فصلنامه
اثرات امواج ساطع شده از تلفن های همراه بر فاکتور های زیستی
دوره 2، تابستان 90 ، تیر 1390، ، صفحه 85-98

https://doi.org/10.52547/JCT.2.2.85

چکیده
  با توجه به گسترش روز افزون استفاده از دستگاه‏های تلفن همراه در جهان، نگرانی‏های زیادی در مورد اثرات احتمالی تشعشعات ساطع شده از آنها بر سلامت موجودات زنده ایجاد شده است. براساس نتایج بسیاری از مطالعات، تشعشعات مایکروویو تلفن‏های همراه، اثرات سوء متفاوتی نظیر آسیب‏های کروموزومی، شکست‏های تک رشته‏ای و دو رشته‏ای DNA، افزایش ...  بیشتر