فصلنامه
بررسی تاثیر پلیمر PLL بر خصوصیات و کارایی انتقال ژن توسط دی بلاک کوپلیمر زیست تخریب پذیر PLA-PEG

سید احمد موسوی سوها؛ هاشم یعقوبی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 271-284

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.271

چکیده
  هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر انکپسوله­سازی همزمان DNA با نسبت­های متفاوت PLL توسط کوپلیمر PLA-PEG بر افزایش کارایی انتقال ژن به سلول­های پستانداران و خصوصیاتی از قبیل زیست سازگاری، محافظت از DNA در برابر آنزیم­های برشی، سرعت رهایش DNA، اندازه و پتانسیل ذتای ذرات انجام گرفت.مواد و روش‫ها: نانوذرات PLA-PEG/PLL/DNA با نسبت­های متفاوت ...  بیشتر

بررسی رشد و تمایز سلول‏های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون به استئوبلاست برروی نانو داربست‏های کامپوزیتی پلی کاپرو لاکتون (pcl)

شادی قاضیجهانی؛ هاشم یعقوبی؛ اسداله اسدی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 179-190

https://doi.org/10.52547/JCT.7.2.179

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی زیست سازگاری و تمایز سلول بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی به استئوبلاست بر روی داربست‌های پلی‌کاپرولاکتون تهیه شده با روش الکتروریسندگی بوده که تحت اصلاح سطحی با پلاسمای اکسیژن قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: پس از جداسازی سلول‏های بنیادی مزانشیمی از بند ناف انسانی آنالیز فلوسایتومتری صورت گرفت. زیست ...  بیشتر