فصلنامه
فوق‌بیان ژن گلوتامات سمی‌آلدهیدآمینوترانسفراز گیاه یونجه در گیاه تنباکو و تحلیل نتایج فیزیولوژیک آن

مریم قاسم زاده؛ حمزه امیری؛ مهدی خزاعی؛ احمد اسماعیلی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 180-202

https://doi.org/10.61186/JCT.14.1.180

چکیده
  هدف: مسیر بیوسنتز کلروفیل یکی از اهداف مهم ایجاد تغییرات ژنتیکی به‫منظور تغییر سرعت فتوسنتز و رشد گیاهان برای تامین افزایش تقاضای غذا در جمعیت رو به رشد جهان است. در این مطالعه تاثیر فوق بیان ژن GSA یکی از ژن‌های مسیر بیوسنتز کلروفیل بر شرایط فیزیولوژیکی گیاه تنباکو مورد بررسی قرار گرفت. 5-آمینولوولینیک اسید (ALA) محصول ژن GSA است. ALA پیش‌ساز ...  بیشتر

بهبود کیفیت اسپرم اپیدیدیمی قوچ با افزون آنتی‌اکسیدان روتین طی نگه‫داری 48 ساعت بعد از سردسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حسین محمدی؛ ابوذر نجفی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 107-115

https://doi.org/10.61186/JCT.14.2.107

چکیده
  هدف: غشای اسپرم سرشار از اسیدهای چرب غیراشباع است که نسبت به آسیب به‫وجود آمده توسط ROS در نتیجه پراکسیداسیون چربی­ها بسیار حساس می­باشد. استفاده از آنتی‌اکسیدان مناسب در رقیق­کننده­های منی می­تواند سطح ROS را کاهش دهد. پژوهش حاضر در جهت مقایسه غلظت‌های مختلف آنتی‌اکسیدان روتین در فرآیند سردسازی اسپرم قوچ بود.مواد و روش‌ها: ...  بیشتر