فصلنامه
افزایش بازدهی فتوسل‏های ارگانیک(باکتریورودوپسین) با استفاده از تکنیک لانگ مویر بلادجت و نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2)

سجاد بادپروا؛ بهروز دوستی؛ ابراهیم بادپروا؛ امین حاجی امرایی؛ امین دهقانی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 149-157

https://doi.org/10.52547/JCT.7.2.149

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه تبدیل انرژی نور لامپ و خورشید به انرژی الکتریکی با تک لایه سازی پروتئین باکتریورودوپسین، ارزیابی ترکیبات مورد آزمایش (TiO2, FTO, Br) جهت افزایش بازده فتوسل‌های بیولوژیک، امکان سنجی ساخت فتوسل ها جهت به‏کارگیری در معماری، مصارف نظامی و ساخت فتوسل بیولوژیکی بود.مواد و روش‏ها: با روش بلدینگ نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم ...  بیشتر