیش­ترین مقدار توسط Aspergillus sp. به‏میزان 81/90 درصد صورت گرفت. نتایج نشان داد که تمام قارچ­ها در این غلظت توانایی حذف نفت را دارند (شکل 7).

نتایج حذف نفت خام، در غلظت 15 درصد

در غلظت 15 درصد میزان حذف نفت در پلیت شاهد 66/83 درصد است. تمامی قارچ­ها قادر به حذف نفت از محیط خود بودند اما حذف نفت توسط قارچ­های Penicillium sp. و Diplosporium sp. نسبت به پلیت شاهد معنی­دار نبود. بیش‫ترین مقدار حذف نفت توسطAspergillus sp.  به‏میزان 92 درصد صورت گرفت (شکل 8).

بررسی­های آماری نشان داد که میزان حذف نفت خام در غلظت‫های 1، 2، 4 و 6 درصد در سطح احتمال (01/0 P≤) و در غلظت­های 8، 10 و 15 درصد در سطح احتمال (05/0 P≤) معنی­دار می­باشد. تمامی قارچ­های نامبرده در غلظت­های مذکور قادر به حذف نفت خام هستند. با ذکر این نکته که در غلظت 15 درصد، میزان حذف نفت خام توسط قارچ­های Diplosporium sp.و Penicillium sp. دارای اختلاف معنی­داری با نمونه­ی شاهد نبود. طبق آزمون مقایسه­ای دانکن، ستون­های مربوط به هر تیمار با حداقل یک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماری معنی‏دار هستند.

 

 

شکل 7: مقایسه میزان حذف نفت خام توسط 8 نمونه­ی قارچی با نمونه­ی شاهد در غلظت 10 درصد نفت خام. براساس نتایج میزان حذف نفت در همه گروه‏ها نسبت به گروه شاهد معنی دار است (05/0 P≤). حروف متفاوت نماینگر گروه‏های با تفاوت معنی‏دار است.

 

 

شکل 8: مقایسه میزان حذف نفت خام توسط 8 نمونه­ی قارچی با نمونه­ی شاهد در غلظت 15 درصد نفت خام. براساس نتایج میزان حذف نفت در همه گروه‏ها نسبت به گروه شاهد معنی‏دار است (05/0 P≤). حروف متفاوت نماینگر گروه‏های با تفاوت معنی‏دار است.

 

بحث

آلودگی خاک‏ها با نفت یک آلودگی عمده زیست محیطی در بسیاری از کشورها است (16). با آلودگی نفتی خاک‏ها مخاطرات متعددی بر سلامت موجودات زنده و افراد جامعه به‏دنبال دارد (17 و 18). نتایج این پژوهش نشان­داد که در فلور میکروبی خاک­های آلوده به ترکیبات ­نفتی پالایشگاه تهران،  میکروارگانیسم­های با قابلیت سازگار ­شدن با نفت­خام وجود ­دارد و این بدین­ معنی­است که آلودگی با ترکیبات­نفتی مانع رشد همه میکروارگانیسم‏های خاک در محیط­های آلوده نیست. نتایج حاصله از پژوهش جاری، با نتایج به‏دست­آمده توسط پژوهشگران متعدد پیشین همسو است و آن­ها نیز توانسته­اند از خاک­های آلوده به ترکیبات­نفتی، برخی باکتری­ها و قارچ‏ها را جداسازی‏ کنند (3، 4، 6، 10 و 15).

نتایج بررسی حذف نفت خام نشان داد که تمام قارچ­های مورد مطالعه قادر به حذف نفت خام در محیط­های حاوی نفت تا غلظت 10 درصد هستند. به‏نظر می­رسد غلظت ۱۰ درصد آلودگی نفتی میزان بیشینه قابل تحمل توسط اغلب قارچ‏ها است (19). بر اساس نتایج حاصله  در غلظت 15 درصد نیز تمام قارچ‏های مورد مطالعه قادر به حذف نفت بودند اما میزان حذف نفت توسط دو قارچ Penicilllium sp. و  Diplosporium sp. نسبت به گروه شاهد در سطح معنی‏داری نبود. موفق‏ترین قارچ در حذف نفت در بین قارچ­های مورد مطالعه Aspergillus sp. بود. با توجه به توانایی بالای قارچ Aspergillus sp. در حذف نفت خام، این قارچ ریزوسفری جهت حذف آلودگی­های نفتی پیشنهاد می­شود.

یافته­های حاصل از ارزیابی حذف نفت خام توسط قارچ­های مورد مطالعه در این پژوهش با تحقیقات انجام گرفته توسط مانسرا- لوپز و همکاران (20) در یک راستا می­باشد. این محقق در مطالعه­ای بر روی یک مخزن قدیمی نفت قارچ­هایRhizopus sp.،Penicillium funiculosum و  Aspergillus sydowii را شناسایی نمود که قادر به زیست در شرایط آلوده به ترکیبات نفتی بوده و توانستند به‏ترتیب موجب کاهش 17، 30 و 36 درصد در ترکیبات PAH گردند. پژوهش­های متعدی وجود دارد که نشان می‏دهند قارچ­ها می­توانند در محیط آلوده به نفت رشد کنند و موجب تجزیه­ی نفت و مشتقات نفتی شوند (19-24)  و ریشه گیاهان مقاوم به آلودگی نفتی با مکانیسم‏های سازگاری نقش مساعدتی در فرایند حدف نفت توسط قارچ‏ها بر عهده دارند (15 و 25).

نتایج ارزیابی حذف نفت خام در پژوهش حاضر در راستای تحقیقات اُزوآماکا (26)، گونگ و همکاران (27) و مانسرا لوپز و همکاران (28) می­باشد. سروانتس- گونزالس و همکاران (29) قارچ­هایPenicillium funiculosum, Aspergillus sydowii و Rhizopus sp. را از خاک­های آلوده به ترکیبات نفتی جدا کردند و همچنین نشان دادند که این قارچ­ها قادر به حذف ترکیبات نفتی به‏ترتیب به‏میزان 67، 81 و 86 درصد هستند که با یافته­های این پژوهش همسویی دارد.

در مطالعات ایبینه و همکاران (30)، بر روی خاک­های آلوده به نفت نیجریه قارچ­های Rhizopus ,Fusarium ,Aspergillus  و Penicillium  به­‏عنوان حذف کننده­های نفت خام معرفی شده‏اند که در این پژوهش نیز به‏عنوان تجزیه­کننده­ی هیدروکربن­های نفتی معرفی شده­اند. بر اساس یافته­های این پژوهش قارچ­هایAlternaria sp., Aspergillus flavus, Diplosporium sp., Stemphylium sp.و Ulocladium sp.  به­عنوان حذف کننده­های نفت خام معرفی می­شوند که موفق‏ترین آن‏ها در حذف نفت در بین قارچ­های مورد مطالعه Aspergillus sp. بود.

 

نتیجه گیری

براساس نتایج حاصل از این پژوهش آلودگی نفتی نمی‏تواند مانع از رشد و تکثیر میکرو ارگانیسم‏هایی نظیر قارچ‏ها گردد و حتی می‏توان نتیجه‏گیری کرد که قارچ‏ها قادرند از ترکیبات نفتی به‏عنوان منبع غذایی استفاده کنند. بر اساس نتایج به‏دست آمده کلیه سویه‏های قارچی جداسازی شده از منطقه الوده به نفت پالایشگاه نفت تهران قادر به رشد در غلظت‏های آلودگی نفتی مورد مطالعه بودند و علاوه بر این قادر به تجزیه و حذف آلودگی نفتی می‏باشند و برای استفاده در مطالعات و شرایط میدانی به‏منظور بررسی امکان حذف آلودگی نفتی پیشنهاد می‏شوند. در بین قارچ‏های مورد مطالعه Aspergillus sp.  بیشترین راندمان را در حذف آلودگی نفتی نشان داد و می‏تواند در حذف آلودگی‏های سنگین نفتی مورد نظر قرار گیرد.

1.  Peng S, Zhou Q, Cai Z, Zhang Z. Phytoremediation of petroleum contaminated soils

 

by Mirabilis Jalapa L. in greenhouse plot experiment. J Hazardous Mater. 2009; 168(2): 1490-1496.

2. Lundstedt, S. Analysis of PAHs and their transformation products in contaminated soil and remedial processes. Nederland: Solfädern Offset AB; 2003.

3. Capotorti G, Digianvincenzo P, Cesti P, Bernardi A, et al. Pyrene and benzo (a) pyrene metabolism by an Aspergillus terreus strain isolated from a polycyclic aromatic hydrocarbons polluted soil. Biodegradation, 2004; 15 (2): 79-85.

4. Hong HH, Chong YS, Choi SD, Park Y. Degradation  of dibenzofuran by Pseudomonas putida . Water Res. 2000; 34(8): 2404- 2407.

5. Leung M. Bioremediation: Techniques for cleaning up a mess. 2003; 2 (1): 18-22.

6. Joner EJ, Leyval C. Influence of arbuscular mycorrhizal on clover and ryegrass grown together in a soil spiked with polycyclic aromatic hydrocarbons. Mycorrhiza. 2001; 10: 155-159.

7. Salzer P, Corbiere H, Boller T. Hydrogen peroxide accumulation in Medicago truncatula roots colonized by the arbuscular mycorrhiza-forming fungus Glomus intraradices. Planta. 1999; 208: 319-325.

8. Hashem AR. Bioremediation of petroleum contaminated soils in the Persian gulf region: a review. J Kuwait Sci. 2007, 19: 81–91.

9. Ulfig K, Płaza G, Worsztynowicz A, Manko T, et al. Keratinolytic fungi as indicators of hydrocarbon contamination and bioremediation progress in a petroleum refinery. Polish J Environ Studies. 2003; 12: 245–250. 

10. Mohsenzadeh F, Nasseri S, Mesdaghinia A, Nabizadeh R, et al. Identification of petroleum resistant plants and rhizospheral fungi for phytoremediation for contaminated soils. J Japan petrol Inst. 2009; 52 (4): 198-204.

11. Watanabe, T. Pictorial atlas of soil and seed fungi: morphology and key to species. 2th Ed. India: CRC Press; 2002.

12. Gilman JC. A manual of soil fungi. India: Daya publishing house; 1998.

13. Nelson, P.E, Tousooun, T.A, Marasas, W.F.O. Fusarium species: an illustrated manual for identification. Pennsylvania, USA: The Pennsylvania State University Press; 1983.

14. API US. Oil and Natural Gas Industry’s Environmental Expenditures 1992-2001. American Petroleum Institute, Washington DC. 2003; 1–17.

15. Mohsenzadeh F, Nasseri S, Mesdaghinia A, Nabizadeh R, et al. Phytoremediation of petroleum-polluted soils: application of Polygonum aviculare and its root-associated (penetrated) fungal strains for bioremediation of petroleum-polluted soils. Ecotox Environ Safe. 2010; 73(4): 613-9.

16. Klokk M. Effects of oil pollution on the germination and vegetative growth of five species of vascular plant. Oil  Petrochem Pollution. 1984; 21: 25–30.

17. Nicolotti G, Egli S. Soil contamination by crude oil: Impact on the mycorrhizosphere and on the revegetation potential of forest trees. Environ Pollution. 1998; 99: 37-43.

18. Schroder P, Harve PJ, Schwitzguebel JP. Prospects for the phytoremediation of organic pollutants in Europe. Environ Sci  Pollution Res. 2002; 9(1): 1–3.

19. Mohsenzadeh F, Nasseri SM, Mesdaghinia A, Nabizadeh R, et al. Phytoremediation of petroleum-contaminated soils: Pre-screening forsuitable plants and rhizospheral fungi, J Toxicol  Environ Chem. 2009; 91(8): 1443-1453.

20. Dritsa V, Rigas F, Natsis K, Marchant R. Characterization of a fungal strain isolated from a polyphenol polluted site. Biores Technol. 2007; 98(18): 1741-1747.

21. Eggen T, Majcherczykb A. Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in contaminated soil by white rot fungus Pleurotus ostreatus. Inter. Biodeter Biodeg. 1998; 4: 111-117.

22. Nicolotti G, Egli S. Soil contamination by crude oil:  impact on the mycorhizosphere and on the revegetation potential of forest trees. Environ. Pollution. 1998; 99: 37-43.

23. Obuekwe CO, Badrudeen AM, Al-Saleh E, Mulder JL. Growth and hydrocarbon degradation by three desert fungi under conditions of simultaneous temperature and salt stress, Intern  Biodeter Biodeg. 2005; 56: 197-206.

24. Yateem A, Balba MT, AI-Awadhi N. White rot fungi and their role in remediating oil-contaminated soil. Environ Intern. 1997; 24: 181-187.

25. Askary M, Noori M, Biegi F, Amini F. Evaluation of the Phytoremediation of Robinia pseudoacacia L. in Petroleum- contaminated Soils with Emphasis on the Some Heavy Metals. J Cell  Tissue . 2012; 2(4): 437-442

26. Uzoamaka G, Floretta T, Florence M. Hydrocarbon degradation potentials of indigenous fungal isolates from petroleum contaminated soil. J Physic Natural Sci. 2009; 3(1): 1-6.

27. Gong ZP, Li S, Guo X, Jing X, et al. Bioslurry remediation of soil contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons. Huan Jing Ke Xue (China environmental science). 2001; 22 (5): 112-116.

28. Mancera-López ME, Esparza-García F, Chávez-Gómez B, Rodríguez-Vázquez R, et al. Bioremediation of an aged hydrocarbon-contaminated soil by a combined system of biostimulation–bioaugmentation with filamentous fungi. Int Biorem  Biodeg. 2008; 61: 151-160.

29. Cervantes-Gonzalez E, Rojas-Avelizapa LI, Cruz- Camarillo R, Rojas-Avelizapa NG, et al. Isolation and identification by 16S rDNA partial sequencing of hydrocarbon-chitinolytic bacteria involved in hydrocarbon removal process,” Progress Environ  Sci Technol. 2007; 1: 1143-1149.

30. Ibiene AA, Orji FA, Ezidi CO, Ngwobia CL. Bioremediation of hydrocarbon contaminated soil in the Niger delta using spent mushroom compost and other organic wastes. Nigerian J  Agri, Food Environ. 2011; 7(3): 1-7.