فصلنامه
بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات ساماریوم سنتز شده به‮ کمک عصاره گیاه زنجبیل روی سلول‏های سرطانی کولورکتال HCT116‬‬‬‬

زهرا قدرتی؛ عادله دیوسالار؛ سعید آیریان؛ مریم سعیدی ‏فر

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 202-213

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.202

چکیده
  هدف: با توجه به پیشرفت و شیوع سرطان، تلاش بر این است که ترکیب‏های جدید در جهت سرکوب تومور و همراه با سمیت کمتر باشند. طی دهه‏های گذشته به‏منظور توسعه سیستم انتقال دارو برای غلبه برمحدودیت‏های داروهای رایج مورد استفاده در درمان بیماری‏ها، نانو تکنولوژی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: لذا در این مطالعه برای اولین ...  بیشتر

شناسایی کمی و فعالیت ضدتکثیری برخی از آنتوسیانین‌های عصاره پوست لوبیا قرمز (L. Phaseolus vulgaris) تحت تیمار میدان الکترومغناطیسی

سیمین تاجیک اسمعیلی؛ احمد مجد؛ سعید آیریان؛ محمد نبیونی؛ فرخ قهرمانی نژاد

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 365-374

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.365

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین کمی برخی از آنتوسیانین­های عصاره پوست لوبیا قرمز تیمار شده با میدان الکترومغناطیسی و همچنین بررسی فعالیت ضدتکثیری عصاره­های تهیه شده می­باشد.مواد و روش­ها: در این تحقیق، گروه 1 و 2 (به‏ترتیب بذرهای خشک و مرطوب) به‏مدت 45 دقیقه و گروه 3 و 4 ( به‏ترتیب بذرهای خشک و مرطوب) دو بار، هر بار 45 دقیقه و با فاصله ...  بیشتر