فصلنامه
تاثیر آنتی‌اکسیدانتی عصاره گیاه میخک (Syzygium aromaticum) بر کیفیت اسپرم قوچ عربی طی نگه‫داری منی به حالت مایع‬‬

صالح طباطبائی وکیلی؛ رقیه زیدی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 96-106

https://doi.org/10.52547/JCT/14.2.96

چکیده
  هدف: ترکیبات لیپیدی غشای پلاسمایی اسپرم پستانداران، به‫دلیل وجود مقادیر بالای اسیدهای چرب غیراشباع، به‫شدت نسبت به تنش اکسیداتیو حساس هستند. در سال­های اخیر، در خصوص خواص آنتی‫اکسیدانتی برخی گیاهان و نقش حفاظتی آن­ها برای اسپرم­های حیوانات تحقیقاتی صورت گرفته است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برون­تنی عصاره میخک بر ...  بیشتر