فصلنامه
ساخت و مشخصه‏یابی فوم گرافینی و استفاده از آن برای تحریک الکتریکی سلول‌های بنیادی عصبی انسان

فرهاد جهان تیغ؛ حسن نعناکار؛ سید محمدباقر قریشی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 259-273

https://doi.org/10.52547/JCT.7.3.259

چکیده
  هدف: در این پژوهش از بستر زیست‌سازگار فوم گرافینی سه‌بعدی جهت کشت سلول‌های بنیادی عصبی انسان استفاده شده است.مواد و روش­ها: فوم‌ گرافینی برای اولین بار توسط ته‌ نشینی صفحه‌های اکسید گرافینی بر روی زیر لایه‌ای از جنس پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)تحت اشعه‌ی فرابنفش و دمای 80 درجه سانتی‌گراد ساخته‌ شده‌ است و روش ساخت صفحه­های اکسید ...  بیشتر