فصلنامه
اثر عصاره آبی الکلی چای سبز بر بیان آکواپورین4 در کورتکس مغز: روشی بالقوه جهت کاهش علائم ادم مغزی

هما محسنی کوچصفهانی؛ محمد نبیونی؛ سیده سمیرا مرتضوی اصل؛ زهرا نظری؛ فاطمه امیری

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 309-316

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.309

چکیده
  هدف: آکواپورین4 اصلی‏ترین کانال آبی موجود در مغز است که در انتقال آب توسط سد خونی- مغزی نقش عمده‏ای را بر عهده دارد. اثبات شده که میزان فشار داخل جمجمه‏ای و همچنین بیان آکواپورین4 در برخی بیماری‌ها نظیر هیدروسفالی هیپوناترمی، ادم سیتوتوکسیک و تومورهای مغزی افزایش می‌یابد و داروهایی که بتوانند بیان این پروتئین‌ها را کاهش دهند، ...  بیشتر