فصلنامه
کلون و بیان ژن نوترکیب هومون رشد با استفاده از برچسب تیوردوکسین

حمیده روحانی نژاد؛ ساناز یاری؛ علی اصغر دلدار؛ امیر اشکان حمیدی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 399-405

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.399

چکیده
  هدف: در قرن حاضر، تولید داروهای نوترکیب افزایش یافته است. از جمله این داروها، هورمون رشد می‏باشد که به‏علت مشکلاتی که در پروسه­ی بیان نوع سیتوپلاسمی و پری پلاسمی این پروتئین وجود دارد، یافتن راه حلی که بتواند بیان را بهینه نماید ضروری به‏نظر می‏رسد. لذا در این تحقیق با استفاده نمودن از trx-tag بیان هورمون رشد را به‏صورت محلول ...  بیشتر