فصلنامه
بررسی نحوه زنده ماندن اسپرم در اویداکت جهت حصول روشی برای ذخیره اسپرم بدون نیاز به انجماد

مهدی نظری؛ حسین دقیق‌کیا

دوره 12، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 260-272

https://doi.org/10.52547/JCT.12.4.260

چکیده
  هدف: در زمینه­ی انجماد و نگه‌داری طولانی مدت اسپرم در گونه­های مختلف پیشرفت­های شایان توجهی صورت گرفته است. اما این فرایند آسیب­های قابل توجهی به سلول اسپرم وارد می­کند.در مقاله حاضر سعی شده است مروری بر مطالعات مربوط به مخازن نگه‌داری اسپرم­ها در طیور و نقش آن­ها در عمل‌کرد اسپرم داشته باشد.مطالعات انجام شده بر چگونگی ...  بیشتر