فصلنامه
بهترین منبع سلول اتولوگ برای بازسازی نقایص با اندازه بحرانی مفاصل زانو در گوسفند

فاطمه زارعی؛ راضیه شفقی؛ محمدمهدی دهقان؛ فرهاد مصطفایی؛ لیلا تقی یار؛ محمدرضا باغبان اسلامی نژاد

دوره 14، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 353-372

https://doi.org/10.61186/JCT.14.4.353

چکیده
  هدف: استئوآرتریت (OA) یک بیماری ناتوان کننده‌ با بار روانی و اقتصادی  است. امروزه  استفاده از سلول‌های بنیادی  مزانشیمی (MSCs) بسیار مورد توجه است. لذا انتخاب منبع سلولی مناسب یکی از چالش‌های درمان OA است. هدف از این مطالعه بازسازی ضایعه غضروفی  ( اندازه بحرانی)  در زانوی گوسفند با استفاده از سلول‌های اتولوگ کندروسیت، MSCs حاصل ...  بیشتر

تاثیر نسبت‌های مختلف کندروسیت و سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر پتانسیل تمایز به غضروف در وزیکول‌های خارج سلولی استخراج شده از هم‌کشتی کندروسیت و سلول‌های بنیادی مزانشیمی

مریم حسین‌زاده؛ سمانه حسینی؛ محمدرضا باغبان اسلامی‌نژاد

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 268-284

https://doi.org/10.52547/JCT.13.4.268

چکیده
  هدف: عدم توانایی ترمیم خود به‫خودی بافت غضروف به‫دنبال ایجاد آسیب‌ مفصلی، نیازمند یک رویکرد درمانی موثر است. اخیرا نقش وزیکول‌های خارج سلولی (EV) در ارتباطات سلولی و ترمیم بافت از طریق تنظیم فرایندهای سلولی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، مقایسه توانایی غضروف­زایی EVهای مشتق از هم‌کشتی کندروسیت/سلول بنیادی مزانشیمی با ...  بیشتر

بررسی رشد سلول های کندروسیت گاو بر روی داربست نانوالیاف الکتروریسی شده فیبروئین ابریشم/ کیتوزان

آزاده جعفرزاده؛ خسرو حسینی پژوه؛ مهران کیانی راد

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 139-149

https://doi.org/10.52547/JCT.9.2.139

چکیده
  هدف:  هدف این مطالعه بررسی اتصال و رشد سلول‫های غضروفی گاو بر روی داربست نانوالیاف فیبروئین ابریشم و کیتوزان طراحی و ساخته شده توسط مولفین جهت استفاده در مهندسی بافت غضروف مفصلی بود.مواد و روش‫ها: سلول‫های کندروسیت جداشده از غضروف 3 گوساله به داربست  مذکور منتقل شده و برای 30 روز کشت داده شدند. چسبنگی و میزان رشد سلول‫ها با تصویر ...  بیشتر