فصلنامه
بیان ژن‌ سیناپتوفیزین در سلول‌های عصبی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی تحت تأثیر عصاره مغز نوزاد رت

حمیدرضا جلیل؛ فائزه عزیزی؛ سیدجمال مشتاقیان؛ فریبا اسماعیلی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 343-353

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.343

چکیده
  هدف: در این مطالعه قابلیت عصاره مغز نوزاد رت برای القای تمایز عصبی در سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینیP19 مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش­ها: عصاره مغز نوزاد رت تحت شرایط استریل جمع­آوری و غلظت پروتئین کل موجود در آن تعیین شد. سپس میزان زنده­مانی سلول­ها پس از تیمار با عصاره مغز به دست آمد. جهت تمایز، اجسام شبه­جنینی حاصل از ...  بیشتر

تمایز عصبی سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی در سیستم کشت سه‌بعدی

فائزه عزیزی؛ حمیدرضا جلیل؛ سیدجمال مشتاقیان؛ علی دوست‌محمدی؛ فریبا اسماعیلی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 301-311

https://doi.org/10.52547/JCT.7.3.301

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه استفاده از داربست نانولوله کربنی ترکیب شده با پلی­وینیل­الکل/کیتوزان  (CS/PVA/CNT)الکتروریسی شده  به‏ منظور تمایز عصبی سلول­های بنیادی برای کاربردهای بالقوه مهندسی بافت عصبی بود.مواد و روش‏ها: به‏منظور القای تمایز عصبی، سلول­های بنیادی کارسینومای جنینی P19 روی داربست CS/PVA/CNT کشت داده شدند. جهت بررسی ...  بیشتر