فصلنامه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، ایلام، ایران

2 دانشگاه ایلام، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، ایلام، ایران

10.52547/JCT.8.2.206

چکیده

هدف: در این تحقیق از یک روش ساده و سریع جهت سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره میوه گیاه تشنه­داری استفاده شد، به‫طوری‫که متابولیت­های موجود در عصاره میوه تشنه­داری سبب کاهش یون­های نقره به نانوذرات نقره طی فرآیند سنتز سبز شدند.
مواد و روش­ها: جهت شناسایی نانوذرات سنتز شده از عصاره گیاه تشنه­داری از روش­های اسپکتروسکوپی UV و میکروسکوپ الکترونیاسکنینگ استفاده شد. فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتز شده از عصاره میوه گیاه تشنه­داری بر علیه باکتری­های گرم منفی (اشریشیاکلای بالینی، اشریشیاکلایATCC، سالمونلا تایفیATCC و کلبسیلا پنمونیه) و گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس) مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از تکنیک میکرودایلوشن تعیین شد. فعالیت ضدباکتریایی به‫وسیله روش انتشار چاهک در آگار تعیین شد.
نتایج: نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات نقره فعالیت ضدباکتریایی افزایش یافته و در غلظت 5 میلی­مولار نانوذرات نقره، فعالیت ضدباکتریایی در برابر همه باکتری­ها مشاهده شد، با این‫حال بیشترین فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره در غلظت 5 میلی­مولار و بر علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (با قطر هاله عدم رشد 32 میلی­متری) مشاهده شد. همچنین در غلظت­های پایین 312/0 و 625/0 میلی­مولار نانوذرات نقره اثرات مهارکنندگی روی باکتر­های کلبسیلا پنمونیه و سالمونلا تایفی ATCC مشاهده نشد.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این پیشنهاد ارائه می­شود که نانوذرات نقره سنتز شده از عصاره میوه تشنه­داری می­تواند به‫عنوان یک عامل ضدباکتریایی مناسب در برابر پاتوژن­های بالینی استفاده شود.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized from Scrophularia striata fruit extract

نویسندگان [English]

  • H Tolouietabar 1
  • AA Hatamnia 2

1 MSc Graduated from Department of Biology, Faculty of Science, Ilam University, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Science, Ilam University, Ilam , Iran

چکیده [English]

Aim: In this research, a simple and rapid method (green synthesis) was applied for synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) using Scrophularia striata fruit extract, so that the metabolites present in S.striata fruit extract caused to reduce silver ions to AgNPs in green synthesis process.
Material and Methods: UV–visible spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM) were used to characterize the synthesized nanoparticles from S. striata extract. The antibacterial activity of the synthesized silver nanoparticles from S. striata extract was investigated against Gram-negative bacteria (Escherichia coli clinical, Escherichia coli ATCC, Salmonella typhi ATCC and Klebsiella pneumoniae) and Gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus and Bacillus cereus). The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were determined using microdilution technique. The antibacterial activity was determined by agar well diffusion method.
Results: The results showed that with increased concentration of silver nanoparticles, antibacterial activity increased and in the concentration of 5 mM silver nanoparticles, antibacterial activity was observed against all bacteria, however the highest antibacterial activity of silver nanoparticles observed against Staphylococcus aureus (inhibition zone diameter with 32 mm). Also, in the low concentrations of 0.312 and 0.625 mM of silver nanoparticles, no inhibitory effects were observed on the Klebsiella pneumoniae and Salmonella typhi ATCC.
Conclusion: From the results, it is suggested that silver nanoparticles synthesized using S. striata fruit extract could be used as a suitable antibacterial agent against clinical pathogens.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silver nanoparticles
  • Fruit
  • Scrophularia striata
  • Green synthesis
  • Antibacterial activity

مقدمه

امروزه نانو فناوری به‫علت کاربرد وسیع و فراوان در علوم و صنایع با سرعت بالایی در حال رشد می­باشد. برای تولید نانو ذرات روش­های مختلفی مانند روش­های فیزیکی، شیمیایی و زیستی استفاده می­شود. استفاده از روش­های فیزیکی نیاز به دما و فشار بالا و همچنین هزینه زیادی دارد (1). از طرف دیگر در اغلب روش­های شیمیایی از مواد شیمیایی استفاده شده که این مواد نه تنها برای محیط زیست بلکه همچنین برای سیستم­های زیستی سمی و خطرناک می­باشد (2، 3، 4 و 5). مشکل دیگر استفاده از این روش تولید محصولات سمی می­باشد (4). از این رو نیاز به روشی با بازده بالا، قیمت کم، بدون تولید مواد سمی و بدون آسیب­های زیست محیطی رو به افزایش می­باشد. یکی از روش­های تولید نانو ذرات، تولید به‫روش زیستی است و توجه به این روش برای تولید نانو ذرات رو به افزایش می­باشد. فهرستی عظیم از منابعی که در تولید زیستی نانوذرات فلزی به‫کار می­روند موجود است. مواردی مانند میکروارگانیسم­ها از قبیل باکتری­ها، اکتینومیست­ها، قارچ­ها و جلبک­ها (6، 7 و 8) و همچنین گیاهان و عصاره­های گیاهی (9، 10، 11، 12، 13 و 14) در تولید زیستی نانو ذرات کاربرد دارند.

اخیرا استفاده از گیاهان جهت سنتز نانوذرات توسعه یافته است، به­طور­کلی فیتوسنتز نانوذرات به‫وسیله گیاهان دارای مزیت­هایی می­باشد که می­توان به موارد زیر اشاره کرد: در فیتوسنتز نانوذرات به‫وسیله عصاره گیاهی به‫طور معمول از حلال آب استفاده می­شود که حلالی مناسب و بدون خطر می­باشد (4). زیست سنتز نانوذرات توسط عصاره گیاهی خیلی ساده بوده و به شرایط ویژه­ای که در روش­های فیزیکی و شیمیایی لازم است، نیاز نمی­باشد (4 و 15). پتانسیل کاهشی عصاره گیاهی نسبت به محیط‫های کشت میکروبی بالاتر بوده و در نتیجه مدت زمان لازم جهت تشکیل نانوذرات کمتر می­باشد (16، 17 و 18). آلودگی ایجاد شده طی بیوسنتز نانوذرات به‫وسیله عصاره گیاهی نسبت به روش­های دیگر کمتر و تقریباً در حد صفر می­باشد (19). در نتیجه زیست سنتز نانوذرات به‫وسیله عصاره گیاهی اثرات زیست محیطی خیلی پایین می­باشد به­طوری­که سازگار با محیط می­باشد (15، 16، 20 و 21). با این حال سرعت تولید، کیفیت و ویژگی­های دیگر نانوذرات تولید شده به‫وسیله عصاره گیاهی به عواملی از قبیل طبیعت عصاره گیاهی، غلظت عصاره، غلظت نمک فلزی، pH، دما و مدت زمان واکنش بستگی دارد (22).

استفاده از گیاهان به‫علت سازگاری با محیط و فراوانی معمولاً در اولویت می­باشند. همچنین گیاهان به‫علت فراوانی و عدم نیاز به شرایط و مواد غذایی خاص برای رشد، گزینه­ای مناسب برای تولید نانوذرات به‫روش زیستی محسوب می شوند. یکی از این گیاهان گیاه تشنه­داری (Scrophularia striata) است. این گیاه از تیره گل میمون می‫باشد و دارای خواص دارویی فراوانی در طب سنتی می­باشد. گیاه تشنه­داری که در مناطقی از استان ایلام به‫صورت خودرو می­روید سال­هاست به‫صورت سنتی توسط مردم بومی در درمان بیماری­های مختلف از جمله کمک به بهبود زخم و ضد عفونی کردن آن  به‫کار می‫رود، با این وجود مطالعات زیادی بر روی آن صورت نگرفته است.

از آنجا‫که گیاهان منابع مناسبی جهت تولید نانوذرات نقره محسوب شده و همچنین گیاه تشنه­دارای به‫صورت سنتی در استان ایلام در درمان بیماری­ها مورد استفاده قرار می‫گیرد، در این تحقیق از قسمت میوه گیاه تشنه­داری جهت زیست سنتز نانوذرات نقره استفاده شده و اثرات ضدباکتریایی آن بررسی شد.

 

مواد و روش‌ها

مواد گیاهی: گیاه تشنه­داری مورد استفاده در این تحقیق از مناطق کوهستانی اطراف شهر ایلام جمع آوری شد. پس از جمع آوری گیاه قسمت های مختلف آن از قبیل قسمت­های هوایی(شاخه و برگ)، میوه و ریشه با آب دیونایزه شستشو، در شرایط مناسب و در سایه خشک گردید و جهت تهیه عصاره به‫وسیله آسیاب برقی پودر شد.

تهیه عصاره آبی: 10 گرم از پودر گیاه را توزین و در 100 سی سی آب مقطر حل و به‫مدت 15 دقیقه در دمای 100 درجه سانتی­گراد در حمام آب گرم قرار داده شد. بعد از صاف کردن با کاغذ صافی در دمای 4 درجه سانتی‫گراد در یخچال برای مراحل بعدی قرار داده شد (9).

تهیه محلول نانوذرات: در این روش از هیتر استیرر مغناطیسی طبق روش Subba Rao و همکاران (12) با اندکی تغییرات استفاده شد. پس از تهیه عصاره آبی و محلول نیترات نقره (AgNO3)، محلول­هایی با مقدار 10 میلی­لیتر مقدار از عصاره آبی و 50  میلی­لیتر از محلول نیترات نقره تهیه و واکنش در دمای 80 درجه سانتی‫گراد و در دور rpm3000 و به‫مدت 30 دقیقه انجام شد.

تهیه رسوب از محلول نانوذرات: بعد از 24 ساعت محلول واکنش با سرعت rpm10000 به‫مدت 15 دقیقه سانتریفیوژ شد و رسوب حاصله با آب دیونایزه شستشو داده شد و سپس دوباره سانتریفیوژ شد. این عمل  برای پاکسازی کامل نانوذرات از آلودگی­ها 3 بار انجام شد و رسوب حاصله به‫مدت 24 ساعت در دمای 60 درجه سانتی­گراد در آون قرار داده شد (9).

روش­های شناسایی نانوذرات: نانوذرات دارای مشخصات متنوعی هستند که برای تعیین هر کدام از آن‫ها به ابزار و وسایل دقیقی نیاز است. در این تحقیق جهت ارزیابی نانوذرات از روش­های طیف سنجی جذب اتمی و آنالیز میکروسکوپ الکترونی استفاده شد، به‫طوری­که اسپکتروسکوپی UV بیشترین میزان جذب را در دامنه 436 تا 440 نانومتر نشان داده و ویژگی­های کریستالی و کروی نانوذرات نقره به‫وسیله میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ تایید شد (شکل­ 1 و 2).

 

 

 

شکل 1: طیف سنجی جذب اتمی نانوذرات نقره سنتز شده از عصاره میوه گیاه تشنه­داری.

 

 

 

شکل 2: میوگراف میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ (SEM) نانوذرات نقره سنتز شده از عصاره میوه گیاه تشنه­داری.

 

بررسی حساسیت سویه­های باکتریایی به نانوذرات نقره بهروش چاهک: برای بررسی فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره از روش انتشار چاهک در آگار استفاده شد. برای این منظور پس از تهیه سوسپانسیون میکروبی با کدورت استاندارد نیم مک فارلند، در شرایط کاملا استریل با سواپ بر روی محیط مولر هینتون آگار به‫صورت چمنی کشت داده شد. سپس به‫وسیله پیپت پاستور استریل بر روی محیط کشت دو چاهک به قطر تقریبی 6 میلی متر با فواصل منظم ایجاد شد. در یکی از چاهک­ها مقدار 100 مایکرولیتر از محلول نانوذره نقره با غلظت 005/0 مولار و در چاهک دیگر 100 مایکرولیتر از عصاره آبی ریخته شد و از یک دیسک آنتی بیوتیک به‫عنوان شاهد مثبت استفاده گردید. سپس رقت­های مختلف از نانوذرات نقره تهیه و به شکل فوق اثر ضدباکتریایی آن مورد بررسی قرار گرفت. همه آزمایش­ها سه بارتکرار شدند و نتایج به‫صورت متوسط آنها ارائه شوند (23).

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC= Minimum Inhibitory Concentration) و تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC= Minimum Bactericidal Concentration): آزمایش MIC در میکروپلیت 96 خانه­­ایی استریل و با روش میکرودایلوشن براث انجام گرفت (24). سریال­های رقت با استفاده از محیط کشت مولر هینتون براث از 5 میلی­مولار تا 156/0 میلی­لار تهیه شدند و 100 میکرولیتر از آن‫ها به پلیت­های میکروپلیت 96 خانه­ای که حاوی 100 میکرولیتر محیط کشت بودند، اضافه شد. در آخر به همه چاهک­ها ، 100 مایکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی رقیق شده معادل استاندارد نیم مک فارلند اضافه شد. آزمایش­های مشابه برای کنترل مثبت (محیط کشت و سوسپانسیون باکتری) و منفی (محیط کشت و نانوذرات نقره) در نظر گرفته شد. بعد از 24 ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی­گراد، کف پلیت مورد بررسی قرار گرفت. طبق تعریف غلظت آخرین (رقیق­ترین) چاهکی که هیچ کدورتی در آن ایجاد نشده بود معادل MIC در نظر گرفته شد. ردیف کنترل مثبت و کنترل منفی نیز جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و ردیف­های دیگر با آن‫ها مقایسه شد. برای تعیین MBC، 100 مایکرولیتر از خانه MIC و سه خانه ما قبل آن جداگانه روی محیط مولر هینتون آگار کشت داد شد و پس از 24 ساعت انکوباسیون، کمترین غلظتی از نانوذره نقره را که باکتری در آن رشد نکرده بود به‫عنوان غلظت کشندگی MBC گزارش شد. همه آزمایش­ها سه بارتکرار شدند و نتایج ‫ متوسط آنها ارائه شدند. 

 

نتایج

نتایج بررسی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره تولید شده از عصاره آبی میوه گیاه تشنه­داری

 اثر ضدباکتریایی نانوذرات نقره در غلظت­های مختلف نشان داد که با وجود مقاومت نسبی اکثر سویه­ها در غلظت­های پایین، بیشترین حساسیت در غلظت­ 5 میلی‫مولار مشاهده شد (شکل 3). بنابراین میزان حساسیت باکتری‫ها به غلظت نانوذرات نقره بستگی داشته و با افزایش غلظت نانودرات نقره فعالیت ضدباکتریایی آن نیز افزایش یافته است. با این‫حال میزان این افزایش در همه باکتری­ها یکسان نبوده به­طوری­که در غلظت 5 میلی‫مولار محلول نانوذرات نقره، دارای بیشترین اثر مهاری بر استافیلوکوکوس اورئوس و کمترین اثر بر سالمونلا تایفی بوده است. در غلظت­های پایینتر بیشترین تاثیر را بر روی سویه­های اشریشیاکلی ATCC و اشریشیاکلی بالینی نشان داده است. سایر باکتری­های مورد آزمایش از قبیل کلبسیلاپنمونیه و سالمونلاتایفی در غلظت­های پایینتر محلول نانوذرات از خود مقاومت نشان دادند، به­طوری­که غلظت­های 312/0 و 625/0 میلی­مولار نانوذرات نقره روی آنها تأثیری نداشته است (جدول 1 و 2).

نتایج مربوط به حداقل غلظت­های مهاری (MIC) و حداقل غلظت­های کشندگی (MBC) نشان داد که نانوذرات نقره در غلظت­های 312 تا 625 میکرومولار محلول نانوذرات بر روی همه باکتری­های مورد آزمایش اثر باکتریوستاتیک داشت و در غلظت 625 میکرومولار دارای اثر کشندگی بر همه­ی باکتری­ها به جز سالمونلا تایفی و کلبسیلا پنمونیه بود (جدول 3).

 

 

 

جدول 1: قطر هاله عدم رشد (میلی­متر) ناشی از غلظت­های مختلف نانوذرات نقره (میلی­مولار) سنتز شده از عصاره میوه تشنه­داری بر علیه باکتری­های ­گرم منفی مورد آزمایش

سویه­های میکروبی

5

5/2

25/1

625/0

312/0

عصاره­ آبی

کلاوونیک اسید

اشریشیا­کلیATCC

22

11

9

6

2

0

23

اشریشیاکلی­بالینی

16

9

6

2

2

0

20

سالمونلاتایفیATCC

12

6

4

0

0

0

21

کلبسیلاپنمونیه

16

6

0

0

0

0

18

 

 

جدول 2: قطر هاله عدم رشد (میلی­متر) ناشی از غلظت­های مختلف نانوذرات نقره (میلی­مولار) سنتز شده از عصاره میوه تشنه­داری بر علیه باکتری­های ­گرم مثبت مورد آزمایش

سویه­های میکروبی

5

5/2

25/1

625/0

312/0

عصاره آبی

سیپروفلوکساسین

استافیلوکوکوس اورئوس

32

9

6

2

0

0

28

باسیلوس سرئوس

25

5

4

3

0

0

22

 

جدول 3: حداقل غلظت­های مهاری (MIC) و حداقل غلظت­های کشندگی (MBC) نانوذرات نقره سنتز شده (میلی­مولار) از عصاره میوه برای باکتری‫های مورد آزمایش

سویه­های میکروبی

MIC

MBC

اشریشیاکلیATCC

312/0

625/0

اشریشیاکلی بالینی

625/0      

 

625/0

سالمونلاتایفیATCC

 

625/0

5/2

کلبسیلاپنمونیه

 

625/0

5/2

استافیلوکوکوس اورئوس      

312/0      

 

625/0

باسیلوس سرئوس

312/0

625/0

 

 

(A): Ag NPs , (B): Antibiotic (C): Extract

شکل 3: تصاویر مربوط به قطر هاله عدم رشد ناشی از نانوذرات نقره (5 میلی مولار) سنتز شده از عصاره میوه تشنه­داری بر علیه باکتری­های مورد آزمایش.

 

 

 

بحث

 

امروزه در سراسر جهان به سبب شروع بیماری­های عفونی به‫دلیل باکتری­های بیماری­زای مختلف و افزایش مقاومت به آنتی­بیوتیک­­ها، شرکت­های داروسازی و محققان برای عوامل ضد­باکتری جدید در حال جستجو هستند. بنابراین نانوذرات نقره به‫عنوان عوامل ضد باکتریال، ضد ویروس و حتی ضد سرطانی توسعه پیدا کرده­اند (25). در سال­های اخیر روش بیوسنتز با استفاده از عصاره گیاهان توجه بیشتری را نسبت روش­های فیزیکی و شیمیایی را به‫خود اختصاص داده است (26).

اساس سنتز نانوذرات کاهش یون­های نمک آن‫ها و در واقع خنثی شدن بار الکتریکی آنها است. عصاره گیاه تشنه­داری با دارا بودن فلانوئید­ها، آلکالوئیدها، تری‫ترپنوئیدها و ساپونین­ها پتانسیل بالایی برای کاهش یون­های نقره و تولید نانوذرات را دارا هستند (27 و 28).

در این مطالعه سنتز نانوذرات نقره در دمای 80 درجه‫ سانتی­گراد و مدت زمان 30 دقیقه انجام شد و تغییر رنگ محلول واکنش از زرد کم رنگ به قهوه­ای تیره تا سیاه در اثر بر هم کنش عصاره گیاهی و محلول نیترات نقره و اولین نشانه از تولید نانوذرات نقره محسوب می­شود کاملا مشهود بود. پس از آن طیف جذبی محلول نانوذرات با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر که پیک (قله) طول موج آن حدود 436 تا 440 نانومتر را نشان داد که نشان‫دهنده وجود نانوذرات نقره می­باشد. یافته­های فوق در مطالعه حاضر با مطالعات Ahmad و همکاران (29) تطابق داشت، چنانچه ثابت کردند که تغییر رنگ تابعی از زمان است و با گذشت زمان و پیشرفت واکنش، غلظت نانوذرات نقره بیشتر می­شود. این گروه با سنجش چگالی نوری محلول واکنش در بازه­های زمانی مختلف به این نتیجه رسیدند که افزایش غلظت نانوذرات نقره است که باعث تغییر رنگ بیشتر محلول واکنش به سمت قهوه­ای تیره می­شود.

نتایج ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده با استفاده از عصاره آبی میوه گیاه تشنه­داری (Scrophulariastriata) حاکی از فعالیت ضدباکتریایی بالای نانوذرات نقره بر باکتری­های مورد آزمایش است. Mameneh و همکاران (9) با تولید نانوذرات نقره از عصاره آبی گل­های تشنه­داری نشان دادند که اثرات مهاری نانوذرات نقره در غلظت 01/0 مولار بر روی باکتری­های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر 16 و 17 میلی‫متر بوده که در مقایسه با نانوذرات تولید شده از عصاره آبی میوه تشنه­داری در مطالعه حاضر، اثرات ضد میکروبی پایین­تری داشته­اند. در مطالعه­ای که توسط Velusamy و همکاران بر روی نانوذرات نقره تولید شده از عصاره آبی Azadirachta indica L. انجام گرفت (13)، این محققین نشان دادند که نانوذرات در غلظت 1 میلی‫مولار دارای اثرات ضد میکروبی بر روی باکتری­های سالمونلا انتریتیدیس و باسیلوس سرئوس بوده و قطر هاله عدم رشد به‫ترتیب برابر 1/15 و 3/14 میلی­متر بود. در پژوهش حاضر اثرات ضدباکتریایی نانوذرات نقره تولید شده بر علیه 6 سویه باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص که نانوذرات نقره بر علیه تمام سویه­های باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی موثر بوده و این فعالیت وابسته به غلظت محلول نانوذرات به‫کار برده شده داشت. Sondi و همکاران (30) فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات را بر علیه باکتری­ اشریشیاکلی نشان داده و ذکر کرده اند که این فعالیت وابسته به غلظت نانوذرات در محلول می­باشد.

 

نتیجه گیری

در این مطالعه نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی میوه گیاه تشنه­داری (Scrophularia striata) در غلظت‫های مختلف سنتز شد و همه باکتری­های مورد آزمایش نسبت به نانوذرات ساخته شده حساس بودند و بیشترین اثر ضد­باکتریایی مربوط به غلظت 5 میلی­مولار نانوذرات بود. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که نانوذرات تولید شده از عصاره آبی گیاه تشنه­داری از ویژگی­های ضد­باکتریایی قابل توجهی در شرایط آزمایشگاهی برخوردار است. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می‫شود که نانوذرات نقره سنتز شده را می­توان به‫عنوان یک عامل ضدباکتریایی مناسب در برابر پاتوژن­های بالینی استفاده کرد.

 

  1. Thakkar KN, Mhatre SS, Parikh RY. Biological synthesis of metallicnanoparticles. Nanomed-Nanotechnol. 2010; 6(2): 257-262.

 

2. Begum NA, Mondal S, Basu S, Laskar RA, Mandal D. Biogenic synthesisof Au and Ag nanoparticles using aqueous solutions of black tea leaf extracts. Colloid Surface. B. 2009; 71(1): 113-118.

3. Li  X,  Xu  H,  Chen  ZS,  Chen  G.  Biosynthesis  of  nanoparticles  by microorganisms  and  their  applications. J. Nanomater. Volume 2011. Article ID 270974.16 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2011/270974.

4. Rajan R, Chandran  K, Harper  SL, Yun SI, Kalaichelvan PT. Plant extract synthesized silver nanoparticles: An ongoing source of novel biocompatible materials. Ind. Crops. Prod. 2015; 70: 356-373.

5. Roy N, Mondal S, Laskar RA, Basu S, Mandal D, Begum NA. Biogenicsynthesis of Au and Ag nanoparticles by Indian propolis and its constituents. Colloid Surface. B. 2010; 76(1): 317–325.

6. Luangpipat T, Beattie IR, Chisti Y. Haverkamp R.G. Gold nanoparticles produced in a microalga. J. Nanopart. Res. 2011; 13(12): 6439-6445.

7. Samadi N, Golkaran D, Eslamifar A, Jamalifar H, Fazeli MR, Moshseni FA. Intra/extracellular biosynthesis of silver nanoparticles by anautochthonous strain of Proteus mirabilis isolated from photographic waste. J. Biomed. Nanotechnol. 2009; 5(3): 247-253.

8. Singaravelu G, Arockiamary JS, Kumar VG, Govindaraju K. A novel extracellular synthesis of monodisperse gold nanoparticles using marine alga, Sargassum wightii Greville. Colloid Surface. B. 2007; 57(1): 97-101.

9. Mameneh R, Ghaffari-Moghaddam M, Solouki M, Samzadeh-Kermani A, Sharifmoghadam MR. Characterization and antibacterial activity of plant mediated silver nanoparticles biosynthesize using Scrophularia striata flower extract. Russ. J. Appl. Chem. 2015; 88(3): 538-546.

10. Rathi Sre PR, Reka M, Poovazhagi R, Arul Kumar M, Murugesan K. Antibacterial and cytotoxic effect of biologically synthesized silver nanoparticles using aqueous root extract of Erythrina indica lam. Spectrochim. Acta A. 2015; 135: 1137-1144.

11. Salem WM, Haridy M, Sayed WF, Hassan NH. Antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized from latexand leaf extract of Ficus sycomorus. Ind. Crops. Prod. 2014; 62: 228-234.

12. Subba Rao Y, Kotakadi VS, Prasad TNVKV, Reddy AV, Gopal DVRS. Green synthesis and spectral characterization of silver nanoparticles from Lakshmi tulasi (Ocimum sanctum) leaf extract. Spectrochim. Acta A. 2013; 103: 156-159.

13. Velusamy P, Das J, Pachaiappan R, Vaseeharan B, Pandian K. Greener approach for synthesis of antibacterial silver nanoparticlesusing aqueous solution of neem gum (Azadirachta indica L.). Ind. Crops. Prod. 2015; 66: 103-109.

14. Vijayakumar M, Priya K, Nancy FT, Noorlidah A, Ahmed ABA. Biosynthesis, characterisation and anti-bacterial effect of plant-mediated silver nanoparticles using Artemisia nilagirica. Ind. Crops. Prod. 2013; 41: 235-240.

15. Mittal AK, Chisti Y, Banerjee UC. Synthesis of metallic nanoparticles using plant extracts. Biotechnol Adv. 2013; 31(2): 346-356.

16. Iravani S. Green synthesis of metal nanoparticles using plants. Green Chem. 2011; 13(10): 2638-2650.

17. Kannan N, Mukunthan K, Balaji S. A comparative study of morphology, reactivity and stability of synthesized silver nanoparticles using Bacillus subtilis and Catharanthus roseus (L.) G. Don. Colloid Surface. B. 2011; 86(2): 378-383.

18. Narayanan KB, Sakthivel N. Biological synthesis of metal nanoparticles by microbes. Adv. Colloid Interface. 2010; 156(1-2):1-13.

19. Dahl JA, Maddux BLS, Hutchison JE. Toward greener nanosynthesis. Chem. Rev. 2007; 107(6): 2228-2269.

20. Gan PP, Li SFY. Potential of plant as a biological factory to synthesize gold and silver

 

nanoparticles and their applications. Rev. Environ. Sci. Bio. 2012; 11(2): 169-206.

21. Kumar V, Yadav SK. Plant-mediated synthesis of silver and goldnanoparticles and their applications. J. Chem. Technol. Biot. 2009; 84(2):151-157.

22. Dwivedi AD, Gopal K. Biosynthesis of silver and gold nanoparticles using Chenopodium album leaf extract. Colloid. Surface. A. 2010; 369(1-3): 27-33.

23. Hwang JJ, Ma TW. Preparation, morphology, and antibacterial properties of polyacrylonitrile/montmorillonite/silver nanocomposites. Mater. Chem. Phys. 2012; 136(2): 613-623.

24. Sarker SD, Nahar L, Kumarasamy Y. Microtitre plate-based antibacterial assay incorporating resazurin as an indicator of cell growth, and its application in the in vitro antibacterial screening of phytochemicals. Methods. 2007; 42(4): 321-324.

25. Ramezani T, Nabiuni M, Baharar J, Parivar K, Namvar F. Anti-cancerous effects of silver nanoparticles coated with curcmin on A2780 ovarian cancerous cells. Journal of Cell & Tissue. 2017; 7(3): 313-333.

26. Bar H, Bhui DK, Sahoo GP, Sarkar P, De SP, Misra A. Green shynthesis of silver nanoparticlesusing latex of Jatropha curcas. Colloid. Surface. A. 339(1-3): 134-139.

27. Akhtar MS, Panwar J, Yun YS. Biogenic synthesis of metallic nanoparticles by plant extract. ACS Sustain. Chem. Eng. 2013; 1(6):591-602.

28. Kasthuri J, Kathiravan K, Rajendiran N. Phyllanthin-assisted synthesis of silver and gold nanoparticles: a novel biological approach. J. Nanopart. Res. 2009; 11(5): 1075-1085.

29. Ahmad N, Sharma S, Alam MK, Singh VN, Shamsi SF, Mehta BR, et al. Rapid synthesis of silver nanoparticles using dried medicinal plant of basil. Colloid Surface. B. 2010; 81(1): 81-86.

30. Sondi I, Salopek-Sondi B. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E. coli as a model for Gram-negative bacteria. J. Colloid. Interf. Sci. 2004; 275(1): 177-182.