فصلنامه
بررسی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره سنتز شده از عصاره میوه گیاه تشنه‌داری (Scrophularia striata)

حدیث طلوعی تبار؛ علی اصغر حاتم نیا

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 206-213

https://doi.org/10.52547/JCT.8.2.206

چکیده
  هدف: در این تحقیق از یک روش ساده و سریع جهت سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره میوه گیاه تشنه­داری استفاده شد، به‫طوری‫که متابولیت­های موجود در عصاره میوه تشنه­داری سبب کاهش یون­های نقره به نانوذرات نقره طی فرآیند سنتز سبز شدند.مواد و روش­ها: جهت شناسایی نانوذرات سنتز شده از عصاره گیاه تشنه­داری از روش­های اسپکتروسکوپی ...  بیشتر