فصلنامه
بررسی ارتباط بیان ژن آنتی اکسیدانتی NRF2 و کیفیت اسپرم در مردان نابارور آستنوتراتوزواسپرمی

راحیل جنتی فر؛ لیلا ناصرپور؛ سیده سعیده صحرایی؛ حمید پیروزمنش

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 178-187

https://doi.org/10.52547/JCT.11.3.178

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بیان ژن آنتی اکسیدانتی فاکتور هسته­ای اریتروئید 2 مرتبط با فاکتور 2 ((NRF2 و کیفیت اسپرم در مردان نابارور آستنوتراتوزو اسپرمی می­باشد.مواد و روش‏ها: این مطالعه در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم، ایران انجام شد. در این مطالعه 50 فرد نابارور آستنوتر اتوزواسپرمی و 50 فرد بارور به‏عنوان گروه کنترل ...  بیشتر

تاثیر فیزالین موجود در عصاره گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) بر تخمدان و رحم موش‏های ماده بالغ نژاد Balb/c

سیما مشایخ؛ حسین جلالی؛ مهناز آذرنیا

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 113-126

https://doi.org/10.52547/JCT.11.2.113

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش تجربی بررسی عوامل موثر ناباروری ترکیبات فیزالین بر­­ روی دستگاه تناسلی موش ماده بالغ Balb/c است.مواد و روش‏ها:. آزمایش فوق با تهیه عصاره آبی گیاه و انتخاب سه دوز 5/7 گرم بر کیلوگرم، 9 گرم بر کیلوگرم و 15 گرم بر کیلوگرم انجام گرفت، هم‏زمان با گروه­های تجربی، به‏گروه سم آب مقطر تزریق و گروه کنترل نیز به‏شکل ...  بیشتر

بررسی بیان پروتئین شوک گرمایی (HSPA2) A2 در موش‌های صحرایی نر دیابتی پس از تمرین ورزشی

عباس صارمی؛ محمد پرستش؛ محمد بیات؛ زهرا داوود آبادی فراهانی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 193-201

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.193

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ورزش هوازی بر بیان HSPA2 در بیضه و پارامترهای اسپرم در موش‏های صحرایی دیابتی بود.مواد و روش‏ها: موش‏های صحرایی نر نژاد ویستار 2 ماهه، به‏طور تصادفی به سه گروه (هر گروه 10 سر): تقسیم شدند: کنترل (C)، دیابتی (D) و تمرین دیابتی (DT). دیابت از طریق یک نوبت تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین القا شد. موش‏های گروه ...  بیشتر

اثر مواجهات شغلی بر روی پارامترهای اسپرمی و ساختار کروماتین اسپرم

لیدا باباخواه؛ لیلا آزادی؛ مریم اربابیان؛ مرضیه تولائی؛ مهرنوش بهادرانی؛ محمد حسین نصراصفهانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 52-68

https://doi.org/10.52547/JCT.8.1.52

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، پارامترهای اسپرمی (غلظت، تحرک و مورفولوژی) و وضعیت سلامت DNA اسپرم را در مردان ناباروری که در معرض مواجهات شغلی مختلف می باشند، است. مواد و روش‌ها: 152 مردی که برای اهداف تشخیصی به مرکز باروری و ناباروری مراجعه کرده بودند،( بهار 1393 تا پاییز 1395) وارد این مطالعه شدند. با همه شرکت کنندگان مصاحبه شد و نمونه مایع منی ...  بیشتر