فصلنامه
ارزیابی هیستومورفولوژی و شاخص‫های اسپرماتوژنز در رت‫های دیابتی تیمار شده با عصاره‌ی صمغ آنغوزه ( L Ferula assa-foetida

زهرا اسداللهی؛ احمدعلی محمدپور؛ ابراهیم لطیفی؛ حسین نورانی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 325-336

https://doi.org/10.61186/JCT.14.4.325

چکیده
  هدف: گیاهان دارویی به‫دلیل داشتن ترکیبات طبیعی و آنتی اکسیدانتی برای درمان بسیاری از بیماری­ها از جمله دیابت و عوارض جانبی ناشی از آن مورد استفاده قرار می‫گیرند. یکی از سیستم‫هایی که تحت تاثیر دیابت قرار می‫گیرد دستگاه تناسلی می‫باشد و بیضه‫ها به‫عنوان غدد اصلی این سیستم تحت تاثیر دیابت قرار گرفته و دچار اختلال می­شوند. در ...  بیشتر

تاثیر فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) در حضور و عدم حضور سلول‌های بنیادی مزانشیمی مونولایر بر تکوین فولیکول‌ها ی تخمدانی موش سوری

علی محمدعینی؛ احمدعلی محمدپور؛ عباس پرهام

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 154-164

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.154

چکیده
  هدف: در این مطالعه تجربی تکوین فولیکول‌های تخمدانی با استفاده از فاکتور رشد شبه ‌انسولینی و سلول‌های بنیادی مزانشیمی مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: سلول‌های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان ران 20 سر موش سوری استخراج و تعداد 100 جفت تخمدان موش سوری به‌مدت هفت روز با هم‌کشتی فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) در غلظت‌های مختلف ...  بیشتر