فصلنامه
تاثیر بیان بالای فاکتور مهار کننده لوسمی در سلول‏های بنیادی مغز بر ساختار بافتی هیپوکامپ در موش‌های ترانس ژن تولید شده به‏روش TMGT

شیما حسینی فر؛ صادق جوزایی؛ محمدرضا تابنده؛ محمود راهدار

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 159-170

https://doi.org/10.52547/JCT.7.2.159

چکیده
  هدف: فاکتور مهارکننده لوسمی (LIF) اثرات مفیدی بر عملکرد سلول‌های بنیادی عصبی و درمان بیماری‌های نورودژنراتیو دارد. اما اطلاعات محدودی در خصوص تأثیر بیان بالای LIF در سلول‌های بنیادی عصبی بر تغییرات بافت مغز وجود دارد. در این پژوهش موش‏های ترانسژن با بیان بالای هدف‌دار LIF تحت پروموتور نستین تولید و ساختار بافتی هیپوکامپ در آن‌ها مطالعه ...  بیشتر