فصلنامه
فسفات کلروکین تنها در عدم حضور گلیسرول و یا ,DMSO محرکی پر قدرت برای ورود DNA به سلولهای HEK293T است

سارا انصاری؛ ماریه سقائیان جزی؛ سارا سلمانیان؛ سید محمود عرب نجفی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 133-138

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.133

چکیده
  هدف: روش‏های متعددی برای وارد کردن مواد ژنتیکی خصوصا DNA به‏داخل سلول‏های حیوان به‏کار گرفته شده‏اند. روش وابسته به فسفات کلسیم روشی آسان و ارزان قیمت است با این‏حال این روش برای ترانسفکشن عده‏ای از سلول‏های حیوانی کارایی مناسبی ندارد. در این مطالعه تلاش بر این بود که بتوان کارایی ترانسفکشن با واسطه فسفات کلسیم را افزایش ...  بیشتر