فصلنامه
تمرینات ورزشی و دیابت ملیتوس نوع 2: مروری بر شواهد
دوره 2، پاییز 90 ، مهر 1390، ، صفحه 171-181

https://doi.org/10.52547/JCT.2.3.171

چکیده
  دیابت ملیتوس نوع 2 یک معضل مهم برای سلامت عمومی است که بیش از 285 میلیون نفردر دنیا به آن مبتلا هستند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000 میلادی تقریبا 2 میلیون ایرانی دارای دیابت بوده اند. پیش بینی شده است تا سال 2030 تعداد افراد مبتلا به دیابت نوع 2 به 4/6 میلیون نفر افزایش یابد. تمرینات ورزشی نقش حیاتی در پیشگیری و کنترل دیابت نوع ...  بیشتر