فصلنامه
طراحی نانوذرات ترانوستیک هدفمند برپایه‌ی سیلیکای متخلخل مغناطیسی و بررسی اثرات ضدسرطانی آن‌ها در محیط برون‌تنی

اسیل کامل محمد‌موسوی؛ احمدرضا بهرامی؛ امیر شکوه‌سلجوقی؛ مریم مقدم متین

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 33-49

https://doi.org/10.61186/JCT.14.1.33

چکیده
  هدف: سرطان کولورکتال (CRC)، دومین عامل مرگ و میر در دنیا محسوب می­شود و نانوذرات ترانوستیک با قابلیت درمانی و تصویربرداری به­صورت هم‫زمان به­عنوان بسترهای درمانی و تشخیصی در نظر گرفته می­شوند.  مواد و روش‫ها: در این مطالعه، نانوذرات متخلخل مغناطیسی (SPION-MSNs) با یک طراحی­ ویژه، به­منظور عدم آزادسازی داروی شیمی­درمانی 5-FU ...  بیشتر