فصلنامه
تاثیر سطوح مختلف ویتامین C در رقیق‌کننده منی بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم بز نجدی بعد از انجماد و یخ‌گشایی

مرتضی ممویی؛ لیلا پاک‌نهاد؛ جمال فیاضی؛ حمیدرضا ایزدنیا؛ امین کاظمی‌زاده

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 165-175

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.165

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، مقایسه اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین C (صفر، 5/1، 3، 5/4 و 6 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) در رقیق‌کننده منی بر شاخص‌های کیفی اسپرم بز نجدی پس از انجماد-یخ‌گشایی‌ بود.مواد و روش‏ها: نمونه‌های منی توسط دستگاه الکتروجاکولیتور از 4 راس بز نر با متوسط وزن 5±50 کیلوگرم، هفته‌ای دوبار جمع‌آوری شد. نمونه‌های اسپرم بعد از انجماد-یخ‌‍‌‌گشایی ...  بیشتر