فصلنامه
ساخت نانوذرات آلبومین بارگذاری ‌شده با مهارکننده GSK3β و بررسی اثر آن بر زیستایی سل‌لاین سرطان سینه MCF-7

معصومه محمدیان نامقی؛ آزیتاپروانه تفرشی پروانه تفرشی؛ شاه صنم عباسی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 292-309

https://doi.org/10.52547/JCT.9.3.292

چکیده
  هدف: در این مطالعه به سنتز نانو­ذرات آلبومینی به‏عنوان حامل7-برومو­ایندیروبین ­3 مونوگزیم (7-BIO­) که یک مهارکننده­ی قوی آنزیم گلیکوژن ­سنتاز­ کیناز (­GSK-3β­) و دارای اثرات ضد­توموری است و  به‏دلیل حلالیت و جذب پایین و سمت گوارشی، امکان استفاده بالینی با محدودیت رو به‫رو خواهد بود، مبادرت شد.مواد و روش‫ها: با استفاده ...  بیشتر