فصلنامه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، زنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، رشت، ایران

3 دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه مقایسه میزان بیان LncRNA CRNDE در نمونه­های توموری و نرمال افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ به‏روش Real Time-PCR  بود.
مواد و روش‏ها: تعداد 20 نمونه از بافت توموری افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ و 20 نمونه بافت غیرتوموری همان افراد از بانک تومور مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد. پس از استخراج RNA کل از بافت­های سرطانی و نرمال، DNA مکمل سنتز و با استفاده از روش Real Time-PCR سطوح بیان LncRNA CRNDE در آن­ها مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج از روش ANOVA یک‏طرفه و تست Tukey استفاده شد.
نتایج: نتایج به‏دست آمده نشان‏دهنده افزایش دو برابری بیان LncRNA CRNDE در هر 20 نمونه سرطان روده بزرگ در مقایسه با نمونه­های نرمال بود.
نتیجه‏گیری: باتوجه به‏افزایش قابل توجه بیان LncRNA CRNDE در سلول­های سرطانی نسبت به سلول­های نرمال، می­توان از حضور این LncRNA در خون به‏عنوان یک نشان‏گر زیستی برای تشخیص زودرس و غیر­تهاجمی، سرطان روده بزرگ استفاده کرد.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Long Non-coding RNA CRNDE Expression in Iranian Patients with Colorectal cancer

نویسندگان [English]

  • S gholaminejad 1
  • Z Deilami Khiabani 1
  • A Salehzadeh 2
  • A Jalali 3

1 Department of Biology, Faculty of Basic Science, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Basic Science, Islamic Azad University, Rasht, Iran

3 Department of Biology, Faculty of Basic Science, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

Aim: This study aimed to compare the expression levels of LncRNA CRNDE in malignant colorectal tumorsand adjacent normal tissues of patients by Real Time-PCR.
Material and Methods: 20 pairs of colorectal tumors and adjacent normal tissue specimens were prepared from the tumor bank of Imam Khomeini Hospital in Tehran University of Medical Sciences. After total RNA extraction from cancerous and normal tissues, cDNA was synthesized, and the expression levels of LncRNA CRNDE were examined using the Real Time-PCR method. A one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's HSD test used for statistical analysis of results.
Results: The results showed a two-fold increase in LncRNA CRNDE expression in all 20 colorectal cancer samples compared with the normal cells.
Conclusion: According to the significant increase of the LncRNA CRNDE expression in cancer cells relative to normal cells and its presence in the bloodstream, this LncRNA maybe used as a non-invasive diagnostic biomarker for early detection of colorectal cancer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long noncoding RNA
  • CRNDE
  • Colorectal cancer
  • Biomarker

مقدمه

سرطان شامل مجموعه­ای از بیماری­های ژنتیکی است که با رشد و تکثیر غیرقابل کنترل سلول­ها و انتشار آن­ها در بدن همراه است. براساس آخرین آمار جامع منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی درباره میزان شیوع و مرگ‏ومیر ناشی از انواع سرطان­ها در سال 2018، سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع (1/6 درصد) و دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان (2/9 درصد) در کل جهان بعد از سرطان ریه است. طبق برآورد­های انجام شده، در سال 2018 بیش از 8/1 میلیون نفر به‏سرطان روده بزرگ مبتلا و 881 هزار نفر بر اثر آن به‏مرگ دچار شده­اند (1). براساس این آمار میزان بروز سرطان روده بزرگ در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای درحال توسعه مانند ایران، حدود سه‏برابر بیش‏تر است که به‏نظر می‏رسد مهم‏ترین دلیل آن استفاده بیش‏تر این جوامع از غذاهای فرآوری شده و آماده نسبت به‏ غذاهای سنتی باشد.

درک اساس مولکولی سرطان نقش مهمی در شناسایی عوامل موثر در شکل­گیری تومور و پیشرفت آن داشته و هم‏چنین پاسخ یا مقاومت بافت توموری در برابر عوامل ضدتوموری را تعیین می‏کند. ابتلا به‏سرطان روده بزرگ نتیجه وقوع برهم‏کنش بین مجموعه‏ای از عوامل ارثی، محیطی و فردی است. آشنایی با سرطان روده بزرگ در سطح مولکولی، اطلاعات لازم برای غربال‏گری افراد مستعد ابتلا به اشکال خانوادگی سرطان، امکان شناسایی شناساگرهای پیش­بینی کننده به‏منظور تشخیص استعداد افراد نسبت به روش­های درمانی مختلف و هم‏چنین گسترش آزمایش­های تشخیص مولکولی غیرتهاجمی را فراهم کرده است. شناسایی عوامل مولکولی شرکت کننده در متاستاز سلول­های سرطانی روده بزرگ می­تواند نقش مهمی در طراحی و تولید داروهای جدید برای جلوگیری از شکل­گیری تومور و کنترل پیشرفت بیماری داشته باشد (2).

RNA ی غیر­کدکننده طویل (lncRNAs) رونوشت­های با طول بیش‏تر از 200 نوکلئوتید با عدم‏قابلیت کدکردن پروتئین­ها هستند که در تنظیم بیان ژن­ها در سطوح رونویسی و ترجمه و هم‏چنین تغییرات اپی­ژنتیک نقش­های مختلفی ایفا می­کنند (3). اختلال در عمل‏کرد یا بیان lncRNA­ها ارتباط نزدیکی با ابتلا به‏انواع بیماری­ها از جمله سرطان دارد (4). مشخص شده است که این رونوشت­های بلند غیر­کد­کننده که در سرطان­های مختلف پروفایل­های منحصر به‏فردی دارند، در مهار مرگ برنامه­ریزی شده، تکثیر، مهاجرت و تهاجم سلول­های سرطانی به‏بافت­های دیگر شرکت دارند (5، 6). lncRNA­ها مانند سایر قطعات نوکلئیک اسید مرتبط با سرطان که از سلول­ها خارج شده­اند، به‏داخل جریان خون بیماران مبتلا به‏سرطان وارد شده و امکان ارزیابی غیرتهاجمی بیان ژن­ها را فراهم می‏کنند. به‏همین علت از این رونوشت­های غیر­کد­کننده می­توان به‏عنوان نشان‏گر زیستی برای پیش آگهی و تشخیص سرطان استفاده کرد. مطالعات اخیر نشان داده است که بیان lncRNA­ها در بعضی از تومور­های انسانی ازجمله سرطان روده بزرگ (CRC) به‏میزان زیادی افزایش یافته یا مهار می­شد (7).

رونوشت­های غیر­کد­کننده CRNDE (colorectal neoplasia differentially expressed) ازجمله lncRNA­های سلول­های انسان است که ژن کد­کننده آن برروی بازوی بزرگ کروموزوم 16 انسان (16q12.2) قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات گذشته، نشان داده است که CRNDE نقش قابل توجهی در تکثیر، مهاجرت و تهاجم انواع سلول­های توموری دارد. Wang و همکاران در سال 2015 بیان بیش از اندازه CRNDE در سلول­های گلیوما را گزارش کردند که نتیجه آن ممکن است تسهیل رشد و مهاجرت این سلول­ها درشرایط in vivo و in vitro باشد (8). همچنین Chen و همکاران (9) مشاهده کردند که افزایش CRNDE از راه تاثیر منفی برروی تنظیم mirRNA-384 باعث بیان بیش‏تر فاکتور هسته­ای κB و p پروتئین کیناز B (AKT) و در نتیجه تحریک تکثیر، مهاجرت و تهاجم کارسینوم کبدی می­شود. Zhu و همکاران (10) به ‏بررسی نقش LncRNA CRNDE برروی تکثیر و تهاجم سلول­های کارسینوم سلول­های کبدی در شرایط in vivo و in vitro پرداختند. آن­ها در بررسی­های خود نشان دادند که کاهش بیان CRNDE باعث افزایش بیان پروتئین­های کادهرین E و ZO-1 و کاهش بیان کادهرین N، slug، twist و vimentin می­شود که نتیجه آن مهار انتقال اپیتلیال-مزانشیمی است. نقش CRNDE در شروع و پیشرفت سرطان روده بزرگ نیز توسط محققین مختلف اثبات شده است. در سال 2016، Liu و همکاران (11) گزارش کردند که یک ارتباط معنی­دار بین افزایش بیان LncRNA CRNDE-h که یکی از اشکال CRNDE است با شکل‏گیری و پیشرفت سرطان روده بزرگ وجود دارد. براساس گزارش Ding و همکاران (12)، غیرفعال کردن این رونوشت غیرکد­کننده منجر به‏مهار تکثیر سلول­های سرطانی روده بزرگ و القای مرگ برنامه­ریزی شده در آن­ها در هردو حالت in vivo و in vitro می­شد که نتیجه آن کاهش اندازه تومور است.

باوجود پیشرفت در روش­های تشخیص، بیش از نیمی از بیماران مبتلا به‏سرطان روده بزرگ تسلیم بیماری می­شوند که دلیل آن تشخیص بیماری در مراحل پیشرفته است. به‏همین دلیل با توجه به‏کمبود روش­های پیش آگهی و تشخیصی غیرتهاجمی و کم‏ هزینه برای CRC، شناسایی نشانگرهای زیستی جدید و بالقوه موثر در تحقیقات اخیر سرطان توجه بیش‏تری را به‏خود جلب کرده است. با توجه به‏آمار بالای ابتلا و مرگ‏ومیر ناشی از سرطان روده بزرگ و نقش مهم CRNDE در شکل­گیری و پیشرفت این سرطان و از آن­جا که تاکنون تحقیقی برروی ارتباط سطوح بیان CRNDE و استعداد ابتلا به‏سرطان روده بزرگ در جمعیت­های ایرانی صورت نگرفته، در این تحقیق به‏مطالعه سطح بیان LncRNA CRNDE در یک جمعیت از افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ پرداخته­ شد.

 

مواد و روش‌ها

جمع‏آوری نمونه: در این تحقیق به‏منظور بررسی تغییرات بیانی ژن کد­کننده LncRNA CRNDE، تعداد 20 نمونه بافت توموری تازه جدا شده از افراد مبتلا به‏مراحل مختلف سرطان روده بزرگ از بانک تومور مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد. از بین بیماران انتخاب شده که هیچ‏کدام پیش از آن تحت درمان­های مختلف مانند شیمی یا پرتو درمانی قرار نگرفته بودند، 10 مورد به‏درجات 1 و 2 بیماری و 10 مورد دیگر به‏درجات 3 و 4 مبتلا بودند. درکنار هر نمونه توموری، یک نمونه از بافت سالم مجاور فرد بیمار نیز به‏عنوان نمونه کنترل جمع‏آوری شد. تمام افرادی که از نمونه­های بافت ایشان در این پژوهش استفاده شده، طبق فرم اجازه­نامه­ کتبی بیمارستان امام خمینی، رضایت خود را جهت انجام پژوهش اعلام کردند.

بررسی بیان ژن

استخراج RNA: برای استخراج RNA کل سلول از کیت RiboEX (GeneAll Biotechnology RNA extraction kit, South Korea) و طبق دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شد. برای اطمینان از استخراج صحیح RNA،  نمونه­ها روی ژل آگارز 2 درصد بررسی و به‏منظور حذف آلودگی­های DNA، به‏مدت 30 دقیقه در دمای 37 درجه سانتی­گراد با 2 میکرولیتر آنزیم DNaseI (TaKaRa bio, Japan) تیمار شدند. در پایان برای غیرفعال کردن آنزیم DNaseI، نمونه­های RNA به‏مدت 60 دقیقه با 2 میکرولیتر EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) تیمار و کمیت و کیفیت آن­ها، باروش تعیین دانسیته نوری به‏وسیله دستگاه نانودراپ (Thermo scientific-Nanodrop 2000) تعیین شد. 

طراحی آغازگر و سنتز cDNA: میزان بیان ژن کد­کننده LncRNA CRNDE باروش Real Time-PCR مورد بررسی قرارگرفت. برای طراحی آغازگرهای اختصاصی مورد نیاز جهت سنتز توالی cDNA از نرم­افزار generunner و برای بررسی اختصاصیت آن­ها از نرم افزار primerblast در پایگاه داده NCBI استفاده شد (جدول 1). سنتز cDNA با کیت BioFact (South Korea) انجام شد. برای این منظور به‏وسیله دستگاه نانودراپ غلظت 1000 نانوگرم در میلی‏لیتر از هر نمونه تهیه و cDNA طبق دستورالعمل شرکت سازنده سنتز شد. مخلوط واکنش Real Time-PCR با حجم کلی 20 میکرولیتر شامل 6 میکرولیتر مخلوط سایبرگرین (TaKaRa bio, Japan)، 2 میکرولیتر cDNA (با غلظت 100 نانوگرم در میکرولیتر)، 10 پیکومول مخلوط آغازگر­های رفت و برگشت و 12 میکرولیتر آب عاری از نوکلئاز، تهیه و واکنش زنجیره­ای پلی­مراز در 40 چرخه، مطابق برنامه زمانی-دمایی جدول 2 به‏وسیله دستگاه ترمال سایکلر (Eppendorf Master Cycler Gradient, Germany) انجام شد. به‏منظور مقایسه و بررسی درستی بیان ژن هدف، از GAPDH (Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase) به‏عنوان ژن مرجع استفاده شد (13). پس از پایان مراحل واکنش زنجیره­ای پلی­مراز، منحنی­های ذوب بین دماهای 60 تا 64 درجه­سانتی­گراد به‏منظور بررسی اختصاصیت واکنش و عدم تشکیل دایمر­های آغازگر رسم شد.

 

جدول 1: توالی آغازگر­های مورد استفاده

آغازگر

توالی

طول محصول (bp)

CRNDE-F

5'-ACACGGCTTTCCGGAGTAGA-3'

bp 118

CRNDE-R

5'-GCCAACATTTGGAGGAACCC-3'

 

GAPDH-F

5'-ATGTTGCAACCGGGAAGGAA-3'

bp 159

GAPDH-R

5'-AGGAAAAGCATCACCCGGAG-3'

 

 

جدول 2: برنامه زمانی و دمایی واکنش Real Time-PCR

مرحله

زمان

دما (درجه سانتی­گراد)

تعداد چرخه

واسرشت اولیه

10 دقیقه

95

1

واسرشت

30 ثانیه

94

40

اتصال مجدد

30 ثانیه

60

طویل شدن

20 ثانیه

72

 

آنالیز آماری

تجزیه و تحلیل آماری داده­های به‏دست آمده از واکنش Real Time-PCR با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. بیان ژن LncRNA CRNDE در نمونه­ها باروش Tukey's HSD post-hoc محاسبه و برای بررسی توزیع نرمال بودن داده‏ها از آزمون ANOVA یک‏طرفه استفاده و متوسط متغیر­ها با استفاده از میانگین±انحراف معیار بیان شد. رسم نمودار­ها در ‌Excel 2016 انجام شد. هر آزمایش حداقل سه‏بار تکرار و 05/0p< برای سطح اختلاف معنی‌داری بین گروه­ها درنظر گرفته شد.

 

نتایج

در این مطالعه به‏بررسی میزان بیان ژن کد­کننده LncRNA CRNDE در 20 نمونه از بافت توموری و 20 نمونه از بافت سالم افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ، به‏روش Real Time-PCR پرداخته شد. منحنی ذوب رسم شده برای ژن هدف دارای یک قله بود که نشان دهنده تکثیر تنها یک محصول خاص در واکنش PCR است (نمودار 1).

 

نمودار1: نمودار منحنی ذوب LncRNA CRNDE با نقطه ذوب 9/82 درجه­سانتی­گراد

 

در زمان انجام واکنش، دستگاه Real Time-PCR میزان تغییرات نور فلورسنت در هر چرخه را به‏صورت یک منحنی تکثیر نشان داد (نمودار 2)، به‏این ترتیب که با افزایش میزان محصول تولید شده، میزان رنگ متصل شده بین دو رشته DNA بیشتر و در نتیجه میزان نور فلورسنت ساطع شده نیز بیش‏تر خواهد شد. برای منحنی تکثیر همه نمونه­ها یک حد آستانه در فاز نمایی تعریف شد و یک Ct به‏دست آمد که نشان دهنده چرخه­ای است که در آن شدت نور فلورسانت ساطع شده از تکثیر محصول به‏حد آستانه رسیده است.

 

 

نمودار2: منحنی تکثیر LncRNA CRNDE

بررسی بیان LncRNA CRNDE در نمونه­های توموری در مقایسه با نمونه­های نرمال، نشان دهنده افزایش بیان در سلولهای هر 20 فرد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ بود. این افزایش به‏طور میانگین حدود دو برابر و در سطح 1000/0 معنی­دار بود (شکل 1).

 

 

شکل1: مقایسه میانگین بیان ژن LncRNA CRNDE در 20 نمونه توموری و بافت نرمال مجاور آن (0001/0p<، 3=n)

 

بحث

RNAهای غیر­کدکننده طویل (LncRNAs) گروهی از miRNA­ها هستند که با هدف قرار دادن توالی­های غیرکدکننده سمت ʹ3 ژن­های هدف خود، بیان آن­ها را تنظیم می­کنند (14، 15). مطالعات گذشته نشان داده است که فعالیت حدود 18 درصد از ژن‏های غیرکدکننده lncRNAها با انواع سرطان­ها مرتبط است، در­حالی‏که تنها 9 درصد از ژن­های کد­کننده­ پروتئین­های انسانی در ارتباط با سرطان­های مختلف هستند (16). شواهد نشان می­دهد که تغییر بیان lncRNAها با شکلگیری تومور همراه است (71).

در سال­ های اخیر مشخص شده است که بیان بی­قاعده بعضی از lncRNA ­ها نقش مهمی در شکل­گیری و پیشرفت سرطان روده بزرگ ایفا می­کند. به‏عنوان مثال مشخص شده است که افزایش بیان lncRNA­های CCAT1، MALAT1، PVT-1 و HOTAIR در سلول­های سرطان روده بزرگ می­تواند نقش مهمی در شکل­گیری تومور و متاستاز آن به‏بافت­های دیگر داشته باشد (81-12). Cui و همکاران (22) نشان دادند که lncRNA HEIH با تغییر عمل‏کرد miR-939/Bcl-xL باعث افزایش تکثیر سلول­های تومور روده بزرگ می­شود. Iguchi و همکاران (23) ثابت کردند که lncRNA ATB به‏طور مشخصی با رشد سلول‏های تومور روده بزرگ و رگ­زایی در بافت سرطانی ارتباط دارد. Xu و همکاران(24) تایید کردند که کاهش سطوح lncRNA SNHG1 در سلول­های سرطان روده بزرگ، از راه تنظیم miR-154-5p باعث مهار رشد سلول­های سرطانی می­­شد. با این­حال بیان lncRNA­ها در سلول­های سرطان روده بزرگ همواره با افزایش همراه نیست، مطالعات نشان داده است که کاهش بیان lncRNA­های Evf-2 و GAS5 در این سلول­ها می­تواند عامل جلوگیری از پیشرفت چرخه سلولی و آغاز مرگ برنامه­ریزی شده در سلول­های سرطان روده بزرگ باشد (25 و 26).

در این مطالعه میزان بیان ژن LncRNA CRNDE در سلول­های بافت سرطانی و بافت نرمال مجاور آن در 20 فرد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج به‏دست آمده نشان دهنده افزایش معنی‏دار و قابل توجه LncRNA CRNDE در هر 20 فرد مورد مطالعه در بافت توموری نسبت به بافت نرمال بود. این نتایج، تحقیقات Ding و همکاران (12) که نشان دادند LncRNA CRNDE از طریق مهار بیان DUSP5/CDKN1A باعث تکثیر سلول­های توموری روده بزرگ می­شود، را تایید می­کند. افزایش بیان LncRNA CRNDE و ارتباط آن با تکثیر و متاستاز سلول­های سرطانی و مهار مرگ برنامه‏ریزی شده در مطالعات دیگر نیز گزارش شده است. به‏عنوان مثال، Tang و همکاران نشان دادند که این LncRNA از راه افزایش بیان SIX1 در پیشرفت کارسینوم سلول­های کبدی نقش دارد (27). Zhu و همکاران  (10) نشان دادند LncRNA CRNDE با افزایش مسیر سیگنالینگ Wnt/beta-catenin در شکل­گیری کارسینوم سلول­های کبدی شرکت می­کند. آن­ها هم‏چنین تایید کردند که این LncRNA به‏واسطه miR-136-5P باعث افزایش بیان IRX5 و تحریک تشکیل سلول­های سرطانی می­شود (28). علاوه ­براین، غیرفعال شدن ژن کد­کننده LncRNA CRNDE ممکن است با افزایش مرگ برنامه­ریزی شده سلول­های سرطانی روده بزرگ در شرایط in vitroو in vivoهمراه باشد (12). Han و همکاران (29) مشاهده کردند که غیرفعال شدن این LncRNA و miR-181a-5p microRNA باعث مهار مسیر سیگنالینگ Wnt/β-catenin و در نتیجه مهار تکثیر سلول­های سرطانی و کاهش مقاومت آن­ها در برابر دارو­های شیمی درمانی می­شد. بنابراین شاید بتوان از آن به‏عنوان یک مارکر پیش‏ آگهی‏دهنده در این سرطان استفاده کرد.

 

نتیجه­گیری

بررسی سطوح بیان LncRNA CRNDE در نمونه­های توموری و نرمال افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ با استفاده از روش Real Time-PCR نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه­ای بین میزان بیان این LncRNA در دو گروه سلولی وجود دارد. بنابراین شاید بتوان از اندازه­گیری مقادیر این LncRNA در خون محیطی افراد مستعد یا مشکوک به ابتلا به‏سرطان روده بزرگ به‏عنوان یک روش غیرتهاجمی برای تشخیص زود هنگام بیماری استفاده کرد.

 

تشکر و قدردانی

از مدیریت مرکز تومور بیمارستان امام خمینی تهران به‏دلیل در اختیار گذاشتن نمونه­های توموری تشکر و قدرانی می­شود.

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. Cancer Journal for Clinicians. 2018; 68(6): 394.
2. Munteanu I, Mastalier B. Genetics of colorectal cancer. Journal of Medicine and Life. 2014; 7(4): 507-511.
3.Iyer MK, Niknafs YS, Malik R, Singhal U, et al. The landscape of long noncoding RNAs in the human transcriptome. Nature genetics. 2015; 47(3): 199–208.
4. Jiang MC, Ni JJ, Cui WY, Wang BY, et al. Emerging roles of lncRNA in cancer and therapeutic opportunities. American Journal of Cancer Research. 2019; 9(7): 1354-1366.
5. Batista PJ, Chang HY. Long noncoding RNAs: cellular address codes in development and disease. Cell. 2013; 152(6): 1298–1307.
6. Yuan JH, Yang F, Wang F, Ma JZ, et al. A long noncoding RNA activated by TGF-beta promotes the invasion-metastasis cascade in hepatocellular carcinoma. Cancer Cell. 2014; 25(5): 666–681.
7. Siddiqui H, Al-Ghafari A, Choudhry H, Al Doghaither H. Roles of long non-coding RNAs in colorectal cancer tumorigenesis: A Review. Molecular and Clinical Oncology. 2019; 11(2): 167-172.
8. Wang Y, Wang Y, Li J, Zhang Y, et al. CRNDE, a long-noncoding RNA, promotes glioma cell growth and invasion through mTOR signaling. Cancer Letter. 2015; 367(2): 122–128.
9. Chen Z, Yu C, Zhan L, Pan Y, et al. LncRNA CRNDE promotes hepatic carcinoma cell proliferation, migration and invasion by suppressing miR-384. American Journal of Cancer Research. 2016; 6(10): 2299–2309.
10. Zhu L, Yang N, Du G, Li C, et al. LncRNA CRNDE promotes the epithelial-mesenchymal transition of hepatocellular carcinoma cells via enhancing the Wnt/β-catenin signaling pathway. Journal of Cellular Biochemistry. 2018; 120(2): 1156–64.
11. Liu T, Zhang X, Yang YM, Du LT, et al. Increased expression of the long noncoding RNA CRNDE-h indicates a poor prognosis in colorectal cancer, and is positively correlated with IRX5 mRNA expression. OncoTargets and Therapy. 2016; 11(9): 1437–1448.
12. Ding J, Li J, Wang H, Tian Y, et al. Long noncoding RNA CRNDE promotes colorectal cancer cell proliferation via epigenetically silencing DUSP5/CDKN1A expression. Cell Death and Disease. 2017; 8: e2997.
13. Li DX, Fei XR, Dong YF, Cheng CD, et al. The long non-coding RNA CRNDE acts as a ceRNA and promotes glioma malignancy by preventing miR-136-5p-mediated downregulation of Bcl-2 and Wnt2. Oncotarget. 2017; 8(50): 88163-88178.
14. Doench JG, Sharp PA. Specificity of microRNA target selection in translational repression. Genes & Development. 2004; 18(5): 504–511.
15. Chen Z, Pan X, Sheng Z, Yan G, et al. Baicalin suppresses the proliferation and migration of Ox-LDL-VSMCs in atherosclerosis through upregulating miR-126-5p. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2019; 42(9): 1517–1523.
16. Khachane AN, Harrison PM. Mining mammalian transcript data for functional long non-coding RNAs. PloS One. 2010; 5(4): e10316.
17. Oliva J, Bardag-Gorce F, French BA, Li J, et al. The regulation of non-coding RNA expression in the liver of mice fed DDC. Experimental and MolecularPathology. 2009; 87(1): 12–19.
18. Nissan A, Stojadinovic A, Mitrani-Rosenbaum S, Halle D, et al. Colon cancer associated transcript-1: a novel RNA expressed in malignant and pre-malignant human tissues. International Journal of Cancer. 2012; 130(7): 1598–1606.
19. Takahashi Y, Sawada G, Kurashige J, Uchi R, et al. Amplification of PVT-1 is involved in poor prognosis via apoptosis inhibition in colorectal cancers. British Journal of Cancer. 2014; 110(1): 164–171.
20. Xue Y, Gu D, Ma G, Zho l, et al. Genetic variants in lncRNA HOTAIR are associated with risk of colorectal cancer. Mutagenesis. 2015; 30(2): 303–310.
21. Zheng HT, Shi DB, Wang YW, Li XX, et al. High expression of lncRNA MALAT1 suggests a biomarker of poor prognosis in colorectal cancer. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2014; 7(6): 3174–3181.
22. Cui C, Zhai D, Cai L, Duan Q, et al. Long noncoding RNA HEIH promotes colorectal cancer tumorigenesis via counteracting miR-939Mediated transcriptional repression of Bcl-xL. CancerResearch and Treatment. 2018; 50(3): 992–1008.
23. Iguchi T, Uchi R, Nambara S, Saito T, et al. A long noncoding RNA, lncRNA-ATB, is involved in the progression and prognosis of colorectal cancer. Anticancer Research. 2015; 35(3): 1385–1388.
24. Xu M, Chen X, Lin K, Zeng K, et al. The long noncoding RNA SNHG1 regulates colorectal cancer cell growth through interactions with EZH2 and miR-154-5p. Molecular Cancer. 2018; 17(1): 141.
25. Berghoff EG, Clark MF, Chen S, Cajigas I, et al. Evf2 (Dlx6as) lncRNA regulates ultraconserved enhancer methylation and the differential transcriptional control of adjacent genes. Development. 2013; 140(21): 4407–4416.
26. Yin D, He X, Zhang E, Kong R, et al. Long noncoding RNA GAS5 affects cell proliferation and predicts a poor prognosis in patients with colorectal cancer. Medical Oncology. 2014; 31(11): 253.
27. Tang D, Zhao L, Peng C, Ran K, et al. LncRNA CRNDE promotes hepatocellular carcinoma progression by upregulating SIX1 through modulating miR-337-3p. Journal of Cellular Biochemistry. 2019; 120(9): 16128–16142.
28. Zhu L, Liu Y, Chen Q, Yu G, et al. Long-noncoding RNA colorectal neoplasia differentially expressed gene as a potential target to upregulate the expression of IRX5 by miR-136-5P to promote oncogenic properties in hepatocellular carcinoma. Cellular Physiology and Biochemistry. 2018; 50(6): 2229–2248.
29. Han P, Li JW, Zhang BM, Lv JC, et al. The lncRNA CRNDE promotes colorectal cancer cell proliferation and chemoresistance via miR-181a-5p-mediated regulation of Wnt/β-catenin signaling. Molecular Cancer. 2017; 16(9):1-13.