فصلنامه
امکان سنجی حذف زیستی غلظت‏های مختلف نفت خام توسط قارچ‌های ریزوسفری جدا شده از منطقه‌ی پالایشگاه تهران

فریبا محسن زاده؛ بهروز عشقی ملایری؛ زهره شیرخانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 185-194

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.185

چکیده
  هدف: آلودگی نفتی از مشکلات مهم محیط زیست است. اخیرا زیست پالائی به‌عنوان روشی کم هزینه جهت پاکسازی آلاینده‏ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی حذف زیستی نفت خام توسط گونه‏های مختلف قارچی جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان رویش یافته در منطقه آلوده مورد بررسی در غلظت‏های مختلف آلاینده می‏باشد. مواد و روش‏ها: در ...  بیشتر