اثر ضد باکتری زئولیت احیا شده با باز شیف

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، ایران، اراک‌، صندوق پستی 8349-8- 38156

2 پژوهشگاه ابن سینا، پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی، تهران، ایران

چکیده

هدف: در این پژوهش مواد هیبرید جامد حاصل از کمپلکس باز شیف در داخل و روی سطح زئولیت NaY، تهیه شدند و سپس خاصیت ضد باکتری آن­ها در برابر باکتری­های مختلف (باکتری­های گرم منفی و گرم مثبت) بررسی شد.
مواد و روش­ها: ابتدا ترکیبات با خاصیت ضد باکتری از طریق روش سنتز پی در پی تهیه شدند. به‏طوری‏که کمپلکس‏های باز شیف فلزات واسطه به‏ دو روش یک بار از طریق روش کشتی درون بطری داخل حفرات زئولیت NaY و بار دیگر از طریق عامل­دار کردن که همان اصلاح سطح ترکیبات حفره دار می‏باشد، بر روی سطح زئولیت NaY بارگذاری شدند. در بخش دوم، فعالیت ضد باکتری ترکیبات سنتز شده در سطح آزمایشگاهی در مقابل باکتری­های گرم مثبت (باسیلوس سابتلیس و استافیلوکوکوس اورئوس) و گرم منفی (اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که مواد هیبرید جامد حاصل از کمپلکس باز شیف و زئولیتNaY   فعالیت ضد باکتری بسیار خوب (در برابر باکتری­های گرم منفی اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا) و قابل مقایسه­ای با آنتی بیوتیک جنتامایسین و نالیدیکسیک اسید، به‏عنوان نمونه­های استاندارد دارند. همچنین فعالیت ضد باکتری تا 24 ساعت همچنان ادامه داشت.
نتیجه گیری: مواد هیبرید جامد حاصل از کمپلکس باز شیف و زئولیتNaY  فعالیت ضد باکتری بسیار خوب و قابل مقایسه­ای با داروهای استاندارد دارند. خصوصا این ترکیبات قابلیت چندین بار استفاده بدون اینکه خاصیت خود را از دست داده باشند را دارند و تهیه آن‏ها از نظر صنعتی مقرون به صرفه می‏باشد.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


مقدمه

افزایش میزان مرگ و میر مرتبط با بیماری­های عفونی به‏طور مستقیم مربوط به باکتری­ها است که از مقاومت به آنتی بیوتیک­ها ناشی می­شود. توسعه عوامل ضد باکتری با مکانیزم­های جدید و عملکرد کار آمدتر نیاز فوری پزشکی است. هر ماده ای که باکتری­ها را تخریب کرده و مانع تکثیر رشد آن­ها شود، ضد باکتری نام دارد. رشد و تکثیر باکتری­ها در هر مکانی تولید بوهای نامطبوع کرده و مصرف مواد ضد باکتری را ضروری می­نماید. از این‏رو امروزه خاصیت ضد باکتری بودن بسیار مورد توجه است، خصوصا ترکیباتی با این ویژگی قابلیت چندین بار استفاده بدون اینکه خاصیت خود را از دست داده باشند را دارند و تهیه آن‏ها از نظر صنعتی مقرون به صرفه می باشد (1). به باز شیف­ها که حاوی اتم های الکترون دهنده گوناگونی مثل N ، S  و O هستند و قابلیت کوئوردینه شدن با فلزات مختلف را دارند به‏عنوان عوامل ضد باکتری امیدوار کننده می­توان اشاره کرد (2-8). مقایسه خواص ضد باکتری بازشیف­های متعدد و کمپلکس­های فلزی آن­ها نشان می­دهد که هنگام کوئوردینه شدن فلز به لیگاند و با تغییر ساختار کمپلکس میزان فعالیت بیولوژیکی نسبت به لیگاند تغییر می­کند (9). تحقیقات و آزمایش­های ضد باکتری در محیط آزمایشگاه، نشان می­دهد که فعالیت ضد باکتری بازشیف­ها در مقایسه با آنتی بیوتیک­های متداول تجاری در اغلب مواقع بیشتر می­باشد و به‏ندرت کمتر است (10). تاکنون کمپلکس‏های زیادی از جمله کمپلکس یون­های Mn ، Co ، Ni ، Fe و  Cuمورد مطالعه بیولوژیکی قرار گرفته‏اند (9و10). هم‏چنین باز شیف­ها دارای فعالیت­های دارویی هستند. از جمله آن­ها به‏عنوان ضد سرطان، ضد مالاریا، ضد سل، ضدقارچ، ضد میکروب، و ضد ویروس به‏کار می­روند (11). در سال­های اخیر محققان تلاش زیادی برای طراحی مواد هیبریدی آلی- معدنی به‏منظور ایجاد خواص جدید و یا بهبود خواص نموده اند. این ترکیبات می­توانند راه‏کاری مناسب برای رفع مشکلات بیان شده و استفاده ویژگی­های مفید مواد آلی و بسترهای معدنی به‏طور هم‏زمان باشند. از طرف دیگر با وجود این که بسترهای جامد، مانند زئولیت NaY و MCM-41 دارای نواحی سطح بالا و ابعاد حفره بزرگ می‏باشند و اجازه ورود مولکول­های واکنش‏گر را به‏درون حفره‏هایشان می­دهند ولی خنثی بودن از نظر الکتریکی ترکیبات حفره دار مانند MCM-41 در کاربردشان محدودیت ایجاد می‏کند و بازده و انتخاب پذیری آن‏ها نسبت به سیستم‏های هموژن نسبتا پایین می­باشد. از سوی دیگر، این ترکیبات پایداری گرمایی و هیدروترمال و مکانیکی و فعالیت شیمیایی نسبتاً کمی دارند (12-14). یک ویژگی مهم از مزوپور سیلیکاها این است که شیمی سطح آن‏ها می­تواند به‏راحتی با توانایی اصلاح شیمیایی گروه‏های سیلانول در سطحشان متناسب شود. این ویژگی از تمرکز بر روی توسعه مواد مزوپور زیست سازگار با حضور باکتری کمتر به‏وجود آمده بود که یکی از دلایل عمده‏ی نقص کاشت به‏دلیل آلودگی شدید می­باشد. در حقیقت ایمپلنت­های پوشش­دار شده با پلیمرهای بدون رسوب  مثل زیوترین پلیمرها، برای جلوگیری از اتصال و پخش میکرو‏ارگانیسم‏ها در سطحشان یک دستاورد عمده برای جلوگیری از کاهش چسبندگی اولیه از باکتری­ها به ایمپلنت است. مزوپور سلیکاها با گروه­های آمین و کربوکسیل برای تولید بیوسرامیک­های زئوترونیک دو عاملی شده بودند. زیست سازگاری و مقاومت در برابر چسبندگی باکتریایی این بیوسرامیک­ها در محیط آزمایشگاه به‏ترتیب با استفاده از خطوط سلولی استئوبلاست  و اشرشیاکولی  اثبات شده است (15) .با توجه به این مطالعات بررسی تصاویر الکترونی نشان می‌دهد که ترکیبات مزوپور سیلیکاهای خالص به‏صورت کامل با باکتری تجمع یافته و بیوسرامیک‏های زئوترونیک، چسبندگی کمتری از اشریشیاکلی را نشان می­دهند، یک نتیجه نوید‏بخش برای استفاده از این بیوسرامیک­ها در زمینه ابزار پزشکی قابل کاشت را می­دهد(16). در این پژوهش تلاش بر این بود که ترکیبات ضد باکتریی تهیه شود که بتوان چندین بار از آن‏ها استفاده کرد. چون باز شیف­ها به تنهایی سمی هستند و فقط یکبار می‏توان از آن‏ها استفاده نمود، در این تحقیق برای بهینه کردن کار، آن‏ها را به‏دو روش در داخل و روی سطح زئولیت NaY اتصال داده تا بتوان از آن‏ها چندین بار استفاده نمود. سپس خاصیت ترکیبات ضد باکتری تهیه شده در حضور باکتری­های گرم منفی اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا و باکتری‏های گرم مثبت باسیلوس سابتلیس و استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد.

مواد و روش­ها

در بخش اول، ترکیبات با خاصیت ضد باکتری از طریق روش سنتز پی در پی تهیه شدند. به‏طوری‏که کمپلکس­های باز شیف فلزات واسطه Mn(II) ، Co(II) و Cu(II) مربوط به لیگاند چهاردندانه H2L1: (C22H20N2O2)  به‏دو روش به زئولیت NaY که یک ماده معدنی است اضافه شدند (17و18). این کمپلکس­ها یک‏بار از طریق روش لیگاند انعطاف پذیر داخل حفرات زئولیت  NaYقرار گرفتند (19) و بار دیگر از طریق عامل دار کردن که همان اصلاح سطح ترکیبات حفره دار می باشد، بر روی سطح زئولیت NaY بارگذاری شدند (1). مواد هیبریدی تهیه شده به‏وسیله تکنیک‏های آنالیز شیمیایی، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ، طیف مادون قرمز(FT-IR)، طیف سنجی بازتاب منتشر(DRS) ، تفرق اشعه ایکس (XRD)  و آنالیز حرارتی (TGA) شناسایی شدند.

در بخش دوم، فعالیت ضد باکتری ترکیبات سنتز شده در سطح آزمایشگاهی در مقابل باکتری­های گرم مثبت باسیلوس سابتلیس و استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری‌های گرم منفی اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا بررسی شد.

جهت انجام کلیه آزمایش‏های ضد باکتری محیط کشت استاندارد مولر هینتون آگار مورد استفاده قرار گرفت. محلول‏هایی با غلظت mg. ml-1 25 در حلال DMSO (دی متیل سولفو اکسید) تهیه شد. کمپلکس‏های هتروژن سنتز شده به‏صورت دیسک‏های فشرده در آورده شد. باکتری­های مورد آزمایش در محیط مغذی مولر هینتون کشت داده شدند و سپس دیسک­های کاغذی واتمن اشباع شده با محلول­های تهیه شده از ترکیبات مورد نظر و دیسک­های فشرده کمپلکس­های هتروژن سنتز شده را بر روی پلیت­های کشت داده شده قرار گرفت. در نهایت همه پلیت­ها به‏مدت 24 ساعت در انکوباتور در دمای 37 درجه سانتی‏گراد قرار گرفت و پس از آن ناحیه بازدارندگی )هاله) حول هر دیسک بر حسب میلی­متر اندازه‏گیری و مقادیر میانگین ثبت شد. در ادامه به بررسی فعالیت ضد باکتری در طولانی مدت ترکیبات مورد بررسی پرداخته شد. دیسک­های حاوی آنتی بیوتیک جنتامایسین و نالیدیکسیک اسید، به‏عنوان نمونه­های استاندارد در نظر گرفته شد و حساسیت باکتری‏های مورد مطالعه در برابر این آنتی بیوتیک­ها با روشی مشابه به‏عنوان DMSO روش ذکر شده بررسی شد. هم‏چنین یک دیسک حاوی فقط حلال به‏عنوان شاهد در نظر گرفته شد(1).

نتایج

با واکنش کمپلکس­های باز شیف و بستر NH2Y، نوارهای قوی مربوط به زئولیت در طیف FT-IR (مادون قرمز) ترکیبات M-L1/NH2Y مشاهده شد و نشان داد که این ارتعاشات نسبت به تفاوت­های ساختاری حساس نمی­باشد و این گواهی بر تغییر نکردن شبکه زئولیت پس از قرار گرفتن کمپلکس­ها بر روی آن می­باشد. طیف FT-IR (مادون قرمز) نشان داد که به‏دلیل پایین بودن غلظت کمپلکس نسبت به زئولیت، نوارهای ارتعاشی مربوط به کمپلکس­ها در طیف هیبریدها ضعیف‏تر بوده و فقط در نواحی که زئولیت جذبی ندارد دیده می‏شوند. با توجه به طیف FT-IR (مادون قرمز) مربوط به ترکیبات سنتز شده، کمپلکس بر روی بستر زئولیت حضور دارد و ساختار کمپلکس بر روی زئولیت مشابه ساختار آن در حالت آزاد است و به‏میزان اندکی جابه‏جایی محل ظاهر شدن و شدت نوارها مشاهده می‏شود که این تغییرات ناشی از واپیچش یا تغییر شکل کمپلکس­ها در نتیجه برهم کنش آن­ها با گروه عاملی موجود بر روی بستر زئولیت می­باشد. حضور پیک های شاخص مربوط به کمپلکس­ها نشان از حضور کمپلکس درون زئولیت دارد.

در طیف DRS (طیف سنجی بازتاب منتشر) این ترکیبات، با توجه به ظهور نوارهای انتقال بار که برهم‏کنش بین فلز و لیگاند را نشان می­دهند و نیز شکافتگی اوربیتال d در اثر انتقالات d→d، طبق داده‌های جدول (1) مشاهده می­شود که انتقالات   d→d‏ تائیدی برتشکیل کمپلکس فلزی در داخل یا روی سطح زئولیت NaY می‏باشد.

بررسی الگوی XRD (تفرق اشعه ایکس) این دسته از ترکیبات تهیه شده نشان دادند که بعد از  عامل‏دار شدن و سپس تثبیت کمپلکس باز شیف بر روی آن، الگوها تقریبا مشابه الگوی زئولیت مادر است و در واقع با پیوند کمپلکس درون زئولیت، تغییری در ساختار زئولیت Y ایجاد نشده و بلورینگی آن به‏علت توزیع یکنواخت، به‏خوبی حفظ شده است. با توجه به این که در الگوی XRD (تفرق اشعه ایکس) ترکیبات مشاهده می‏شود که در محدوده­ی 0-50 = 2θ، انعکاس‏های مربوط به زئولیت Y در آن­ها به‏خوبی مشخص است.

 

 

جدول 1: داده­های FT-IR و DRS لیگاند­ H2L1و [M(L1)]/NaY و M (L1)-NH2 ،(Metal=Cu, Co,  Mn)

dd

(nm)

فرکانسC=N

   (cm-1)

ارتعاشات خارجی

ارتعاشات داخلی

 

نمونه‏­ها

حفره باز

جفت حلقه

T-O

کششی متقارن

T-O

کششی نامتقارن

T-O

کششی متقارن

T-O خمشی

-

-

384

577

791

1030

723

463

NaY

-

1618

-

-

-

-

-

-

Ligand H2L1

-

1603

384

579

793

1022

725

461

Mn(L1)-NaY

556 و652

1612

384

577

791

1024

725

459

Co(L1)-NaY

440 و549

1613

386

581

792

1026

727

459

Cu(L1)-NaY

-

1603

384

579

793

1022

725

463

Mn(L1)-NH2Y

650 و550 و440

1605

384

577

791

1024

725

460

Co(L1)-NH2Y

622

1613

386

581

792

1026

727

495

Cu(L1)-NH2Y

 

 

                                                                                                                                 T-O : Al,Si=T  *

 

شکل1: تصویر  FESEM مربوط به ترکیبCo-L1/NH2Y

تصویر FESEM (میکروسکوپ الکترونی روبشی) در شکل1 توزیع شکل و اندازه ذرات را در گستره 30 تا 50 نانومتر نشان می­دهد که ترکیبات آلی به‏صورت یکنواخت بر روی بستر گسترش یافته‏اند و در تمام موارد کاهش اندازه ذرات نسبت به ترکیبات مادر مشاهده می­شود که موید انجام تغییر و اصلاح بر روی بسترهای مورد نظر می­باشد. در مورد ترکیبات بر روی بستر زئولیت، تغییر ناچیزی در شکل ظاهری نسبت زئولیت مادر مشاهده می‏شود که نشان از این است که ترکیبات به‏کار رفته برای اصلاح سطح به‏صورت مناسب با حفره­ها وارد واکنش شده است. به‏هر حال وقتی کمپلکس بر روی بستر تثبیت می‌شوند، این قسمت­ها می­توانند هم در داخل و هم خارج زئولیت تشکیل شوند.

نتایج آنالیز TGA (آنالیز حرارتی) نشان داد که پایداری حرارتی این ترکیبات در محدوده دمایی 450 تا900 درجه سانتی‏گراد بسیار خوب می باشد و در دماهای بالا ساختار ترکیب حفظ می‏شود.

با توجه به داده‏های جدول 2، مشاهده شد که فعالیت ضد باکتری برخی از ترکیبات مانند CusalYدر تعدادی از تست­ها بسیار ضعیف است که منطقه بازداری قابل مشاهده برایشان وجود ندارد. پس از اتصال کمپلکس های  باز شیف در داخل و روی سطح زئولیت NaY ، افزایش فعالیت در اکثر موارد مشاهده شد. اگر چه نتایج بیانگر این می‏باشند که کمپلکس های باز شیف آزاد مانند   Cosalدر بعضی موارد فعالیت بیشتر دارند اما وقتی بر روی مواد حفره دار پیوند می­خورند، فعالیت ضد باکتری آن­ها در سه زمان بررسی تا 24 ساعت همچنان پایدار است. این نتایج بیانگر آن است که مواد ضد باکتری جامد می­توانند برای زمان طولانی­تر مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

جدول 2: نتایج فعالیت ضد باکتری ترکیبات[M(L1)]/NaY وM (L1)-NH2Y،(Metal=Cu, Co,  Mn)  و داروهای استاندارد

قطر منطقه بازداری (میلی متر)

 

Gram (-) bacteria

Gram (+) bacteria

 

Compound

 

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Bacillus subtilis

Staphylococcus aureus

8

17

16

20

NH2Y

-

-

12

12

Cusal-NH2Y

25

18

20

25

Cosal-NH2Y

-

10

12

15

Mnsal-NH2Y

-

-

-

-

CusalY

17

-

-

20

CosalY

11

-

15

18

Mnsal-Y

16

15

15

15

Cusal

27

15

25

35

Cosal

27

14

25

28

Mnsal

-

25

23

12

Nalidixic acid

20

20

21

16

Gentamicin

*(غیرفعال ) منطقه بازداری کمتر از 5 میلی‏متر

(اندکی فعال) منطقه بازداری 5 تا 10 میلی‏متر، (فعال ) منطقه بازداری 10 تا 15 میلی‏متر و (خیلی فعال ) منطقه بازداریبیشتر از 15 میلی‏متر

 

بحث

مطالعه ضد باکتری مواد هیبرید آلی ـ معدنی سنتز شده در مقایسه با دو داروی ضد باکتری اسید نالیدیکسیک و جنتامایسین مورد بررسی قرار گرفت. میکرو ارگانیسم­های به‏کار رفته در این پژوهش شامل باکتری­های گرم مثبت باسیلوس سابتلیس و استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری‌های گرم منفی اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا بودند .بررسی­ها بر اساس اندازه گیری قطر منطقه بازداری )هاله ایجاد شده در اطراف هر نمونه در محیط کشت) بود. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 2 مشاهده شد که کلیه ترکیبات هیبریدی جامد  M (L1)-NH2Y تهیه شده با فلزات واسطه مس، کبالت و منگنز فعالیت ضد باکتری خوبی در برابر انواع باکتری­ها داشتند و در این بین، ترکیب حاوی فلز کبالت قطر منطقه بازداری بزرگتر و فعالیت ضد باکتری بیشتری از سایر گونه­ها در برابر باکتری­های گرم مثبت و گرم منفی از خود نشان داد. باکتری­های گرم منفی اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا به تمام نمونه­ها حساس­تر از باکتری­های گرم مثبت باسیلوس سابتلیس و استافیلوکوکوس اورئوس بودند. حساسیت این گونه­ها احتمالاً به تفاوت ساختار سلولی آن‏ها مرتبط است. گونه‌های گرم مثبت دارای  3 تا 41 نوع پپتیدوگلیکان بیشتر از باکتری گرم منفی است (20) پپتیدوگلیکان از نظر بار منفی می­باشد که احتمالاً به بعضی یون­های فلزی پیوند خوردند. با توجه به این که باکتری گرم مثبت ممکن است که اجازه ورود به یون­های فلزی کمتری به غشای پلاسما خود نسبت به گونه‏های گرم منفی بدهد. از آن‏جا که باکتری‏های گرم منفی حساسیت کمتر به آنتی بیوتیک و عوامل ضد باکتری از گونه­های گرم مثبت دارا می­باشد (21)‏، بنابراین ترکیبات سنتز شده ممکن است که عامل ضد باکتری مفید در این موارد به‏حساب آید. همان‏طور که ترکیبات حفره دار در گستره‏ی مورد بررسی رشد باکتری را نشان نمی‏دهند، نتایج بررسی­ها که انجام شد نشان از فعالیت ضد باکتری ترکیبات حفره دار اصلاح شده با یون­های فلزی و کمپلکس­های باز شیف دارد (20). در ترکیبات سنتزی به‏صورت انتخاب پذیر مشخص، از رشد باکتری جلوگیری به‏عمل می‏آورد.

مکانیسمفعالیتضد باکتری

با قرار گرفتن ترکیبات سنتز شده در کنار باکتری­ها، مقداری یون­های فلزی از ترکیبات سنتز شده آزاد می‏شوند و به سطح باکتری­ها جذب سطحی می­‏شوند که در نتیجه سطح باکتری حامل میزان زیادی بار منفی از طریق برهم‏کنش الکترواستاتیک می­شود که می‏تواند تعادل بار باکتری را به‏هم بزند و منجر به تغییر شکل باکتری ­شود تا باکتری از طریق باکتریولیز از بین برود (22) .از طرف دیگر یون­های فلزی که به‏داخل باکتری از طریق غشای سلولی نفوذ کرده­اند، می­توانند با بعضی گروه­های عاملی فعال روی آنزیم پروتئاز  همچون سولفوهیدریل(SH) ، آمین (NH2) و گروه هیدروکسیل (OH) برهم‏کنش کرده و باعث تغییر ساختار و عملکرد پروتئین شده و در نتیجه غیاب متابولیسم نرمال، باعث از بین رفتن آن می­شود. با توجه به این که غشای خارجی باکتری­ها از جنس لیپید می­باشد، در نتیجه عبور کردن یون­های فلزی از این غشا راحت نیست. هنگاهی‏که کمپلکس مربوط به یون فلزی مورد نظر تشکیل می­شود، در اکثر موارد باعث بهبود فعالیت ضد باکتری ترکیبات حاصل می­شود. توضیح این اثر به‏وسیله تئوری کیلیت شدن می­باشد که در اثر کیلیت شدن لیگاند به یون­های فلزی، بار مثبت فلز به‏طور جزئی روی اتم­های دهنده لیگاند توزیع می­شود و در نتیجه در اثر عدم استقرار الکترون در سراسر حلقه کیلیت از میزان آب‏دوستی یون فلزی کاسته شده و عبور کمپلکس فلزی نسبت به یون فلزی تنها از لایه­های لیپیدی غشاهای باکتری آسان‏تر می‏باشد (23 و24). کمپلکس­های وارد شده، آنزیم‏های سلولی مختلف را غیرفعال کرده و در واقع باعث تغییرات اساسی در مسیرهای متابولیسم مختلف این میکروارگانیسم­ها می­شود.

نتیجه‌گیری

مواد هیبرید جامد حاصل از کمپلکس باز شیف در داخل و روی سطح زئولیتNaY در مقابل باکتری­های گرم مثبت باسیلوس سابتلیس و استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری­های گرم منفی اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا فعالیت ضد باکتری خوب و قابل مقایسه­ای با داروهای استاندارد جنتامایسین و نالیدیکسیک اسید دارند و همچنین فعالیت ضد باکتری تا 24 ساعت همچنان ادامه داشت. خصوصا این ترکیبات قابلیت چندین بار استفاده بدون اینکه خاصیت خود را از دست داده باشند را دارند و تهیه آن‏ها از نظر صنعتی مقرون به صرفه می باشد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله از دانشگاه اراک برای حمایت مالی و اجرایی این تحقیق صمیمانه تشکر و قدردانی می­نمایند.

منابع

1. Zamani F, Zendehdel M, Mobinikhaledi A, Azarkish M. Complexes of N,N-bis (salicylidene)4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine immobilized on porous nanomaterials: Synthesis characterization and study of their antimicrobial activity. Microporous and Mesoporous Materials. 2015; 212: 18-27.

2. Shawali AS, Párkanyi C. Hydrazidoyl halides in the synthesis of heterocycles. J. Heterocycl. Chem. 1980; 17(5): 833-854.

3. Stadler AM, Harrowfield J. Bis-acyl-/aroyl-hydrazones as multidentate ligands. Inorg. Chim. Acta. 2009; 362: 4298-4314.

4. Kulkarni A, Avaji PG, Bagihalli GB, et al. Synthesis, spectral, electrochemical and biological studies of Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with Schiff bases of 8-formyl-7-hydroxy-4-methyl coumarin. J. Coord. Chem. 2009; 62(2): 481-492.

5. Iskander MF, El-Sayed L, Salem NMH, et al. Synthesis, characterization and magnetochemical studies of some copper(II) complexes derived from n-salicylidene-n-alkanoylhydrazins: X-ray crystal and

 

molecular structure of bis [monochloro-(μ-n-salicylidenemyristoylhydrazine) ono (−1)] dicopper(II). Polyhedron. 2004; 23: 23-31.

6. Singh VP. Synthesis, electronic and ESR spectral studies on copper(II) nitrate complexes with some acylhydrazines and hydrazones. Spectrochim Acta Part A. 2008; 71(1): 17-22.

7. Narang K, Singh V, E.S.R. studies on acylhydrazine and hydrazone copper(II) sulfate complexes. Transition Met Chem. 1996; 21(6): 507-511.

8. Barbazán P, Carballo R, et al. Synthesis, characterization, and photophysical properties of 2-hydroxybenzaldehyde [(1E)-1-pyridin-2-ylethylidene]hydrazone and its Rhenium(I) complexes. Eur. J. Inorg. Chem. 2008; 17: 2713-2720.

9. İspir E. The synthesis, characterization, electrochemical character, catalytic and antimicrobial activity of novel, azo-containing Schiff bases and their metal complexes. Dyes and Pigments. 2009; 82(1): 13-19.

10. Mandal S, Karmakar TK, Ghosh A, et al. Synthesis, crystal structure and antibacterial activity of a group of mononuclear manganese(II) Schiff base complexes. Polyhedron. 2011; 30: 790-795.

11. Silva CM, Silva DL, Modolo LV, et al. Schiff bases: A short review of their antimicrobial activities. J. Adv. Res. 2011; 2(1): 1-8.

12. Jabariyan S, Zanjanchi MA. A simple and fast sonication procedure to remove surfactant templates from mesoporous MCM-41. Ultrason. Sonochem. 2012; 19(5): 1087-1093.

13. Huo Q, Margolese DI, Ciesla U, Demuth DG, et al. Organization of organic molecules with inorganic molecular species into nanocomposite biphase arrays. Chem. Mat. 1994; 6(8): 1176-1191.

14. Choma J, Jaroniec M, Burakiewicz-Mortka W, Kloske M. Critical appraisal of classical methods for determination of mesopore size distributions of MCM-41 materials. Appl. Surf. Sci. 2002; 196(1-4): 216-223.

15. Izquierdo-Barba I, Sánchez-Salcedo S, Colilla M, et al. Inhibition of bacterial adhesion on biocompatible zwitterionic SBA-15 mesoporous materials. Acta Biomater. 2011; 7: 2977-2985.

16. Kinnari TJ, Esteban J, Gomez-Barrena E, et al. Bacterial adherence to SiO2-based multifunctional bioceramics. J. Biomed. Mater. Res. 2009; 89(1): 215-223.

17. Leon MP, Jossana AD, Kurt WE. Transesterification of Oil Extract from Locally-Cultivated Jatropha curcas using a Heterogeneous Base Catalyst and Determination of its Properties as a Viable Biodiesel. Phil. J. Sci. 2010; 139: 105-116.

18. Didgikar MR, Roy D, Gupte SP, Joshi SS, et al. Immobilized Palladium Nanoparticles Catalyzed Oxidative Carbonylation of Amines. Ind. Eng. Chem. Res. 2010; 49(3): 1027-1032.

19. Zendehdel M, Mobinikhaledi A, Mortezaei Z. Host (nano cage of zeolite Y)/guest transition metal complexes of N,N-bis (salicylidene)4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine: synthesis, characterization, catalytic activity for oxidation of phenol and kinetic study. J. Iran. Chem. Soc. 2015; 12: 283-292.

20. Colilla M, Izquierdo-Barba I, Sánchez-Salcedo S, et al. Synthesis and characterization of zwitterionic SBA-15 nanostructured materials. Chem. Mater. 2010; 22(23): 6459-6466.

21. George S, Pokhrel S, Xia T, Gilbert B, et al. Use of a rapid cytotoxicity screening approach to engineer a safer zinc oxide nanoparticle through iron doping. ACS Nano. 2010; 4(1): 15-29.

22. Droval G, Aranberri I, Germán L, et al. Thermal and rheological characterization of antibacterial nanocomposites: Poly(amide) 6 and low-density poly(ethylene) filled with zinc oxide. J. Thermoplast. Compos. Mater. 2014; 27: 268-284.

23. Tweedy BG. Plant extracts with metal ions as potential antimicrobial agents Phytopathalogy. 1964; 55: 910-914.

24. Zendehdel M, Zendehnam A, Hoseini F, Azarkish M. Investigation of removal of chemical oxygen demand (COD) wastewater and antibacterial activity of nanosilver incorporated in poly (acrylamide-coacrylic acid)/NaY zeolite nanocomposite. Polym. Bull. 2015; 72: 1281–1300.

. Zamani F, Zendehdel M, Mobinikhaledi A, Azarkish M. Complexes of N,N-bis (salicylidene)4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine immobilized on porous nanomaterials: Synthesis characterization and study of their antimicrobial activity. Microporous and Mesoporous Materials. 2015; 212: 18-27.
2. Shawali AS, Párkanyi C. Hydrazidoyl halides in the synthesis of heterocycles. J. Heterocycl. Chem. 1980; 17(5): 833-854.
3. Stadler AM, Harrowfield J. Bis-acyl-/aroyl-hydrazones as multidentate ligands. Inorg. Chim. Acta. 2009; 362: 4298-4314.
4. Kulkarni A, Avaji PG, Bagihalli GB, et al. Synthesis, spectral, electrochemical and biological studies of Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with Schiff bases of 8-formyl-7-hydroxy-4-methyl coumarin. J. Coord. Chem. 2009; 62(2): 481-492.
5. Iskander MF, El-Sayed L, Salem NMH, et al. Synthesis, characterization and magnetochemical studies of some copper(II) complexes derived from n-salicylidene-n-alkanoylhydrazins: X-ray crystal and
 
molecular structure of bis [monochloro-(μ-n-salicylidenemyristoylhydrazine) ono (−1)] dicopper(II). Polyhedron. 2004; 23: 23-31.
6. Singh VP. Synthesis, electronic and ESR spectral studies on copper(II) nitrate complexes with some acylhydrazines and hydrazones. Spectrochim Acta Part A. 2008; 71(1): 17-22.
7. Narang K, Singh V, E.S.R. studies on acylhydrazine and hydrazone copper(II) sulfate complexes. Transition Met Chem. 1996; 21(6): 507-511.
8. Barbazán P, Carballo R, et al. Synthesis, characterization, and photophysical properties of 2-hydroxybenzaldehyde [(1E)-1-pyridin-2-ylethylidene]hydrazone and its Rhenium(I) complexes. Eur. J. Inorg. Chem. 2008; 17: 2713-2720.
9. İspir E. The synthesis, characterization, electrochemical character, catalytic and antimicrobial activity of novel, azo-containing Schiff bases and their metal complexes. Dyes and Pigments. 2009; 82(1): 13-19.
10. Mandal S, Karmakar TK, Ghosh A, et al. Synthesis, crystal structure and antibacterial activity of a group of mononuclear manganese(II) Schiff base complexes. Polyhedron. 2011; 30: 790-795.
11. Silva CM, Silva DL, Modolo LV, et al. Schiff bases: A short review of their antimicrobial activities. J. Adv. Res. 2011; 2(1): 1-8.
12. Jabariyan S, Zanjanchi MA. A simple and fast sonication procedure to remove surfactant templates from mesoporous MCM-41. Ultrason. Sonochem. 2012; 19(5): 1087-1093.
13. Huo Q, Margolese DI, Ciesla U, Demuth DG, et al. Organization of organic molecules with inorganic molecular species into nanocomposite biphase arrays. Chem. Mat. 1994; 6(8): 1176-1191.
14. Choma J, Jaroniec M, Burakiewicz-Mortka W, Kloske M. Critical appraisal of classical methods for determination of mesopore size distributions of MCM-41 materials. Appl. Surf. Sci. 2002; 196(1-4): 216-223.
15. Izquierdo-Barba I, Sánchez-Salcedo S, Colilla M, et al. Inhibition of bacterial adhesion on biocompatible zwitterionic SBA-15 mesoporous materials. Acta Biomater. 2011; 7: 2977-2985.
16. Kinnari TJ, Esteban J, Gomez-Barrena E, et al. Bacterial adherence to SiO2-based multifunctional bioceramics. J. Biomed. Mater. Res. 2009; 89(1): 215-223.
17. Leon MP, Jossana AD, Kurt WE. Transesterification of Oil Extract from Locally-Cultivated Jatropha curcas using a Heterogeneous Base Catalyst and Determination of its Properties as a Viable Biodiesel. Phil. J. Sci. 2010; 139: 105-116.
18. Didgikar MR, Roy D, Gupte SP, Joshi SS, et al. Immobilized Palladium Nanoparticles Catalyzed Oxidative Carbonylation of Amines. Ind. Eng. Chem. Res. 2010; 49(3): 1027-1032.
19. Zendehdel M, Mobinikhaledi A, Mortezaei Z. Host (nano cage of zeolite Y)/guest transition metal complexes of N,N-bis (salicylidene)4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine: synthesis, characterization, catalytic activity for oxidation of phenol and kinetic study. J. Iran. Chem. Soc. 2015; 12: 283-292.
20. Colilla M, Izquierdo-Barba I, Sánchez-Salcedo S, et al. Synthesis and characterization of zwitterionic SBA-15 nanostructured materials. Chem. Mater. 2010; 22(23): 6459-6466.
21. George S, Pokhrel S, Xia T, Gilbert B, et al. Use of a rapid cytotoxicity screening approach to engineer a safer zinc oxide nanoparticle through iron doping. ACS Nano. 2010; 4(1): 15-29.
22. Droval G, Aranberri I, Germán L, et al. Thermal and rheological characterization of antibacterial nanocomposites: Poly(amide) 6 and low-density poly(ethylene) filled with zinc oxide. J. Thermoplast. Compos. Mater. 2014; 27: 268-284.
23. Tweedy BG. Plant extracts with metal ions as potential antimicrobial agents Phytopathalogy. 1964; 55: 910-914.
24. Zendehdel M, Zendehnam A, Hoseini F, Azarkish M. Investigation of removal of chemical oxygen demand (COD) wastewater and antibacterial activity of nanosilver incorporated in poly (acrylamide-coacrylic acid)/NaY zeolite nanocomposite. Polym. Bull. 2015; 72: 1281–1300.