فصلنامه
تمایز عصبی سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی در سیستم کشت سه‌بعدی

فائزه عزیزی؛ حمیدرضا جلیل؛ سیدجمال مشتاقیان؛ علی دوست‌محمدی؛ فریبا اسماعیلی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 301-311

https://doi.org/10.52547/JCT.7.3.301

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه استفاده از داربست نانولوله کربنی ترکیب شده با پلی­وینیل­الکل/کیتوزان  (CS/PVA/CNT)الکتروریسی شده  به‏ منظور تمایز عصبی سلول­های بنیادی برای کاربردهای بالقوه مهندسی بافت عصبی بود.مواد و روش‏ها: به‏منظور القای تمایز عصبی، سلول­های بنیادی کارسینومای جنینی P19 روی داربست CS/PVA/CNT کشت داده شدند. جهت بررسی ...  بیشتر