فصلنامه
الیسیتورهای غیرزیستی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

منا راعی؛ محمود اثنی‌عشری؛ مهدیه خدایاری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 333-342

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.333

چکیده
  گیاهان دارویی از هزاران سال پیش به‏عنوان یکی از مهم‏ترین منابع درمان بیماری­های مختلف کاربرد داشته­اند. این گیاهان، گروه بزرگ و متنوعی از ترکیبات آلی به‏نام متابولیت­های ثانویه را تولید می­کنند. متابولیت­های ثانویه ترکیباتی هستند که از متابولیت­های اولیه (متابولیت­های مربوط به تغذیه و بقا) که برای حفظ حیات گیاه ...  بیشتر